Heidi Greni om skattesjokket: - Helt håpløst

 

Kritisk til at regjeringa ikke vil gjøre noe med kapitaliseringsrenta.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Kritisk til at regjeringa ikke vil gjøre noe med kapitaliseringsrenta. 

Finansminister Siv Jensen avviser koummunenes krav om å justere kapitaliseringsrenta. Dersom denne renta blir stående, vil det få store konsekvenser for Tydal Kommune, og mange andre kraftkommuner.

For Tydals del betyr dette 6.8 millioner kroner i tapte eiendomsskatt-inntekter.

Stortingsrepresentant Heid Greni (SP), er kritisk til den manglende viljen til å justere kapitaliseringsrenta.

- Det er helt håpløst. Småkommunene kommer heller ikke godt ut av budsjettene før man ser på denne endringen. Det vil bli meget krevende hvis det ikke blir gjort noe med dette.

Hør intervjuet:

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE