Samler tjenester i teknisk senter i Gjøsvika

Samler tjenester i teknisk senter i Gjøsvika

Formannskapet i Røros er positiv til et teknisk senter i Gjøsvika. Foto: Nils Kåre Nesvold. 

Røros kommune skal bort fra sektortenking og levere tjenester smartere og på en mer effektiv mate ved å samle en rekke tjenester i et teknisk senter i Gjøsvika.

Røros kommune skal bort fra sektortenking og levere tjenester smartere og på en mer effektiv mate ved å samle en rekke tjenester i et teknisk senter i Gjøsvika.

Formannskapet vedtok torsdag at rådmannen setter i verk utvikling av et teknisk senter som skal være klart til bruk før 2020. Prosjektering av nytt bygg og rehabilitering av eksisterende bygg for samlokalisering av flere enheter starter i 2017 slik at det er klart for byggestart i 2018.

I vedtaket heter det videre at radmann sørger for a utvikle en organisasjonsstruktur med en kompetanseplan hvor det avklares hvilken kjernekompetanse og teknologietablering som ma pa plass. Rolle og ansvarsfordeling for drift og vedlikehold av systemer, teknologi og hjelpemidler skal ogsa avklares. Radmannen får fullmakt til a invitere med nabokommuner til a utrede et utvidet interkommunalt samarbeid som inkluderer funksjoner i et teknisk senter og responsfunksjonen. Lokaliteter til ambulanse og sivilforsvaret skal innga som en del av helheten i prosjektet.

Debatten

Reidun Roland (Røroslista) sa at hun er positiv til et teknisk senter, men at dette må ses i sammenheng med den øvrige kommunale administrasjonen.

- Det må synliggjøres mye tydeligere besparelser i forhold til bemanning og ressursbruk, sa både Mona Slettum (H) og Guri Heggem (Sp).

- Det må synliggjøres besparelser i forhold til antall årsverk og synergieffekter, presiserte Slettum.

Ordfører Hans Vintervold (Ap) foreslo et tillegg om at det forutsettes at formannskapet blir jevnlig orientert om videre framdrift og økonomi.

Rådmann Bernt Tennstrand ba om pause og la fram et justert tilleggsforslag om at han legger fram en plan til formannskapet der det vises fram gevinstrealisering i løpet av en tiårsperiode.

Tilleggsforslagene fra ordfører og rådmann fikk tilslutning av formannskapet.

Skal jobbe smartere og mer effektivt

I investeringsbudsjett for 2016 vedtok kommunestyret a bevilge 500.000 kroner til a utrede videre hvordan et teknisk senter eller beredskapssenter vil bidra til at kommunen kan yte bedre drift og tjenesteyting.

- Røros kommune skal ikke levere tjenester pa samme mate i 2020 som vi tradisjonelt har gjort. Det betyr ikke at vi skal levere darligere tjenester, men vi skal gjøre det pa en smartere og mer effektiv mate. Det er ikke brann som skal levere tjenestene, eller teknisk, eller hjemmesykepleien. Det er Røros kommune. Derfor er det avgjørende at vi bryter med sektortenkning, heter det i saksutredning.

Begreper som er brukt i prosessen er teknisk senter, beredskapssenter, responssenter, og helsevakt og senter for trygghetsteknologi.

- En stor del av effekten ligger i muligheten teknologien gir oss, samt den kompetanse som er i et teknisk senter. Kompetansen skal sile ut og fordele oppgaver til riktig ressurs. Ressurser kan være trygghetspatrulje, hjemmetjeneste, ambulerende vaktmester, brannvakt, og bakvakter pa teknisk drift, heter det videre i saksutredningen.

Prosjektering av et nytt bygg og rehabilitering av eksisterende bygg for samlokalisering av flere enheter, skal settes i gang neste år, slik at det er klart for byggestart i 2018.

#

Siste nytt i Nyheter

LHL er bekymret for anbudsprosesser i Helse Midt-Norge
  • Nyheter

LHL Sør-Trøndelag har hatt sitt lagsmøte hvor nesten alle 23 lokallagene i fylket vårt deltok. På møtet ble det med stor forundring og bekymring diskutert anbudssystemet som rår i helseregionene.

Stakk av fra politiet i Ålen
  • Nyheter

Bilfører forsøkte å komme unna trafikkontroll.

Testet positivt på skrantesjuke
  • Nyheter

Ei elgku i Lierne og en villrein i Nordfjella har testet positivt på skrantesjuke.

 
Reagerer på Statsbudsjettet
  • Nyheter

Hotelldirektør Arild Øien er lite fornøyd med økt moms.

Rørosbanen 140 år
  • Nyheter

Nea Radio sendte direkte fra Pakkhuset på Røros.

Ny politikontakt i Selbu og Tydal
  • Nyheter

Tonje Aas var sammen med Maren Kristine Johansen landets første politikontakter da ordninga ble etablert i fjor. Nå er Tonje politikontakt for Selbu og Tydal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse