-Ti grep gjør dieselforbud unødvendig

- Med stadig høyere andel nullutslippsbiler i trafikken, vil forbud mot kjøring av dieselbil bli unødvendig, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. FOTO: Photo by: Aksel Jermstad

- Ved å sørge for at stadig flere velger elbil, vil ulempen ved en fortsatt dieselandel bli mindre, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

- Sterkt forbedret lokal luftkvalitet er en av de viktigste grunnene til å satse på utslippsfri transport, ved siden av utfordringene knyttet til CO2 og global oppvarming. For det er lokalt folk kjenner det på kroppen, og ved å sørge for at stadig flere velger elbil vil ulempen ved en fortsatt dieselandel bli mindre, sier Bu.

- Det kan se ut som enkelte motstandere av elbilpolitikken ikke innser at elbilen faktisk reduserer behovet for kjøreforbud for dieselbiler. Med flere elbiler blir lufta bedre for alle.

2016 medførte en nedgang i elbilsalget, etter en årrekke med kontinuerlig oppgang. På tampen av året passerte Norge en historisk milepæl:

- 100.000 registrerte elbiler er et fantastisk tall, og blant eierne finner vi pionerer, de som er opptatt av miljø og generelt teknologioptimistiske folk som har vært villige til å ta en sjanse på noe nytt. Takket være disse er tre prosent av bilparken i dag elektrisk. Men det er fortsatt lite når målet er 100 prosent, sier Bu.

- Innsatsen må intensiveres

- Det er nå den virkelige utfordringen kommer; nemlig å overbevise gjerdesittere og skeptikere om å velge alternativene med minst fotavtrykk. Innsatsen for å få veitransporten over på nullutslipp må intensiveres de kommende årene, sier Bu.

Hun presenterte Norsk elbilforenings ferske tipunktsliste (se nederst) første gang på #klimafrokost i regi av Norsk elbilforening og Norsk klimastiftelse onsdag i forrige uke, der klimaminister Vidar Helgesen (H), Marianne Marthinsen (Ap), Rasmus Hansson (MDG) og Abid Q. Raja (V) var blant deltakerne.

Tipunktsliste: Slik når vi 400.000 elbiler i 2020

1. Øk forskjellene mellom utslipp og nullutslipp ved kjøp

2. Behold fordeler ved å bruke og eie elbil

3. Lag plan for ladenettverk i storskala

4. Bygg lynladestasjoner - tenk stort!

5. Tilrettelegg for lading i parkeringsanlegg

6. Prioriter nullutslipp i byene

7. Still krav til taxi og varebiler

8. Sats på næringsutvikling og økt kompetanse

9. Vis at Norge mener alvor

10. Styrk vårt internasjonale arbeid

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE