Heidi Horndalen ny AU-leder i Værnesregionen

Rådmann i Tydal, Heidi Horndalen, er valgt til ny leder i arbeidsutvalget for Værnesregionen. Hennes kollega i Selbu, Stig Roald Amundsen, er valgt til nestleder.

Neadalskommunene overtar arbeidsutvalget i Værnesregionen fra årsskiftet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Det var Regionrådet for Værnesregionen som onsdag valgte Heidi Horndalen til ny leder i Arbeidsutvalget for 2017 og 2018. Stig Roald Amundsen, rådmann i Selbu, ble valgt til nestleder for samme periode for 2017 og 2018.

Det er Regionrådet som utøver den politiske styringa av Værnesregionen, mens den administrative styringa utøves av Arbeidsutvalget.

Regionrådet

Hver av de seks kommunene i Værnesregionen har to representanter i Regionrådet (RR), ordfører og opposisjonsleder eller annen representant fra formannskapet. I tillegg er det inntil to representanter fra tillitsvalgte. Rådmennene i kommunene har tale- og forslagsrett i Regionrådet, mens fylkesmennene i de to fylkene og de to fylkeskommunene har observatørstatus. Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, er leder av Regionrådet i perioden 2016-2017. 

Arbeidsutvalget

Rådmennene i de seks samarbeidende kommunene utgjør arbeidsutvalget (AU). I tillegg til rådmennene i kommunene er inntil to representanter fra tillitsvalgte med i arbeidsutvalget. Ledervervet i utvalget rulleres i to-årsperioder mellom de deltakende kommunene. 

Se bildet større

Stig Roald Amundsen er valgt til ny nestleder i Værnesregionen AU.

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE