Tollerne på Vauldalen tar i bruk blålys

Illustrasjonsfoto.

Tollerne i Trøndelag og Nordland tok i bruk blålys fra nyttår.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Tollerne i Trøndelag og Nordland tok i bruk blålys fra nyttår. 

Vi bruker blålyset til å varsle om tollkontroll, sier avdelingsleder Hilde Pettersen Ruud i Tollregion Midt-Norge.

I Tollregion Øst-Norge, som blant annet omfatter grensefylkene Østfold og Hedmark, har tollerne høstet erfaringer med bruken av blålys og sirener som en prøveordning siden sommeren 2013.

-Prøveordningen var så vellykket at bruken av blålys er vedtatt permanent i Tolletaten.  Utvalgte tollere i Tollregion Midt-Norge har gjennomført en grundig opplæring før de får stempelet i førerkortet og kan sette seg bak rattet i tjenestebilene som er rigget med blålys og sirener, sier Hilde Pettersen Ruud.

Hun legger til at Tolletaten får en sikrere måte og både varsle tollkontroll og stanse andre trafikanter på. Dette bidrar til bedre sikkerhet både for de som skal stoppes og for tollerne som ønsker å snakke med deg. Ved at kjøretøyet har utrykningsstatus kan tollerne for eksempel stanse deg på busslommer, de kan krysse sperrelinjer og fravike trafikkreglene i forbindelse med kontrollvirksomheten.

-I Tollregion Midt-Norge er enkelte tollere ved grensetollstedene i Trondheim, Steinkjer, Vauldalen, Værnes, Mo i Rana, Junkerdal og Narvik/Bjørnfjell lært opp i å kjøre bilene som er utstyrt med lys- og lydsignaler. Det er viktig å merke seg at tollerne ikke skal drive med biljakt. Tolletatens instruks sier klart at politiet skal varsles dersom noen trafikanter stikker av fra en tollkontroll, poengterer avdelingsleder Hilde Pettersen Ruud i Tollregion Midt-Norge.

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE