Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Hilde Fjorden har vært saksordfører for utredning av forvaltningsområdet for samiske språk og redegjorde for saken på kommunestyret. Foto: Nils Kåre Nesvold

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret i Røros enstemmig torsdag kveld.

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret enstemmig i Røros torsdag kveld.

Malsettingen er a synliggjøre det samiske spraket i det offentlige rom.

Kommunestyret ber rådmannen om å utforme en søknad til kommunal- og moderniseringsdepartementet om innlemmelse.

Ved innlemmelse av Røros  som del av samisk forvaltningsomrade, skal det settes ned et bredt sammensatt utvalg som har ansvar for a utarbeide en samarbeidsavtale med Sametinget og legge en plan for tiltak innen de ulike forvaltningsomradene i kommunen. Det er viktig at den samiske befolkningen er representert i et slikt utvalg.

Saken har vært ute på høring, og alle høringsuttalelsene støtter kommunens arbeid med å søke om å bli innlemmet i samisk forvaltningsområdet.

Saksordfører Hilde Fjorden fra Arbeiderpartiet la fram saken for kommunestyret.

- Vi har unike muligheter ved å få for innstillinga som er lagt fram. Da har vi mange muligheter for å få større tilflytting til Røros, sa Mona Slettum fra Høyre.

Se innlegget til Hilde Fjorden her:

 

Siste nytt i Nyheter

Hvem har ripet opp bilen til Anne-Mari?
  • Nyheter

Påført skader for flere tusen kroner.

Passasjertallene ved Røros lufthavn går rett til værs
  • Nyheter

I juli reiste 1556 passasjerer over Røros lufthavn, en økning på hele 40,3 prosent målt mot samme periode i 2016.

Sigrid har sagt opp
  • Nyheter

Sigrid Jansen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

 
Årets første uke med over 2 tonn fangst
  • Nyheter

Sikfisket på Aursunden når nye høyder.

Båndtvang opphevet - men ikke overalt

Mandag 21. august opphører ordinær båndtvang, og hundeeiere kan igjen gå med hunden løs. Bor du derimot i en av landets 192 kommuner som har utvidet sine båndtvangsregler, er det mulig hunden må bruke bånd en stund til. Selbu, Tydal og Holtålen er blant kommunene med utvidet båndtvang.

Mer effektiv skadefelling

Klima- og miljødepartementet går nå inn med støtte til et prosjekt for mer effektiv skadefelling av rovvilt i Hedmark. Seks kommuner har gått sammen for å gjøre skadefellingslag mer profesjonelle, skadefelling av rovvilt mer effektiv og for å styrke beitenæringa i Hedmark.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse