Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Vil bli en del av forvaltningsområde for samiske språk

Hilde Fjorden har vært saksordfører for utredning av forvaltningsområdet for samiske språk og redegjorde for saken på kommunestyret. Foto: Nils Kåre Nesvold

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret i Røros enstemmig torsdag kveld.

Røros kommune søker om a bli del av forvaltningsomrade for samiske sprak. Det vedtok kommunestyret enstemmig i Røros torsdag kveld.

Malsettingen er a synliggjøre det samiske spraket i det offentlige rom.

Kommunestyret ber rådmannen om å utforme en søknad til kommunal- og moderniseringsdepartementet om innlemmelse.

Ved innlemmelse av Røros  som del av samisk forvaltningsomrade, skal det settes ned et bredt sammensatt utvalg som har ansvar for a utarbeide en samarbeidsavtale med Sametinget og legge en plan for tiltak innen de ulike forvaltningsomradene i kommunen. Det er viktig at den samiske befolkningen er representert i et slikt utvalg.

Saken har vært ute på høring, og alle høringsuttalelsene støtter kommunens arbeid med å søke om å bli innlemmet i samisk forvaltningsområdet.

Saksordfører Hilde Fjorden fra Arbeiderpartiet la fram saken for kommunestyret.

- Vi har unike muligheter ved å få for innstillinga som er lagt fram. Da har vi mange muligheter for å få større tilflytting til Røros, sa Mona Slettum fra Høyre.

Se innlegget til Hilde Fjorden her:

 

Siste nytt i Nyheter

LHL er bekymret for anbudsprosesser i Helse Midt-Norge
  • Nyheter

LHL Sør-Trøndelag har hatt sitt lagsmøte hvor nesten alle 23 lokallagene i fylket vårt deltok. På møtet ble det med stor forundring og bekymring diskutert anbudssystemet som rår i helseregionene.

Stakk av fra politiet i Ålen
  • Nyheter

Bilfører forsøkte å komme unna trafikkontroll.

Testet positivt på skrantesjuke
  • Nyheter

Ei elgku i Lierne og en villrein i Nordfjella har testet positivt på skrantesjuke.

 
Reagerer på Statsbudsjettet
  • Nyheter

Hotelldirektør Arild Øien er lite fornøyd med økt moms.

Rørosbanen 140 år
  • Nyheter

Nea Radio sendte direkte fra Pakkhuset på Røros.

Ny politikontakt i Selbu og Tydal
  • Nyheter

Tonje Aas var sammen med Maren Kristine Johansen landets første politikontakter da ordninga ble etablert i fjor. Nå er Tonje politikontakt for Selbu og Tydal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse