ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Røros, Os og Holtålen intensiverer samarbeidet

Formannskapet i Holtålen. Foto: Per Magne Moan

Formannskapet i Holtålen behandlet tirsdag forslag til ny samarbeidsavtale.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.11.2017 kl 11:17

ANNONSE
Annonse

I forbindelse med kommunereformen brukte de tre kommunene tildels store ressurser på å se på både alternativet sammenslåing og et mer utvidet samarbeid. Ved folkeavstemning i Os og Holtålen sa innbyggerne nei til kommunesammenslåing.

Etter folkeavstemningen ble det startet et arbeid med å aktivisere den samarbeidsavtalen kommunen hadde vedtatt som et alternativ til sammenslåing. Rådmannen Marius Jermstad skriver i saksbehandlinga at det relativt raskt ble klart at det var utfordringer med å gå videre med avtalen, uten ytterligere avklaringer. Den viktigste avklaringen virket å være prinsipper for kostnadsdeling.

Det eksisterer i dag flere samarbeidsavtaler mellom de tre kommunene, enten alle tre eller mellom to av kommunene, der kostnadsfordelingen er ulik fra avtale til avtale.

Dersom kommunene skal aktivisere vedtatt samarbeidsavtale, må det legges en del prinsipper til grunn. En forutsetter at vertskommuneansvaret fordeles noenlunde jevn mellom kommune, selvsagt basert på kommunestørrelsen, 60 prosent av aktiviteten i Røros, 20 prosent i Os og Holtålen målt etter antall årsverk knyttet til samarbeidet.

I rådmannens forslag til vedtak heter det blant annet:

– For alle eksisterende samarbeidstiltak mellom de tre kommunen nyttes en kostnadsfordeling med 40 prosent fast og 60 prosent etter folketall fra og med 01.01.2019.

– Alle nye samarbeidstiltak skal baseres på samme kostnadsfordeling

– Samarbeid om Barnevern og IMA innfases over 3 år med virkning fra og med 01.01.2019 med 1/3 hvert år.

– Samarbeidsordningene styres av en styringsgruppe bestående av formannskapene i de 3 kommunene. Fra og med 2020 reduseres styringsgruppen til ordførere og 1 representant fra opposisjonen.

Det daglige ansvaret for eksisterende og nye samarbeidstiltak, samt for utviklingsprosjekter mm der det er formålstjeneslig at kommunene samarbeider legges til en arbeidsgruppe bestående av rådmenn i de 3 kommunene.

Det engasjeres en sekretæriatssressurs som kostnadsfordeles i henhold til overordnet kostnadsnøkkel (40/60).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Til sykehus med luftambulanse etter arbeidsulykke i Ålen

Til sykehus med luftambulanse etter arbeidsulykke i Ålen

En mann skal være alvorlig skadet etter å ha kommet under en traktor i Ålen.

Brann i trafo på Røros

Brann i trafo på Røros

Brannvesenet har nå kontroll etter at det begynte å brenne i en trafo på Røros.

– Dette er dramatisk

– Dette er dramatisk

Brannmannskap fra Fjellregionen og Stjørdal bidrar i slukningsarbeidet i Sverige. – Et lynnedslag er alt som skal til før vi kan risikere lignende her, sier beredskapsleder Bjørn Ivar Sevatdal

Populær mursteinjakt på Øverhagaen

Populær mursteinjakt på Øverhagaen

Mandag ble det satt ut fem trimposter i nærområdet ved sykehjemmet på Øverhagaen. Postene er allerede blitt godt besøkt.

Skogbranner i Sverige fører til røyklukt i Trøndelag

Skogbranner i Sverige fører til røyklukt i Trøndelag

Brannmannskaper fra Røros og Stjørdal bistår i slukningsarbeidet.

Starter søk i Glomma etter funn av fiskeutstyr

Starter søk i Glomma etter funn av fiskeutstyr

Det er funnet ei fiskestang og fiskeutstyr ved Vikabrua på Glåmos.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE