Røros, Os og Holtålen intensiverer samarbeidet

Røros, Os og Holtålen intensiverer samarbeidet

Formannskapet i Holtålen. FOTO: Per Magne Moan

Formannskapet i Holtålen behandlet tirsdag forslag til ny samarbeidsavtale.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.11.2017 kl 11:17

I forbindelse med kommunereformen brukte de tre kommunene tildels store ressurser på å se på både alternativet sammenslåing og et mer utvidet samarbeid. Ved folkeavstemning i Os og Holtålen sa innbyggerne nei til kommunesammenslåing.

Etter folkeavstemningen ble det startet et arbeid med å aktivisere den samarbeidsavtalen kommunen hadde vedtatt som et alternativ til sammenslåing. Rådmannen Marius Jermstad skriver i saksbehandlinga at det relativt raskt ble klart at det var utfordringer med å gå videre med avtalen, uten ytterligere avklaringer. Den viktigste avklaringen virket å være prinsipper for kostnadsdeling.

Det eksisterer i dag flere samarbeidsavtaler mellom de tre kommunene, enten alle tre eller mellom to av kommunene, der kostnadsfordelingen er ulik fra avtale til avtale.

Dersom kommunene skal aktivisere vedtatt samarbeidsavtale, må det legges en del prinsipper til grunn. En forutsetter at vertskommuneansvaret fordeles noenlunde jevn mellom kommune, selvsagt basert på kommunestørrelsen, 60 prosent av aktiviteten i Røros, 20 prosent i Os og Holtålen målt etter antall årsverk knyttet til samarbeidet.

I rådmannens forslag til vedtak heter det blant annet:

– For alle eksisterende samarbeidstiltak mellom de tre kommunen nyttes en kostnadsfordeling med 40 prosent fast og 60 prosent etter folketall fra og med 01.01.2019.

– Alle nye samarbeidstiltak skal baseres på samme kostnadsfordeling

– Samarbeid om Barnevern og IMA innfases over 3 år med virkning fra og med 01.01.2019 med 1/3 hvert år.

– Samarbeidsordningene styres av en styringsgruppe bestående av formannskapene i de 3 kommunene. Fra og med 2020 reduseres styringsgruppen til ordførere og 1 representant fra opposisjonen.

Det daglige ansvaret for eksisterende og nye samarbeidstiltak, samt for utviklingsprosjekter mm der det er formålstjeneslig at kommunene samarbeider legges til en arbeidsgruppe bestående av rådmenn i de 3 kommunene.

Det engasjeres en sekretæriatssressurs som kostnadsfordeles i henhold til overordnet kostnadsnøkkel (40/60).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Anker ikke
  • Nyheter

Formannskapet i Holtålen var tirsdag enige om ikke å gå videre med saken om Åsenbrua

Hun blir ny lufthavndirektør
  • Nyheter

Lensmann i Stjørdal, Marit Helene Stigen, er ansatt som første kvinnelige lufthavndirektør på Værnes.

Briter spiser mer grønt enn nordmenn
  • Nyheter

Kanskje bærer noen av oss på fordommer om dårlig britisk kosthold, men ny undersøkelse viser at Storbritannia er det landet i Europa som ligger på topp i inntak av frukt og grønt. Hva er det britene har gjort som har løftet dem til det nivået de har i dag?

 
Oppdatert: Holtålenbudsjettet
  • Nyheter

Formannskapet har møte tirsdag.

Oste-VM til Norge
  • Nyheter

Fra England til Norge: The Guild of Fine Food har utnevnt Bergen til arrangørby for oste-VM 2018, skriver Nationen.

Det har kommet bud på Haltdalen Omsorgssenter
  • Nyheter

Rådmannen anbefaler at bygget selges for 1 million.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE