Scooterløyper Tydal

Scooterløyper Tydal

Tydal kommune har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring. Høringsfristen er 27. januar.

Tydal kan få åpne scooterløyper allerede i vinter. Kommunen har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring.

Ordfører Ole Bjarne Østby i Tydal håper å ha noen av løypene klar for ferdsel i månedskiftet februar/mars.

Dermed blir trolig Tydal først av kommunene våre med åpne snøscooterløyper:

Det er en ny paragraf (§4a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som nå åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper.

Tydal grunneierlag og Tydal snøscooterklubb la fram forslag om tilsammen 210 km løyper. Samtidig har det vært jobbet med utforming av forskrift, grunneieravtaler og avtale om drift av løypene.

Plankontoret i Rennebu har på oppdrag fra Tydal kommune gjennomført utredninga. Tydal kommune har vært i dialog med reindriftskontoret på Røros, reinbeitedistriktene og fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med arbeidet.

Fire løyper er tatt ut fra det opprinnelige forsaget, slik at 210 km er redusert til 155. Det skyldes hensynet til naturmangfold, reindrift og støy.

Høringsfristen er 27. januar.

Siste nytt i Nyheter

– Vi må bli enda mer profesjonelle på lokalmat
  • Nyheter

– Vi får tilbakemeldinger av folk som er skuffet etter å ha besøkt Røros. Vi kan bli enda bedre på lokalmat, sier gründer og styreleder i Rørosmat, Ingulf Galåen. Lørdag fikk han Kongens fortjensmedalje.

Rørosing vant nesten 15 millioner på Lotto
  • Nyheter

- Det er jo for godt til å være sant, utbrøt vinneren som stakk av med hele Lotto-potten.

60.000 kroner fra lokalt næringsliv i Malvik

60.000 kroner ble resultatet etter at Malvik kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Malvik gjennomførte ringedugnad i forbindelse med søndagens TV-aksjon.

 
Ingulf fikk Kongens fortjenstmedalje
  • Nyheter

Hyllet på Asiatisk Aften i Galåen lørdag kveld.

Promille
  • Nyheter

Mann i 40-årene mistenkt for ruskjøring på Røros

Nea Radio setter norgesrekord
  • Nyheter

Aldri har en lokalradio hatt større lytteroppslutning.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse