Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Hilde Fjorden har vært saksordfører for utredning av forvaltningsområdet for samiske språk og redegjorde for saken på kommunestyret. Foto: Nils Kåre Nesvold

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret i Røros enstemmig torsdag kveld.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret enstemmig i Røros torsdag kveld.

Malsettingen er a synliggjøre det samiske spraket i det offentlige rom.

Kommunestyret ber rådmannen om å utforme en søknad til kommunal- og moderniseringsdepartementet om innlemmelse.

Ved innlemmelse av Røros  som del av samisk forvaltningsomrade, skal det settes ned et bredt sammensatt utvalg som har ansvar for a utarbeide en samarbeidsavtale med Sametinget og legge en plan for tiltak innen de ulike forvaltningsomradene i kommunen. Det er viktig at den samiske befolkningen er representert i et slikt utvalg.

Saken har vært ute på høring, og alle høringsuttalelsene støtter kommunens arbeid med å søke om å bli innlemmet i samisk forvaltningsområdet.

Saksordfører Hilde Fjorden fra Arbeiderpartiet la fram saken for kommunestyret.

- Vi har unike muligheter ved å få for innstillinga som er lagt fram. Da har vi mange muligheter for å få større tilflytting til Røros, sa Mona Slettum fra Høyre.

Se innlegget til Hilde Fjorden her:

 

Siste nytt i Nyheter

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

Bruktbilmesse på Torgkvartalet
  • Nyheter

I helga kan du kjøpe deg ny brukt bil på kjøpesenter. Det vil si, i parkeringskjelleren på Torgkvartalet.

Tillater alkoholservering i kjøpesenter
  • Nyheter

Nå kan du nyte alkohol på kjøpesenter i Stjørdal. Men kriteriene for å få skjenkebevilgning er strenge.

 
Innfører ikke stønadskutt
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal valgte torsdag å stemme ned rådmannens innstilling om en reduksjon i sosialstønad på 5 %.

Nyetablering: Huttiheita Media

Navnet på bedriften inspirert av nedslitt buss fra loppemarked i Oslo.

Slik så det ut utenfor Jernia på Røros torsdag

Is på taket førte til vannlekkasje i bygget i Bergmannsgata.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE