Scooterløyper Tydal

Scooterløyper Tydal

Tydal kommune har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring. Høringsfristen er 27. januar.

Tydal kan få åpne scooterløyper allerede i vinter. Kommunen har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring.

Ordfører Ole Bjarne Østby i Tydal håper å ha noen av løypene klar for ferdsel i månedskiftet februar/mars.

Dermed blir trolig Tydal først av kommunene våre med åpne snøscooterløyper:

Det er en ny paragraf (§4a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som nå åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper.

Tydal grunneierlag og Tydal snøscooterklubb la fram forslag om tilsammen 210 km løyper. Samtidig har det vært jobbet med utforming av forskrift, grunneieravtaler og avtale om drift av løypene.

Plankontoret i Rennebu har på oppdrag fra Tydal kommune gjennomført utredninga. Tydal kommune har vært i dialog med reindriftskontoret på Røros, reinbeitedistriktene og fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med arbeidet.

Fire løyper er tatt ut fra det opprinnelige forsaget, slik at 210 km er redusert til 155. Det skyldes hensynet til naturmangfold, reindrift og støy.

Høringsfristen er 27. januar.

Siste nytt i Nyheter

Holtålen uten bredbånd - igjen
  • Nyheter

Gauldal IKT sliter etter flere feil på strømnettet.

Nea Radio øker
  • Nyheter

Snart lytter halvparten av innbyggerne på Nea Radio.

Har nettopp kjøpt seg trøorgel og blir student på deltid neste uke
  • Sommergjesten

Guri Heggem er sommerens siste Sommergjest i Nea Radio.

 
Nominert til nordisk matpris
  • Nyheter

Neste torsdag kan Røros bli kåret til Nordens Matdestinasjon.

Refsethås ble valgt til regionrådsleder
  • Nyheter

Trøndelag Sør har konstituert seg.

Skolestart
  • Nyheter

Holtålen og Røros er blant kommunene der det var første skoledag torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse