Fortsatt ingen støtte til drivstoffanlegg

Kommunestyret i Tydal opprettholdt avslaget i klagesaken om støtte til drivstoffanlegg i Stugudal. Med seks mot fire stemmer sa kommunestyret nei

Kommunestyret i Tydal opprettholdt vedtaket i klagesaken om støtte til drivstoffanlegg i Stugudal. Med seks mot fire stemmer sa kommunestyret nei.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

.

Bare 10 av 17 representanter var med på behandlinga av klagesaken om støtte til drivstoffanlegg i Stugudal torsdag kveld.

Stugudal Drift AS hadde fått avslag i to formannskapsmøter, og fikk nei også da kommunestyret behandlet klagesaken.

Samtlige politikere og alle i administrasjonen som hadde deltatt i behandling av saken tidligere var inhabile denne gang. Bare ti folkevalgte deltok, med Svein Unsgård (Sp) som valgt setteordfører.

Svein Erik Unsgård (også han Sp) sitt forslag ble tilslutt vedtatt (6 stemmer). "Søknad om driftstilskudd til drivstoffanlegg avslås. Tydal kommune ser ikke behov for flere drivstoffanlegg i Tydal".

Unsgård presiserte at han syntes det var bra med nye etableringer og syntes det var prisverdig hvis Stugudal Drift etablerte et drivstoffanlegg, men han så ikke behovet og ønsket derfor ikke å yte kommunal støtte.

Lars Græsli (Ap/SV) mente et drivstoffanlegg i Stugudal vil ha stor betydning. - Det vil gi et bredere tilbud på butikken, men ikke minst gi et bredere tilbud i Stugudal. Det vil også være av stor betydning for Stugudal som reiselivsdestinasjon. Næringsplanen vår fokuserer jo også på nettopp tilrettelegging for reiselivet i Stugudal, sa Græsli.

Han foreslo et tilskudd på 200.000 kroner, et tilskudd han forutsatte skulle tilbakeføres dersom anlegget ble solgt eller flyttet. (4 stemmer)

- Dette har jeg venta på så lenge!

Lilly Kåsen (Ap/SV) var innkalt som vararepresentant til behandling av saken og hun startet innlegget sitt med å sitere fra den gamle visa "Dette har jeg venta på så lenge".

- Det er lenge siden jeg kom til Stugudal. Da var det to bensinpumper der. Det var nesten ingen som hadde bil, og det var nesten ingen hytter. Jeg håper virkelig både for An-Magritt sin del, som står på for utvikling, og for oss andre i Stugudal, at det lille tilskuddet kan ordne seg.

Det ordnet seg altså ikke...

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

 
Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

Røros har gjennomført sin første innbyggerundersøkelse
  • Nyheter

Undersøkelsen er et av flere forbedringstiltak i det omfattende omstillingsarbeidet som har pågått de siste årene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE