Vil bidra med millioner

Fra venstre: Christian Elgaaen, Lars Haltbrekken og Bjørn Salvesen. FOTO: Nils Kåre Nesvold

SV legger inn 3 millioner i sitt alternative statsbudsjett for å sikre at Røros Folkehøgskole kan sette i gang oppstartsprosessen i 2018.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

I en pressemelding skriver varaordfører i Røros kommune, Bjørn Salvesen (SV) at rørossamfunnet tappes for ungdom etter videregående skole, og kommunen har utfordringer med å rekruttere ung arbeidskraft til eksisterende næringsliv. Etablering av en folkehøgskole forventes å gjøre det mer attraktivt for ungdom å bo på Røros.

Rammeplan for Røros Folkehøgskole fokuserer først og fremst på hva skoletilbudet vil bety for elevene som skal gå der.

Generelt for alle linjer er at de er nært knyttet opp til lokalsamfunnets og regionens arbeids- og næringsliv for på den måten å gi ungdom erfaring og innsikt i et bredt utvalg arbeids- og yrkesmuligheter og motivasjon for videre utdanning og arbeidsliv.

Mange av linjene retter seg direkte mot andre eksisterende utdanningstilbud som fagarbeiderutdanning, industri- og håndverksarbeid på områder som industridesign, robotprogrammering, mat og bygningsvern eller bærekraftig reiseliv.

Skolen overordnede målsetting er framtidsrettet ressursforvaltning, både av menneskelige, materielle og kulturelle verdier.

Samfunnsmessige konsekvenser:

Skolen vil gi et tilbud til 120 årskurs-elever. Det er ikke lagt opp til kortkurs i rammeplanen.

Skolen vil minimum måtte ha 10 faste ansatte pedagogstillinger, inklusive rektor og undervisningsinspektør.

I tillegg kommer kontorpersonale, internatleder, kjøkkenpersonale og vaktmester - minimum 8.

Valgfagstilbudet skal i hovedsak dekkes av kompetansen som alt finnes i lokalsamfunnet i størrelsesorden ca. 2 stillinger pr uke.

Minimum 20 stillinger knyttet til direkte drift av skolen.

Skolen skal i så stor grad som mulig benytte eksisterende idrettsanlegg/ -haller, forsamlingsrom, verksteder i samarbeid med andre skoleslag, idrettslag og organisasjoner i lokalsamfunnet

Skolen skal ikke være en stor utstyrsforvalter. Primært skal den leie utstyr av andre aktører som Røde kors, Kiteklubben, Videregående skole, næringslivsaktører og andre som også ivaretar utstyret.

Skoleåret går fra slutten av august/ begynnelsen av september til midten/ slutten av mai. Bygg og anlegg kan brukes som overnattingssted for turister i sommersesongen da etterspørselen er størst.

Skoleplanen legger opp til at deler av undervisningen i fellesfagene ved skolen; økologisk -, økonomisk - og sosial bærekraft skal gis på lørdager som et tilbud til hele lokalsamfunnet.

Den sørsamiske kulturarven er utsatt, særlig hva gjelder språk, musikk og håndverk. I vår region driver sørsamene reindrift på en meget rasjonell og forsvarlig måte. Denne viktige delen av den nasjonale kulturarven kan vi med enkelhet formidle videre.

Verdensarvstedet Røros har nettopp fått bevilgninger til etablering av et verdensarvsenter. For å nyttiggjøre oss denne ressursen og spre interesse for verdensarvarbeidet, vil skolen hvert år arrangere et internasjonalt ungdomsstevne for ungdom fra andre verdensarvsteder. Dette arrangementet er det elevene ved Røros Folkehøgskole som skal være ansvarlige for - i nært samarbeid med lokalsamfunnet forøvrig. Ledelsen av UNESCO´s verdensarvråd støtter derfor helhjertet opp om prosjektet.

Skolens driftsbudsjett er totalt på ca. 25 mill. Den økte aktiviteten i regionen pga folkehøgskoleprosjektet må ut fra tradisjonell økonomisk analyse kunne anslås til det dobbelte.

For 2018 er behovet minimum 3 millioner i statlig støtte for å sette i gang prosessen, deretter 12 millioner pr. år.

Framdrift:

Det er en opsjonsavtale med Idrettsparken Hotell om å ta over deres bygningsmasse til folkehøgskole, opsjonen går ut i slutten av 2018. Privat finansiering av kjøp og videre utbygging er på plass. Men er ikke statlig finansiering på plass i løpet av 2018, vil planene måtte skrinlegges fordi eiere av Idrettsparken Hotel da må finne andre løsninger på framtidig drift.

Det hadde vært et framtidsrettet løft for Rørossamfunnet og nabokommunene å få bygget opp en folkehøgskole.

Med hilsen

Røros SV

v/varaordfører Bjørn Salvesen

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Vil fjerne avskiltingen av 33.000 lærere
  • Nyheter

Arbeiderpartiet tar nå til orde for å fjerne avskiltingen som rammet mange norske lærere etter innføringen av nye kompetansekrav.

Trafikken går som normalt etter trailertrøbbel
  • Nyheter

Trafikken går som normalt etter at to trailere sperret veien ved Nesvoldbakken mellom Ålen og Røros.

Linda Hofstad Helleland skifter departementet
  • Nyheter

Linda Hofstad Helleland er ferdig som kulturminister, men fortsetter som barne- og likestillingsminister i den nye blågrønne regjeringen, skriver Adresseavisen.

 
30 beboere evakueres
  • Nyheter

Demningen som har dannet seg i Driva etter snøraset tirsdag formiddag står i fare for å briste. Det kan føre til en flodbølge som stenger både E6 og jernbane i Oppdal. Fastboende evakueres.

Trailere står fast mellom Røros og Ålen
  • Nyheter

To trailere står fast mellom Røros og Ålen. Trafikken slippes forbi nordfra.

Fv 705 er åpen igjen
  • Nyheter

Har vært stengt siden natt til mandag på grunn av uvær.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE