Scooterløyper Tydal

Tydal kommune har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring. Høringsfristen er 27. januar.

Tydal kan få åpne scooterløyper allerede i vinter. Kommunen har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ordfører Ole Bjarne Østby i Tydal håper å ha noen av løypene klar for ferdsel i månedskiftet februar/mars.

Dermed blir trolig Tydal først av kommunene våre med åpne snøscooterløyper:

Det er en ny paragraf (§4a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som nå åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper.

Tydal grunneierlag og Tydal snøscooterklubb la fram forslag om tilsammen 210 km løyper. Samtidig har det vært jobbet med utforming av forskrift, grunneieravtaler og avtale om drift av løypene.

Plankontoret i Rennebu har på oppdrag fra Tydal kommune gjennomført utredninga. Tydal kommune har vært i dialog med reindriftskontoret på Røros, reinbeitedistriktene og fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med arbeidet.

Fire løyper er tatt ut fra det opprinnelige forsaget, slik at 210 km er redusert til 155. Det skyldes hensynet til naturmangfold, reindrift og støy.

Høringsfristen er 27. januar.

Siste nytt i Nyheter

Ta hensyn til rein i påska!
  • Nyheter

Skal du på fjellet i påska? Da er det fint om du tar hensyn til tamrein og villreinen, oppfordrer Fylkesmannen i Trøndelag.

Spritsmuglere stanset på Vauldalen
  • Nyheter

Tre biler med stjålne skilter stanset med med tusenvis av liter øl og sprit.

Hele Norges helsesøster besøkte Holtålen

Fredag var Tale Maria Krohn Engvik på Hov skole i Holtålen. Der snakket hun om alt fra mensen til dickpics.

 
Floka
  • Floka

Acer, Listhaug, påske og ulike sittestillinger på do var blant ukas tema.

Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Samler tomflasker til klassetur
  • Røros / Holtålen

9. trinn ved Hov skole i Ålen håper panteflasker vil føre til utenlandstur.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE