Røros, Os og Holtålen intensiverer samarbeidet

Formannskapet i Holtålen. FOTO: Per Magne Moan

Formannskapet i Holtålen behandlet tirsdag forslag til ny samarbeidsavtale.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.11.2017 kl 11:17

Nea Radio
Nea Radio

I forbindelse med kommunereformen brukte de tre kommunene tildels store ressurser på å se på både alternativet sammenslåing og et mer utvidet samarbeid. Ved folkeavstemning i Os og Holtålen sa innbyggerne nei til kommunesammenslåing.

Etter folkeavstemningen ble det startet et arbeid med å aktivisere den samarbeidsavtalen kommunen hadde vedtatt som et alternativ til sammenslåing. Rådmannen Marius Jermstad skriver i saksbehandlinga at det relativt raskt ble klart at det var utfordringer med å gå videre med avtalen, uten ytterligere avklaringer. Den viktigste avklaringen virket å være prinsipper for kostnadsdeling.

Det eksisterer i dag flere samarbeidsavtaler mellom de tre kommunene, enten alle tre eller mellom to av kommunene, der kostnadsfordelingen er ulik fra avtale til avtale.

Dersom kommunene skal aktivisere vedtatt samarbeidsavtale, må det legges en del prinsipper til grunn. En forutsetter at vertskommuneansvaret fordeles noenlunde jevn mellom kommune, selvsagt basert på kommunestørrelsen, 60 prosent av aktiviteten i Røros, 20 prosent i Os og Holtålen målt etter antall årsverk knyttet til samarbeidet.

I rådmannens forslag til vedtak heter det blant annet:

– For alle eksisterende samarbeidstiltak mellom de tre kommunen nyttes en kostnadsfordeling med 40 prosent fast og 60 prosent etter folketall fra og med 01.01.2019.

– Alle nye samarbeidstiltak skal baseres på samme kostnadsfordeling

– Samarbeid om Barnevern og IMA innfases over 3 år med virkning fra og med 01.01.2019 med 1/3 hvert år.

– Samarbeidsordningene styres av en styringsgruppe bestående av formannskapene i de 3 kommunene. Fra og med 2020 reduseres styringsgruppen til ordførere og 1 representant fra opposisjonen.

Det daglige ansvaret for eksisterende og nye samarbeidstiltak, samt for utviklingsprosjekter mm der det er formålstjeneslig at kommunene samarbeider legges til en arbeidsgruppe bestående av rådmenn i de 3 kommunene.

Det engasjeres en sekretæriatssressurs som kostnadsfordeles i henhold til overordnet kostnadsnøkkel (40/60).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

 
Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE