Lover bedre politi

Lover bedre politi

Politimester Nils Kristian Moe innledet om politireformen på KS-møtet på Røros. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Politiet skal bli bedre og polititjenesten skal bli enda bedre gjennom politireformen. Det sier politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe.

- Politiet skal bli bedre og polititjenesten skal bli enda bedre gjennom politireformen. Det sier politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe.

Torsdag innledet han om politireformen under KS-møtet på Røros for blant andre ordførere, rådmenn, formannskaps- og fylkesutvalgsmedlemmer og stortingspolitikere fra fylket.

Samtidig som som antall tjenestesteder for politiet i Trøndelag reduseres fra 40 til 16, lover politimesteren gjennom den nye politireformen å møte publikum på en bedre måte enn i dag. Han håper også på en god dialog med kommunene framover.

-  For å få til en forsvarlig politidekning i Røros og Holtålen er politiet avhengig av å få til et samarbeid med politiet i Hedmark, sa politimesteren på møtet:

Siste nytt i Nyheter

Sa ja til helse- og omsorgssenter
  • Nyheter

Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld å starte arbeidet med bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Bygget skal gi 24 heldøgns omsorgsplasser og 21 sykehjemsplasser, og netto byggekostnad er beregnet til 163 millioner kroner.

Kommentarer etter budsjettmøtet

Tore Børresen er mest skuffet over at det ikke blir ny Storhelg i Hovet, men glad for gjennomslag på at Holtålen skal bli en JA-kommune.

Stor enighet om budsjettet
  • Nyheter

Men opposisjonen var misfornøyde med prosessen da Stjørdal kommunestyre skulle behandle forslaget for 2018.

 
Budsjett og økonomiplan i Holtålen vedtatt
  • Nyheter

Det blir både leirskole og drift av terapibasseng, men ikke kreftkoordinator og ny Storhelg i Hovet.

Holtålen blir en JA-kommune
  • Nyheter

Enstemmig vedtatt på kommunetyremøtet torsdag kveld.

Vil bosette ti flyktninger
  • Nyheter

Røros kommunestyre sa torsdag kveld ja til å bosette ti flyktninger i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE