Fortsatt ingen støtte til drivstoffanlegg

Kommunestyret i Tydal opprettholdt avslaget i klagesaken om støtte til drivstoffanlegg i Stugudal. Med seks mot fire stemmer sa kommunestyret nei

Kommunestyret i Tydal opprettholdt vedtaket i klagesaken om støtte til drivstoffanlegg i Stugudal. Med seks mot fire stemmer sa kommunestyret nei.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

.

Bare 10 av 17 representanter var med på behandlinga av klagesaken om støtte til drivstoffanlegg i Stugudal torsdag kveld.

Stugudal Drift AS hadde fått avslag i to formannskapsmøter, og fikk nei også da kommunestyret behandlet klagesaken.

Samtlige politikere og alle i administrasjonen som hadde deltatt i behandling av saken tidligere var inhabile denne gang. Bare ti folkevalgte deltok, med Svein Unsgård (Sp) som valgt setteordfører.

Svein Erik Unsgård (også han Sp) sitt forslag ble tilslutt vedtatt (6 stemmer). "Søknad om driftstilskudd til drivstoffanlegg avslås. Tydal kommune ser ikke behov for flere drivstoffanlegg i Tydal".

Unsgård presiserte at han syntes det var bra med nye etableringer og syntes det var prisverdig hvis Stugudal Drift etablerte et drivstoffanlegg, men han så ikke behovet og ønsket derfor ikke å yte kommunal støtte.

Lars Græsli (Ap/SV) mente et drivstoffanlegg i Stugudal vil ha stor betydning. - Det vil gi et bredere tilbud på butikken, men ikke minst gi et bredere tilbud i Stugudal. Det vil også være av stor betydning for Stugudal som reiselivsdestinasjon. Næringsplanen vår fokuserer jo også på nettopp tilrettelegging for reiselivet i Stugudal, sa Græsli.

Han foreslo et tilskudd på 200.000 kroner, et tilskudd han forutsatte skulle tilbakeføres dersom anlegget ble solgt eller flyttet. (4 stemmer)

- Dette har jeg venta på så lenge!

Lilly Kåsen (Ap/SV) var innkalt som vararepresentant til behandling av saken og hun startet innlegget sitt med å sitere fra den gamle visa "Dette har jeg venta på så lenge".

- Det er lenge siden jeg kom til Stugudal. Da var det to bensinpumper der. Det var nesten ingen som hadde bil, og det var nesten ingen hytter. Jeg håper virkelig både for An-Magritt sin del, som står på for utvikling, og for oss andre i Stugudal, at det lille tilskuddet kan ordne seg.

Det ordnet seg altså ikke...

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

NRK-streiken avsluttet

Avsluttes ved midnatt.

Lange køer da bommen ikke ville gå opp
  • Nyheter

Ødelagt sikring, var årsaken til at trafikken ble stående på Harborg onsdag formiddag.

Befolkningstallene for 1. kvartal er klare
  • Nyheter

Laveste fødselsoverskuddet siden 1985 og Holtålen vokser mest i Rørosregionen.

 
Ryperapporten fra fjellstyrene våren 2018
  • Nyheter

Hvordan blir rypehøsten?

En person til sykehus etter MC-ulykke i Stjørdal

En mann i 30-årene er kjørt til St. Olavs hospital.

Parsellhagen på Røros har plass til flere

Prüberhagaen parsellbruk midt i Røros sentrum søker etter flere som ønsker å dyrke og så i parsellhagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE