Styret i Selbu Energiverk AS (SEV) behandlet onsdag fremtidig organisering av det kommunalt heleide energiverket og holder fortsatt kortene tett til brystet. "> Avgjørende generalforsamling

Avgjørende generalforsamling

Avgjørende generalforsamling

Styret i Selbu Energiverk AS (SEV) behandlet onsdag fremtidig organisering av det kommunalt heleide energiverket og holder fortsatt kortene tett til brystet.

Styret i Selbu Energiverk (SEV) har sendt sin innstilling til generalforsamlingen.

Her er pressemeldinga styret sendte ut seint onsdag kveld, ei pressemelding som ikke sier noe nytt, men som gjentar at spørsmålet om salg av deler av SEV vil bli avgjort i kommunestyresalen i Selbu Rådhus mandag 5. desember. Sannsyligvis er saken allerede avgjort, uten at styret ønsker å kommunisere det til innbyggerne i Selbu.

Bakgrunn for styrets behandling er den anbefaling som styret har mottatt fra forhandlingsutvalget (FU), oppnevnt av styret for å forhandle om mulig salg av nettvirksomhet, kraftomsetningsvirksomhet og aksjer i Neanett AS.

Styret har i dagens møte foretatt en vurdering av mottatte tilbud og vurdert salg opp mot fortsatt drift av SEV som eget konsern med alle dagens virksomhetsområder - nettdrift, kraftproduksjon, kraftomsetning og bredbåndsvirksomhet (Neanett AS). Slik fortsatt drift fremstår som et fullt ut realistisk alternativ i de tidligere gjennomførte utredninger om SEV sin fremtid.

Hovedfokuset i styrets vurderinger har vært ivaretakelse av de ansatte, beholde arbeidsplassene i Selbu, reduksjon i nettleien og en akseptabel pris.

Styret konstaterer at alle relevante betingelser som ble stilt av generalforsamlingen er ivaretatt i de mottatte tilbud.

Styrets vedtak, med innstilling til generalforsamlingen, oversendes til generalforsamlingen sammen med saksutgreiingen med vedlegg (bl.a. tillitsvalgtes uttalelse). Generalforsamlingen skal behandle saken 5. desember 2016.

Pressemeldingen er undertegnet av styreleder Jon Bakken.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Geologiens Dag på Røros
  • Kultur

Tur til Funngruva - der det hele startet for snart 375 år siden.

Ekstremteater i Tydal

Cathrine Telle både gleder og gruer seg til jubileumsutgaven av Karolinerspelet i Tydal.

Oppturen fortsetter

Ny ildsjelsamling i Tydal samlet politikere, frivillige, privat næringsliv, administrasjon og grunneierlaget for å jobbe videre med prosjektet Opptur i Tydal kommune.

 
Nå starter utbyggingen av Rørosmeieriet
  • Nyheter

Men først skal mye rives.

Hvem har ripet opp bilen til Anne-Mari?
  • Nyheter

Påført skader for flere tusen kroner.

TV-aksjonen til Unicef

«Hvert barn er en mulighet» er navnet på årets TV-aksjon som skal gi barn i krigsrammede områder mulighet til skolegang.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse