Bekymret for lokalbankenes fremtid

 

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, mener viktig drivkraft i lokalsamfunnet svekkes.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Arbeidsgiveravgifta i bankene foreslås å økes med fem prosent i det nye statsbudsjettet. Det rammer først og fremst lokalbankene, mener ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad. 

- Økningen på fem prosent, utgjør ca 40.000 i året per årsverk. Det er klart at det vil ramme lokalbankene i større grad enn de store, sier Balstad.

Store forretningsbanker sentrerer sin virksomhet, mens lokalbankene gjerne går motsatt vei. Selbu Sparebank er blant bankene som har opprettet filialer utenfor bankens hovedkontor.

- Vi ser på dette som et bevisst angrep på lokalbanker som fortsatt ønsker et desentralisert, tilstedeværende bankvesen. Vi frykter at lokalbankene må kutte ansatte for å redusere kostnadene sine. Det vil gå utover lokalbanken som institusjon, sier Balstad.

Ap-ordførere i Sør-Trøndelag, som har lokalbanker i sin kommune, vil nå gi en felles uttalelse til sin stortingsgruppe. I uttalelsen gjøres det klart at de synes økningen av arbeidsgiveravgifta er uakseptabel.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE