Verket og kommunen får kritikk i revisjonsrapport

Verket og kommunen får kritikk i revisjonsrapport

TILBAKEVISER PÅSTANDER:Daglig leder i Verket Røros, Roar Aksdal er uenig til deler av revisjonsrappport. Foto Nils Kåre Nesvold

Daglig leder Roar Aksdal tilbakeviser flere av punktene i en intern revisjonsrapport om Verket Røros.

Røros kommunes interne revisor, IKS Fjell, legger fram en  rapport der de er svært kritiske på flere punkt til Verkets drift. Daglig leder i Verket Røros as, Roar Aksdal tilbakeviser flere av vurderingene i rapporten.

Gjennom en såkalt forvaltningsrevisjon har IKS Fjell prøvd å sette fokus på flere områder ved driften av og rundt selskapet. Det er kontrollutvalget i kommunen, ved leder Ole Jørgen Kjellmark, som har bestilt rapporten.

Kontrollutvalgets oppgave er å kontrollere at kommunens vedtak og intensjoner blir fulgt i forvaltningen.

Rapporten på 40 sider har kommentarer på eierskap og økonomi samt kommunestyrets krav og forventninger.

Uenighet om tapt egenkapital.

Det aller mest spennende kapittelet i rapporten er økonomien. Det er tidligere gjort kjent at Verket Røros AS har gått med underskudd helt siden 2010 og at de over seks år opparbeidet et akkumulert underskudd på 7,8 mill. kr. Det innebærer at 38 prosent av aksjekapitalen er tapt.

Nytt fra rapporten er at Verket har regnskapsført en utsatt skattefordel på 3 millioner som IKS Fjell vurderer det ikke er grunnlag for. Legges dette til resten av den tapte egenkapitalen, er tilsammen 58 prosent av Verkets egenkapital tapt.

Etter revisjonenes vurdering i rapporten, er ikke driften av selskapet forsvarlig slik at selskapet i et langsiktig perspektiv kan løse de oppgavene som var forutsatt, og unngå at kommunens innskutte kapital går tapt.

Selskapet har svært høye rentekostnader. Rapporten vurderer at en organisering av flerbrukshallen som aksjeselskap gir betydelig høyere finanskostnader enn egen drift i kommunen eller i kommunalt foretak. Et avgjørende forhold vil være om Røros kommune er villig til å øke sine bidrag for å sikre selskapets drift på sikt. Rapporten vurderer også at det vil være nødvendig at selskapet og Røros kommune tar grep for å sikre at tilbudene i flerbrukshallen kan opprettholdes på sikt.

- Vår revisor har vurdert det annerledes og vi har i styremøte kommet fram til at dette er realistisk ut fra budsjettet neste år. Vi forventer et positivt resultat som underskuddet fra tidligere kan føres inn mot. Her har vi rett og slett en revisorfaglig uenighet, sier Roar Aksdal.

Krav og forventinger fra kommunstyret

Rapporten vurderer at kommunestyrets overordnede forventning er innfridd ved at bygging av flerbrukshall er realisert i tråd med plankomiteens forslag. Rapporten sier videre at generalforsamling, styremøter og styre instrukser er gjort i forhold til god selskapsskikk.

- Jeg er glad for at IKS Fjell har sett at vi har opptrådd ryddig og utført god selskapsskikk i driften vår, kommenterer Roar Aksdal.

Kommunen en liten tydelig eier

Verket Røros AS har etter vedtektene et klart formål om å eie og drive et bygg i hovedsak for et mangfold av idrettsaktiviteter. Annen aktivitet er av sekundær betydning.

Med utgangspunkt i kommunens eierskapsmelding oppfatter IKS Fjell at kommunen har et mål med eierskapet som er sammenfallende med selskapets formål.

Kommunens eierskapsmeldingen kunne imidlertid vært mer tydelig. Den fokuserer mest på hva Røros kommune må betale i husleie og beskriver i liten grad hvilket mål kommunen har med Verket.

Kommunikasjon mellom kommunestyret og generalforsamlingen er avhengig av at ordfører formidler informasjon fra kommunen til selskapet og rapporterer tilbake til kommunestyret om utviklingen i selskapet. Vurderingen i rapporten er at  kommunestyret burde orienteres bedre om utviklingen i selskapet, f.eks. gjennom framlegging av årsregnskaper.

Det er det samlede kommunestyret som er eier og bør få muligheten til å utøve rollen som eier ved jevne mellomrom. En jevnlig behandling av kommunens eierskapsmelding vil også gi kommunestyret anledning til å tilkjennegi sitt syn på kommunens eierskap. IKS Fjells vurdering er at Røros kommune ikke har fulgt opp og dokumentert eierstyring i forhold til Verket Røros AS på en god nok måte.

- Dette er vi helt enige om. Ordfører har ikke vært på de siste 3 generalforsamlinger og kommunens observatørpost i styret har ikke vært brukt godt nok. Vi har ved flere anledninger prøvd å få kommunen i tale. Dette har vi plikt på oss når såpass mye av egenkapitalen er tapt. Men vi opplever at dette har vært vanskelig og at interessen fra kommunens side har vært lav. Ved flere anledninger har vi invitert til møte uten at vi har fått god nok respons til å gjennomføre møter. Vi vil gjerne ha kommuen på banen for å diskutere eierskapet. Vi har mye ressurser ledig som kommunen kunne utnyttet, sier Aksdal.

Kontrollutvalget behandler rapporten i møte den 22.november.

Siste nytt i Nyheter

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
Telia på Bringen
  • Nyheter

Torsdag ettermiddag kunne Telia slå på ny og oppgradert sender på Bringen. Hytteområdene i Selbu har virkelig fått årets julegave.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE