Følg kommunestyremøtet i Tydal

 

Kommunestyret i Tydal har årets siste møte idag. Høre møtet på Nea Radio i Selbu/Tydal.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Budsjett 2017 og økonomisk handlingsplan i åra framover blir det viktigste saken når de 17 folkevalgte i Tydal i dag har sitt siste kommunestyremøte.

Utvida eiendomsskatt kommer til å stå sentralt i debatten.

2 promille allerede i 2017, eller ikke før 2018?

To av de folkevalgte har allerede tonet flagg- før budsjettdebatten egentlig har startet .

Svein Erik Unsgård (Sp) innrømmer at han har snudd og i dag kommer til å støtte rådmannens forslag om utvida eiendomsskatt allerede fra 2017. Også Jo Vegard Hilmo (Ap/SV) presiserte at det nå er viktigst å tenke på arbeidsplassene. - Nå er vi i ferd med å rygge baklengs inn i framtida, sa Hilmo.

Hør mer på Nea Radio!

Saksliste :

PS 112/16 REFERATER

RS 64/16 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 01.12.2016

RS 65/16 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 05.12.2016

RS 66/16 IKT-STRATEGI 2015-2020, VÆRNESREGIONEN OPPVEKST

PS 113/16 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2017

PS 114/16 FASTSETTING AV KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017 (GEBYRREGULATIV)

PS 115/16 VÆRNESREGIONEN - BUDSJETTFORSLAG 2017

PS 116/16 KOMMUNALT SKATTEØRE OG MARGINAVSETNING FOR 2017

PS 117/16 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM 2017- 2020.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

 
Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

Røros har gjennomført sin første innbyggerundersøkelse
  • Nyheter

Undersøkelsen er et av flere forbedringstiltak i det omfattende omstillingsarbeidet som har pågått de siste årene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE