Styret i Selbu Energiverk AS (SEV) behandlet onsdag fremtidig organisering av det kommunalt heleide energiverket og holder fortsatt kortene tett til brystet. "> Avgjørende generalforsamling

Avgjørende generalforsamling

Styret i Selbu Energiverk AS (SEV) behandlet onsdag fremtidig organisering av det kommunalt heleide energiverket og holder fortsatt kortene tett til brystet.

Styret i Selbu Energiverk (SEV) har sendt sin innstilling til generalforsamlingen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Her er pressemeldinga styret sendte ut seint onsdag kveld, ei pressemelding som ikke sier noe nytt, men som gjentar at spørsmålet om salg av deler av SEV vil bli avgjort i kommunestyresalen i Selbu Rådhus mandag 5. desember. Sannsyligvis er saken allerede avgjort, uten at styret ønsker å kommunisere det til innbyggerne i Selbu.

Bakgrunn for styrets behandling er den anbefaling som styret har mottatt fra forhandlingsutvalget (FU), oppnevnt av styret for å forhandle om mulig salg av nettvirksomhet, kraftomsetningsvirksomhet og aksjer i Neanett AS.

Styret har i dagens møte foretatt en vurdering av mottatte tilbud og vurdert salg opp mot fortsatt drift av SEV som eget konsern med alle dagens virksomhetsområder - nettdrift, kraftproduksjon, kraftomsetning og bredbåndsvirksomhet (Neanett AS). Slik fortsatt drift fremstår som et fullt ut realistisk alternativ i de tidligere gjennomførte utredninger om SEV sin fremtid.

Hovedfokuset i styrets vurderinger har vært ivaretakelse av de ansatte, beholde arbeidsplassene i Selbu, reduksjon i nettleien og en akseptabel pris.

Styret konstaterer at alle relevante betingelser som ble stilt av generalforsamlingen er ivaretatt i de mottatte tilbud.

Styrets vedtak, med innstilling til generalforsamlingen, oversendes til generalforsamlingen sammen med saksutgreiingen med vedlegg (bl.a. tillitsvalgtes uttalelse). Generalforsamlingen skal behandle saken 5. desember 2016.

Pressemeldingen er undertegnet av styreleder Jon Bakken.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

 
Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE