Vil investere i Røros slakteri

Røros kommunestyre sa ja til å gå inn med aksjekapital i Røros slakteri. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Røros kommunestyre vedtok torsdag mot ti stemmer at Røros går inn med 424.000 kroner i aksjekapital i Røros Slakteri AS.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Røros kommunestyre vedtok torsdag mot ti stemmer at Røros går inn med 424.000 kroner i aksjekapital i Røros Slakteri AS.

Røros Slakteri er i vekst og har fått 31 nye leverandører siden nyttar i tillegg til de allerede etablerte leverandørene. Røros Slakteri A/S eier 86 prosent av aksjene i Røroskjøtt AS. Fra nyttar fikk de to selskapene ny felles daglig leder og pa sikt er malet sterkere samhandling, flere synergieffekter og muligens samlokalisering.

Fornyelse og utvidelse av dagens lokaler vil bli nødvendig i løpet av noen ar. Samlokalisering av dagens to virksomheter skal utredes grundig, for a se om det finnes forbedrings potensiale i a jobbe tettere enn virksomheten gjør i dag.

Som aksjeeier er Røros kommune invitert  til a bli med pa en aksjeemisjon i virksomheten.

Delte meninger

Guri Heggem fra Senterpartiet mente det ikke er riktig av kommunen å gå inn med mer penger i slakteriet.

- Kommunens oppgave er å yte best mulige tjenester til innbyggerne, og det kan gjøres på andre måter, mente hun.

Ordfører Hans Vintervold var enig i at dette ikke er en primæroppgave for en kommune, men støttet innstillinga, og mente det var viktig å bidra til å støtte slakteriet.

Mona Slettum fra Høyre støttet Heggem og mente det er andre måter å støtte næringslivet på enn gjennom økt aksjekapital.

- Vi må være tydelig på hvilken strategi vi skal velge når bedrifter på Røros trenger hjelp, og vi må holde vår sti rein, sa Slettum.

Heggem fikk også støtte fra Gard Erik Sandbakken, Venstre.

Bjørn Salvesen fra SV var positiv til å støtte Røros slakteri.

- Dette handler om å støtte opp om en nøkkelaktør, nemlig en mataktør. Dette gir et tydelig signal til bransjen, sa Salvsesen.

- Dette er en av mange måter å drive næringsutvikling på, mente Anne Grethe Beck Andersen fra Arbeiderpartiet.

- Hvis vi vil være lokalmathovedstaden, så er dette rette grepet å gjøre, sa Reidun Roland fra Røroslista.

Siste nytt i Nyheter

Påskehare i Tydal
  • Nyheter

Tydal kommunes påskehare gjemmer påskeegg rundt omkring i kommunen. Nå kan alle delta i jakten på påskeeggene - i hele påska!

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

 
Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE