Fulltegnet emisjon i Selbu Sparebank

Selbu Sparebanks spare- og plasseringsrådgivere i Selbu/Tydal. Fra venstre Astrid Jensen, Paula Elise Brynhildsvoll, Tove Berggård, Bente Almli Dyrdal og Trine Alsethaug. FOTO: Selbu Sparebank

Selbu Sparebank har nå fullført salget av egenkapitalsbevis og har nå fått en eierandelskapital på 40 millioner kroner.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Om Selbu Sparebank:
Selbu Sparebank er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1859.
Hovedkontoret ligger i Selbu. I tillegg har banken filialer i Tydal, Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner.
Det er totalt 43 ansatte som betjener kontorene. Bankens proaktivitet og helhetlig økonomisk rådgivning skal sikre at kundene blir fornøyde, og at en oppnår en lønnsom vekst i tiden framover.

Selbu Sparebank vokser og inviterte lokale investorer til å ta del i verdiskapingen. Vil nå selge egenkapitalbevis for inntil 42 millioner kroner.

- For å finansiere videre vekst og for å tilpasse oss antatt strengere myndighetskrav har styret vedtatt å øke egenkapitalen med fra 31,5 til 42 millioner kroner ved hjelp av såkalte "egenkapitalbevis", sa adm banksjef Svein Ove Sandvik til Nea Radio for en måned siden.

- Vi ønsker en fortsatt god og balansert vekst i eget markedsområde, vi vil la lokale eiere ta del i verdiskapingen, og vi vil videreutvikle forholdet vårt til lokalt næringsliv, sa Sandvik.

Nå er tegninga fullført, og tegningsperioden i emisjonen ble avsluttet fredag 29. september 2017 kl. 15:00. 

- Styret Selbu Sparebank vedtok tirsdag den endelige tildelingen av egenkapitalbevis, i samsvar med
tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 17. august 2017. Det vil utstedes 400 000 egenkapitalbevis i Emisjonen, hvert pålydende NOK 100, og Selbu Sparebank etablerer dermed vedtektsfestet eierandelskapital med NOK 40 000 000, sier Sandvik.

- Det vil nå gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 6. oktober 2017, heter det i ei presse, melding fra Selbu Sparebank.

- De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje på eller omkring 16. oktober 2017 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

Selbu Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i Emisjonen.

Siste nytt i Nyheter

Jervejakta avsluttet
  • Nyheter

Åtte felte jerver ble resultatet etter at lisensjakta i rovviltregion 6 ble avsluttet forrige uke. Hele sju av jervene var tisper.

Tydal sier ja til regionsamarbeid
  • Nyheter

Kommunestyret i Tydal vil fortsette samarbeidet i Værnesregionen og er også positiv til det nye Midt-Trøndelag-samarbeidet. Men på èn betingelse.

 Utenlandstrafikken økte
  • Nyheter

Oppdal øker med 31,6 prosent internasjonale gjestedøgn
, og hele Trøndelag opplevde en positiv vekst i antall samlede gjestedøgn fra utlandet mellom januar og desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

 
Stiller lånegaranti for Selbuskogen
  • Nyheter

Selbuskogen får 7,5 millioner mer å rutte med når Stjørdal kommune nå garanterer for lån.

Tidenes årsresultat for Stjørdal
  • Nyheter

Dersom de foreløpige tallene som ble lagt fram i kommunestyret torsdag kveld slår til, går Stjørdal med 80 millioner kroner i overskudd for 2017. Det er rekord.

Lanserte ny Leaf
  • Nyheter

Torsdag ble den nye modellen av el-bilen Nissan Leaf lansert hos Trio Bilsenter på Stjørdal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE