12-5 i Tydal

Det har  vært mye 12-5 i kommunestyret i Tydal denne valgperioden. Det ble det også under budsjettbehandlinga torsdag, der hele AP/SV-gruppa tilslutt stemte imot! BILDET: Lars Græsli (AP/SV).

AP/SV i Tydal stemte i mot budsjettet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

- Jeg tror jeg har vært med på 16 budsjettbehandlinger i kommunestyret i Tydal, og dette er første gang jeg ser meg nødt til å stemme i mot. Dette kan jeg ikke stå inne for, sa Lars Græsli, som fikk følge av de fire andre i gruppa.

Dermed ble budsjettet vedtatt, med 12 mot 5 stemmer.

- Det verste var at flertallet nå tar bort skolemat-ordninga, ei innsparing på skarve 80.000 kroner, sier en oppgitt Græsli.

"Eiendomskatteinnteksbortfall"

Et nytt ord har oppstått i den kommunale forvaltninga i Tydal, eiendomskatteinntektsbortfall. Skremmende, litt tungt, men samtidig også dekkende for det som har skjedd etter  regjeringas endringer i kraft: Tydal mister 6,8 millioner i kraftverksbeskatning, en nedgang i inntekter fra eiendomsskatt på 30 prosent fra 2016 til 2017. Dessuten er det forventet en ytterligere nedgang i 2018.

Når utvidet eiendomsskatt, av partipolitiske årsaker, ikke kan benyttes for å utjevne noe av tapet, må det derfor spares på (alle) andre områder. Det gjorde kommunestyret i Tydal torsdag, og vedtok de nødvendige 6,8 millioner kroner i innsparinger for 2017 med 12 mot 5 stemmer.

2 millioner kroner tas i form av reduserte stillingsandeler, 2,4 millioner fra disposisjonsfondet, 1 million i redusert innbetaling av lån, 900.000 kroner i reduserte driftstiltak og 500.000 kroner fra budsjettert overskudd.

- Hvor lenge varer et valgløfte?

For de tre neste åra (2018, 2019 og 20120) vil det bli spart 3,3 millioner kroner årlig i kommunale stillinger, 1 million i redusert innbetaling av lån og dessuten reduserte driftstiltak, også det årlig.

For 2018 blir det så budsjettert med en utvidet eiendomsskatt på 2 promille, beregnet til 3,6 millioner kroner i kommunale inntekter.

Det var da Jo Vegard Hilmo (AP/SV) spurte posisjonen, som altså ikke ville innføre eiendomsskatt for 2017:

Hvor lenge varer et valgløfte? Han fikk ingen svar.

50 færre ansatte siden 2013

Opposisjonen mente at hensynet til arbeidsplasser måtte veie tungt, selv i økonomiske nedgangstider.

- Siden 2013 har vi redusert antall kommunalt ansatte med hele 50, sa Lars Græsli (AP/SV)

Her er oversikten hans over endringene i antall ansatte i Tydal kommune de siste åra:

2013: 170 ansatte

2014: 141

2015: 133

2016:(ca)120 

-Mange har små stillingsandeler, slik at antall årsverk er mindre enn antall ansatte. Og de fleste deltidsstillingene er kvinnearbeidsplasser, sa Græsli. 

Lesebrett til alle elever

Kommunestyret vedtok ellers

AP/SV sitt forslag om å gi alle elever tilgang til lesebrett (enstemmig), kostnadsberegnet til 70.000 kroner

ordførerens forslag om å legge tidlig skitrasè Stuggudal inn i kommunedelplanen (enstemmig)

å utrede ny politisk organisering (enstemmig)

å utrede en bedre form for næringsutvikling, i samarbeid med lokale aktører og nabokommuner (enstemmig)

å starte et utviklingsprosjekt for samlokalisering av helsehus og kommuneadministrasjon, der formannskapet skal være styringsgruppe (enstemmig)

å fjerne skolemåltids-ordninga for 2017 og resten av økonomiplanperioden (12-5)

mens

AP/SV sitt forslag om å opprettholde landbrukskonsulentstillinga i hel stilling falt med 5 mot 12 stemmer.

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Påskehare i Tydal
  • Nyheter

Tydal kommunes påskehare gjemmer påskeegg rundt omkring i kommunen. Nå kan alle delta i jakten på påskeeggene - i hele påska!

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

 
Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE