Sykefraværet i Sør-Trøndelag blant de laveste i landet

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 sank det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag med 3,3 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,3 prosent, litt under landsgjennomsnittet. Tydal  er blant kommunene i fylket med lavest sykefravær.

Ved utgangen av 3. kvartal sank det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag med 3,3 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,3 prosent. For landet ligger sykefraværet på 5,4 prosent.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Sør-Trøndelag er blant fylkene med lavest sykefravær ved utgangen av 3. kvartal 2016,  kun fire fylker ligger lavere. Sykefraværet synker i fylket og det er bare Finnmark som har større nedgang enn Sør-Trøndelag. I to av tre fylker øker sykefraværet i tredje kvartal.

- Siden våren 2015 har Nav-kontorene i Sør-Trøndelag i stor utstrekning kontaktet arbeidsgivere som har ansatte som nærmer seg åtte ukers sykmelding. Erfaringene med denne kontakten er svært gode. Det gir oss i Nav kunnskap om bedriftenes muligheter til å tilrettelegge og vi kan veilede rundt de oppfølgingsmulighetene bedriften har, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør ved Nav Sør-Trøndelag.

- På dette tidspunktet skal arbeidsgiver og den sykmeldte ha vurdert delvis arbeid, eventuelt tilrettelegging på arbeidsplassen. I tillegg har det over tid vært jobbet aktivt med inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen som både har hatt fokus på inkluderingsperspektivet. Her har Nav Arbeidslivssenter hatt en sentral rolle, sier Winsnes.

Kortere varighet

Gjennomsnittlig varighet på sykefravær i Sør-Trøndelag er 49 dager. Sammenligner vi med forrige år har vi hatt en reduksjon i varighet på vel fire dager. Det er kun Telemark som har redusert varigheten på sykefraværene med flere dager enn Sør-Trøndelag.

Færre tapte dagsverk

I tredje kvartal i år gikk om lag 375 000 dagsverk i Sør-Trøndelag tapt på grunn av sykemeldinger. Det er en nedgang på ca 7 400 dagsverk, tilsvarende 2 prosent, fra i fjor. Den vanligste sykemeldingsårsaken er muskel- og skjelettlidelser, over 40 prosent av de tapte dagsverkene er begrunnet med sykdommer innenfor denne diagnosegruppen. Psykiske lidelser står for hvert femte tapte dagsverk.

Kommunevise variasjoner i sykefravær

Agdenes har det laveste sykefraværet med 3,9 prosent, fulgt av Tydal med 4,1 prosent.

Røros har registrert 4,5 prosent, Holtålen 5,1 og Selbu 6,3 prosent.

Høyest sykefravær finner vi i Bjugn med over 10 prosent, deretter følger to andre Fosen-kommuner, Roan og Osen, med henholdsvis 9,4 og 7 prosent. Det er også disse tre kommunene som har den største økningen i sykefravær. Sykefraværet synker mest i Hemne, Agdenes og Frøya med over 20 prosent nedgang. I Trondheim ligger fraværet på 5 prosent, en nedgang på 4,1 prosent fra i fjor. 

I tillegg til det legemeldte sykefraværet kommer det egenmeldte som i 3. kvartal i følge SSB utgjør 0,97 prosent, heter det i ei pressemelding fra Nav .

Siste nytt i Nyheter

Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Samler tomflasker til klassetur
  • Røros / Holtålen

9. trinn ved Hov skole i Ålen håper panteflasker vil føre til utenlandstur.

Påskehare i Tydal
  • Nyheter

Tydal kommunes påskehare gjemmer påskeegg rundt omkring i kommunen. Nå kan alle delta i jakten på påskeeggene - i hele påska!

 
Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE