- En kjempegod nyhet for hele dalføret

 

Ordfører Ole Morten Balstad er svært godt fornøyd med at politiet fortsatt vil ha tjenestested i Selbu.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ordfører Ole Morten Balstad er svært godt fornøyd med at politiet fortsatt vil ha tjenestested i Selbu. 

Torsdag la politimesteren i Sør-Trøndelag frem sin siste innstilling til forslag om organisering av polititet i distriktet.

I forslaget heter det at Selbu skal bestå som et eget kontor. Den endelige avgjørelsen kommer på nyåret, men det skal mye til for at forslaget ikke går gjennom.

Det var en lettet ordfører som snakket med Nea Radio torsdag. Ole Morten Balstad har i lang tid sammen med Tydal jobbet for beholde Selbu som eget tjenestested.

- Jeg er veldig fornøyd med at de har hørt på oss og at Selbu nå blir satt tilbake på kartet, sier Balstad.

Forventer mer operativt politi 

Lensmannsrollen vil riktignok forsvinne, men det er forståelig, ifølge Balstad.

- Den rollen er nok litt utdatert i forhold til hva den var. Nå er det mer behov for operativt politi, og jeg forventer at det vil bli mer av det nå.

Ordføreren er også glad for at Selbu får opprettholde kontortjenesten.

- Det er ikke sikkert at det blir åpent hver dag, men at vi har åpningstid og et sted man kan besøke - det er viktig.

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7447

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE