Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Hilde Fjorden har vært saksordfører for utredning av forvaltningsområdet for samiske språk og redegjorde for saken på kommunestyret. Foto: Nils Kåre Nesvold

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret i Røros enstemmig torsdag kveld.

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret enstemmig i Røros torsdag kveld.

Malsettingen er a synliggjøre det samiske spraket i det offentlige rom.

Kommunestyret ber rådmannen om å utforme en søknad til kommunal- og moderniseringsdepartementet om innlemmelse.

Ved innlemmelse av Røros  som del av samisk forvaltningsomrade, skal det settes ned et bredt sammensatt utvalg som har ansvar for a utarbeide en samarbeidsavtale med Sametinget og legge en plan for tiltak innen de ulike forvaltningsomradene i kommunen. Det er viktig at den samiske befolkningen er representert i et slikt utvalg.

Saken har vært ute på høring, og alle høringsuttalelsene støtter kommunens arbeid med å søke om å bli innlemmet i samisk forvaltningsområdet.

Saksordfører Hilde Fjorden fra Arbeiderpartiet la fram saken for kommunestyret.

- Vi har unike muligheter ved å få for innstillinga som er lagt fram. Da har vi mange muligheter for å få større tilflytting til Røros, sa Mona Slettum fra Høyre.

Se innlegget til Hilde Fjorden her:

 

Siste nytt i Nyheter

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
Telia på Bringen
  • Nyheter

Torsdag ettermiddag kunne Telia slå på ny og oppgradert sender på Bringen. Hytteområdene i Selbu har virkelig fått årets julegave.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE