Sykefraværet i Sør-Trøndelag blant de laveste i landet

Sykefraværet i Sør-Trøndelag blant de laveste i landet

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 sank det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag med 3,3 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,3 prosent, litt under landsgjennomsnittet. Tydal  er blant kommunene i fylket med lavest sykefravær.

Ved utgangen av 3. kvartal sank det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag med 3,3 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,3 prosent. For landet ligger sykefraværet på 5,4 prosent.

Sør-Trøndelag er blant fylkene med lavest sykefravær ved utgangen av 3. kvartal 2016,  kun fire fylker ligger lavere. Sykefraværet synker i fylket og det er bare Finnmark som har større nedgang enn Sør-Trøndelag. I to av tre fylker øker sykefraværet i tredje kvartal.

- Siden våren 2015 har Nav-kontorene i Sør-Trøndelag i stor utstrekning kontaktet arbeidsgivere som har ansatte som nærmer seg åtte ukers sykmelding. Erfaringene med denne kontakten er svært gode. Det gir oss i Nav kunnskap om bedriftenes muligheter til å tilrettelegge og vi kan veilede rundt de oppfølgingsmulighetene bedriften har, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør ved Nav Sør-Trøndelag.

- På dette tidspunktet skal arbeidsgiver og den sykmeldte ha vurdert delvis arbeid, eventuelt tilrettelegging på arbeidsplassen. I tillegg har det over tid vært jobbet aktivt med inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen som både har hatt fokus på inkluderingsperspektivet. Her har Nav Arbeidslivssenter hatt en sentral rolle, sier Winsnes.

Kortere varighet

Gjennomsnittlig varighet på sykefravær i Sør-Trøndelag er 49 dager. Sammenligner vi med forrige år har vi hatt en reduksjon i varighet på vel fire dager. Det er kun Telemark som har redusert varigheten på sykefraværene med flere dager enn Sør-Trøndelag.

Færre tapte dagsverk

I tredje kvartal i år gikk om lag 375 000 dagsverk i Sør-Trøndelag tapt på grunn av sykemeldinger. Det er en nedgang på ca 7 400 dagsverk, tilsvarende 2 prosent, fra i fjor. Den vanligste sykemeldingsårsaken er muskel- og skjelettlidelser, over 40 prosent av de tapte dagsverkene er begrunnet med sykdommer innenfor denne diagnosegruppen. Psykiske lidelser står for hvert femte tapte dagsverk.

Kommunevise variasjoner i sykefravær

Agdenes har det laveste sykefraværet med 3,9 prosent, fulgt av Tydal med 4,1 prosent.

Røros har registrert 4,5 prosent, Holtålen 5,1 og Selbu 6,3 prosent.

Høyest sykefravær finner vi i Bjugn med over 10 prosent, deretter følger to andre Fosen-kommuner, Roan og Osen, med henholdsvis 9,4 og 7 prosent. Det er også disse tre kommunene som har den største økningen i sykefravær. Sykefraværet synker mest i Hemne, Agdenes og Frøya med over 20 prosent nedgang. I Trondheim ligger fraværet på 5 prosent, en nedgang på 4,1 prosent fra i fjor. 

I tillegg til det legemeldte sykefraværet kommer det egenmeldte som i 3. kvartal i følge SSB utgjør 0,97 prosent, heter det i ei pressemelding fra Nav .

Siste nytt i Nyheter

Rørosing vant nesten 15 millioner på Lotto
  • Nyheter

- Det er jo for godt til å være sant, utbrøt vinneren som stakk av med hele Lotto-potten.

60.000 kroner fra lokalt næringsliv i Malvik

60.000 kroner ble resultatet etter at Malvik kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Malvik gjennomførte ringedugnad i forbindelse med søndagens TV-aksjon.

Ingulf fikk Kongens fortjenstmedalje
  • Nyheter

Hyllet på Asiatisk Aften i Galåen lørdag kveld.

 
Promille
  • Nyheter

Mann i 40-årene mistenkt for ruskjøring på Røros

Nea Radio setter norgesrekord
  • Nyheter

Aldri har en lokalradio hatt større lytteroppslutning.

Blir ny daglig leder i Røros idrettslag
  • Nyheter

Anne Luksengård Mjelva er ansatt som daglig leder i Røros Idrettslag. Hun starter i jobben 1. november.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse