12-5 i Tydal

12-5 i Tydal

Det har  vært mye 12-5 i kommunestyret i Tydal denne valgperioden. Det ble det også under budsjettbehandlinga torsdag, der hele AP/SV-gruppa tilslutt stemte imot! BILDET: Lars Græsli (AP/SV).

AP/SV i Tydal stemte i mot budsjettet.

- Jeg tror jeg har vært med på 16 budsjettbehandlinger i kommunestyret i Tydal, og dette er første gang jeg ser meg nødt til å stemme i mot. Dette kan jeg ikke stå inne for, sa Lars Græsli, som fikk følge av de fire andre i gruppa.

Dermed ble budsjettet vedtatt, med 12 mot 5 stemmer.

- Det verste var at flertallet nå tar bort skolemat-ordninga, ei innsparing på skarve 80.000 kroner, sier en oppgitt Græsli.

"Eiendomskatteinnteksbortfall"

Et nytt ord har oppstått i den kommunale forvaltninga i Tydal, eiendomskatteinntektsbortfall. Skremmende, litt tungt, men samtidig også dekkende for det som har skjedd etter  regjeringas endringer i kraft: Tydal mister 6,8 millioner i kraftverksbeskatning, en nedgang i inntekter fra eiendomsskatt på 30 prosent fra 2016 til 2017. Dessuten er det forventet en ytterligere nedgang i 2018.

Når utvidet eiendomsskatt, av partipolitiske årsaker, ikke kan benyttes for å utjevne noe av tapet, må det derfor spares på (alle) andre områder. Det gjorde kommunestyret i Tydal torsdag, og vedtok de nødvendige 6,8 millioner kroner i innsparinger for 2017 med 12 mot 5 stemmer.

2 millioner kroner tas i form av reduserte stillingsandeler, 2,4 millioner fra disposisjonsfondet, 1 million i redusert innbetaling av lån, 900.000 kroner i reduserte driftstiltak og 500.000 kroner fra budsjettert overskudd.

- Hvor lenge varer et valgløfte?

For de tre neste åra (2018, 2019 og 20120) vil det bli spart 3,3 millioner kroner årlig i kommunale stillinger, 1 million i redusert innbetaling av lån og dessuten reduserte driftstiltak, også det årlig.

For 2018 blir det så budsjettert med en utvidet eiendomsskatt på 2 promille, beregnet til 3,6 millioner kroner i kommunale inntekter.

Det var da Jo Vegard Hilmo (AP/SV) spurte posisjonen, som altså ikke ville innføre eiendomsskatt for 2017:

Hvor lenge varer et valgløfte? Han fikk ingen svar.

50 færre ansatte siden 2013

Opposisjonen mente at hensynet til arbeidsplasser måtte veie tungt, selv i økonomiske nedgangstider.

- Siden 2013 har vi redusert antall kommunalt ansatte med hele 50, sa Lars Græsli (AP/SV)

Her er oversikten hans over endringene i antall ansatte i Tydal kommune de siste åra:

2013: 170 ansatte

2014: 141

2015: 133

2016:(ca)120 

-Mange har små stillingsandeler, slik at antall årsverk er mindre enn antall ansatte. Og de fleste deltidsstillingene er kvinnearbeidsplasser, sa Græsli. 

Lesebrett til alle elever

Kommunestyret vedtok ellers

AP/SV sitt forslag om å gi alle elever tilgang til lesebrett (enstemmig), kostnadsberegnet til 70.000 kroner

ordførerens forslag om å legge tidlig skitrasè Stuggudal inn i kommunedelplanen (enstemmig)

å utrede ny politisk organisering (enstemmig)

å utrede en bedre form for næringsutvikling, i samarbeid med lokale aktører og nabokommuner (enstemmig)

å starte et utviklingsprosjekt for samlokalisering av helsehus og kommuneadministrasjon, der formannskapet skal være styringsgruppe (enstemmig)

å fjerne skolemåltids-ordninga for 2017 og resten av økonomiplanperioden (12-5)

mens

AP/SV sitt forslag om å opprettholde landbrukskonsulentstillinga i hel stilling falt med 5 mot 12 stemmer.

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

– Vi må bli enda mer profesjonelle på lokalmat
  • Nyheter

– Vi får tilbakemeldinger av folk som er skuffet etter å ha besøkt Røros. Vi kan bli enda bedre på lokalmat, sier gründer og styreleder i Rørosmat, Ingulf Galåen. Lørdag fikk han Kongens fortjensmedalje.

Rørosing vant nesten 15 millioner på Lotto
  • Nyheter

- Det er jo for godt til å være sant, utbrøt vinneren som stakk av med hele Lotto-potten.

60.000 kroner fra lokalt næringsliv i Malvik

60.000 kroner ble resultatet etter at Malvik kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Malvik gjennomførte ringedugnad i forbindelse med søndagens TV-aksjon.

 
Ingulf fikk Kongens fortjenstmedalje
  • Nyheter

Hyllet på Asiatisk Aften i Galåen lørdag kveld.

Promille
  • Nyheter

Mann i 40-årene mistenkt for ruskjøring på Røros

Nea Radio setter norgesrekord
  • Nyheter

Aldri har en lokalradio hatt større lytteroppslutning.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse