Vil høre om gaupefamilier

Vil høre om gaupefamilier

GAUPE: Hvis du ser flere gauper eller gaupespor i lag, så oppfordrer Rovdata deg om å snarest ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området. Innmeldte observasjoner av familiegrupper av gaupe er viktig i overvåking av arten. Familiegruppe fotografert i Oppland i fjor vinter. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Hvis du ser flere gauper eller gaupespor i lag, så oppfordrer Rovdata deg om å snarest ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området. Innmeldte observasjoner av familiegrupper av gaupe er viktig i overvåking av arten.

I Norge registrerer ikke overvåkingen hver enkelt gaupe ute i naturen. Man beregner antall dyr i bestanden ut fra antall familiegrupper av gaupe som kan påvises. Beregningene gjøres ved hjelp av kunnskap om hvor store områder gaupene bruker. Det er derfor svært viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe med en eller flere unger.

Oppfordrer til deling

- Vi håper at flest mulig deler observasjoner av flere gauper i lag, både spor og synsobservasjoner. Observasjoner kan meldes inn raskt til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Innmeldte familiegrupper blir vurdert og fulgt opp av SNO i felt, der dette er mulig.

310 gauper i 2016

SNO gjennomfører en landsomfattende registrering av familiegrupper av gaupe i landet, fra oktober til ut februar måned hvert år. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

- I fjor vinter ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i landet før kvotejakta startet ved hjelp av metodikken. Det tilsvarer en nasjonal bestand på 310 dyr, sier Kindberg.

Meld ifra med én gang!

Arbeidet i felt danner grunnlaget for solide bestandstall og en god oversikt over gaupas forekomst i Norge. For at observasjoner skal være mulig å følge opp i felt, er det imidlertid viktig at de meldes inn til SNO raskest mulig.

- Værforholdene endrer seg fort, så ta kontakt med SNO med en gang, og gjerne direkte på telefon, oppfordrer Kindberg.

Følger felles kriterier

Når SNO er på stedet vil de vurdere observasjonene ut fra fastsatte instrukser, som er felles for både Norge og Sverige.

- Instruksene oppfattes av noen som strenge, men er helt nødvendige for at man skal kunne være helt sikre på at det er en familiegruppe man har sett. Det er nemlig ikke alltid så enkelt å vurdere hvilken art som har etterlat seg spor, hvor mange individer det er snakk om, og om det er en familiegruppe, forklarer Kindberg.

For eksempel avsluttes gaupeovervåkinga ved utgangen av februar måned hvert år, fordi parringstiden til gaupa da starter, og det da blir vanskeligere å skille flere voksne gauper som går sammen fra ei familiegruppe. Gaupeungene fødes på våren og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Du kan lese gaupeinstruksene her: Lenke til instrukser

Oppsummerer resultater i rapport

Etter at feltarbeidet er gjennomført vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

- Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport og det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. På denne måte er det mulig å få til en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, avslutter Kindberg.

Aktuelle lenker:

Vil du lære mer om gaupespor? Besøk denne siden.

Les mer om overvåking av gaupe på Rovdata.no. (lenke)

Liste over rovviltkontakter i SNO (lenke)

Les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her!

Lenke til fjorårets nyhetssak: Har du sett flere gauper i lag?

Fakta om overvåkingen av gaupe:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange ulike familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

Før kvotejakta i 2016 ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i Norge, og dette er under bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er. I 2016 er bestanden beregnet til 310 individer.

Tips fra publikum er en viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Siste nytt i Nyheter

Sigrid har sagt opp
  • Nyheter

Sigrid Jansen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

Årets første uke med over 2 tonn fangst
  • Nyheter

Sikfisket på Aursunden når nye høyder.

Båndtvang opphevet - men ikke overalt

Mandag 21. august opphører ordinær båndtvang, og hundeeiere kan igjen gå med hunden løs. Bor du derimot i en av landets 192 kommuner som har utvidet sine båndtvangsregler, er det mulig hunden må bruke bånd en stund til. Selbu, Tydal og Holtålen er blant kommunene med utvidet båndtvang.

 
Mer effektiv skadefelling

Klima- og miljødepartementet går nå inn med støtte til et prosjekt for mer effektiv skadefelling av rovvilt i Hedmark. Seks kommuner har gått sammen for å gjøre skadefellingslag mer profesjonelle, skadefelling av rovvilt mer effektiv og for å styrke beitenæringa i Hedmark.

Bredbåndet tilbake i Holtålen
  • Nyheter

Feil på strømnettet ødela for internett.

Holtålen uten bredbånd - igjen
  • Nyheter

Gauldal IKT sliter etter flere feil på strømnettet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse