- For å nå målet om varig reduksjon i antall omkomne i brann, må vi fortsette å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som bidrar til økt sikkerhet for de mest risikoutsatte gruppene, sier adm. direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. (Arkivfoto)"> Dødsbrannstatistikk i bedring

Dødsbrannstatistikk i bedring

- For å nå målet om varig reduksjon i antall omkomne i brann, må vi fortsette å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som bidrar til økt sikkerhet for de mest risikoutsatte gruppene, sier adm. direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. (Arkivfoto)

40 personer omkom i branner her i landet i fjor. Selv om tallet var enda lavere i 2015 (35), er resultatet for 2016 langt bedre enn i et «normalår». Den siste tiårsperioden har det i snitt omkommet 56 personer hvert år.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

40 personer omkom i branner her i landet i fjor. Selv om tallet var enda lavere i 2015 (35), er resultatet for 2016 langt bedre enn i et «normalår». Den siste tiårsperioden har det i snitt omkommet 56 personer hvert år.

- Det er gledelig å registrere at dødsbrannstatistikken har hatt en tydelig nedadgående kurve de to siste årene. Dette bør virke motiverende for alle som driver med brannforebyggende arbeid, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Brannvernforeningens nytilsatte leder er nøktern optimist. Han påpeker at to år med færre omkomne ikke nødvendigvis betyr at dødsbrannstatistikken har fått en varig knekk.

- Selv om brannvernmiljøet her i landet gjør mye riktig, kan vi ikke lene oss på to år med god statistikk. For å nå målet om en varig reduksjon i antall omkomne i brann, må vi fortsette å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som bidrar til økt sikkerhet for de mest risikoutsatte gruppene, understreker Søtorp.

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som tilhører de mest utsatte gruppene. 75 prosent av de som omkommer i brann tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

- Eldre personer har lenge vært overrepresentert på dødsbrannstatistikken. Hvis vi ikke finner effektive mottrekk som endrer dette risikobildet, er det fare for at tallet på omkomne i brann vil øke igjen i takt med den varslede eldrebølgen, sier Søtorp.

I tråd med anbefalinger i NOU-rapporten «Trygg hjemme» fra 2012 har en rekke kommuner etablert samarbeid på tvers av etatsgrenser for å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Gjennom et samarbeid mellom hjemmetjeneste og brannvesen får kommunene kartlagt hvem som er spesielt utsatt for risiko, og hva den enkelte trenger av brannforebyggende tiltak i egen bolig.

- Kommuner som har innført denne samarbeidsmodellen, har høstet gode erfaringer. Mye tyder på at dette er veien å gå for å bedre brannsikkerheten til utsatte grupper. Det vil igjen gi færre omkomne i brann, både på kort og lang sikt, fremholder Søtorp.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.

Siste nytt i Nyheter

Ta hensyn til rein i påska!
  • Nyheter

Skal du på fjellet i påska? Da er det fint om du tar hensyn til tamrein og villreinen, oppfordrer Fylkesmannen i Trøndelag.

Spritsmuglere stanset på Vauldalen
  • Nyheter

Tre biler med stjålne skilter stanset med med tusenvis av liter øl og sprit.

Hele Norges helsesøster besøkte Holtålen

Fredag var Tale Maria Krohn Engvik på Hov skole i Holtålen. Der snakket hun om alt fra mensen til dickpics.

 
Floka
  • Floka

Acer, Listhaug, påske og ulike sittestillinger på do var blant ukas tema.

Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Samler tomflasker til klassetur
  • Røros / Holtålen

9. trinn ved Hov skole i Ålen håper panteflasker vil føre til utenlandstur.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE