Scooterløyper Tydal

Tydal kommune har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring. Høringsfristen er 27. januar.

Tydal kan få åpne scooterløyper allerede i vinter. Kommunen har sendt 155 kilometer med snøscooterløyper ut på høring.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ordfører Ole Bjarne Østby i Tydal håper å ha noen av løypene klar for ferdsel i månedskiftet februar/mars.

Dermed blir trolig Tydal først av kommunene våre med åpne snøscooterløyper:

Det er en ny paragraf (§4a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som nå åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper.

Tydal grunneierlag og Tydal snøscooterklubb la fram forslag om tilsammen 210 km løyper. Samtidig har det vært jobbet med utforming av forskrift, grunneieravtaler og avtale om drift av løypene.

Plankontoret i Rennebu har på oppdrag fra Tydal kommune gjennomført utredninga. Tydal kommune har vært i dialog med reindriftskontoret på Røros, reinbeitedistriktene og fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med arbeidet.

Fire løyper er tatt ut fra det opprinnelige forsaget, slik at 210 km er redusert til 155. Det skyldes hensynet til naturmangfold, reindrift og støy.

Høringsfristen er 27. januar.

Siste nytt i Nyheter

Sveian til fylkesstyret?
  • Nyheter

Varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveian, er foreslått som 2. nestleder i Senterpartiets nye fylkeststyre i Trøndelag.

Trøndelag til Berlin
  • Nyheter

Trønderske produkter og reiselivspakker er klar for klar Grüne Woche i Berlin.

Flere reagerer på åpningstidene til landbrukskontoret
  • Nyheter

Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen holder stengt for publikum tre dager i uka.

 
Vil fjerne avskiltingen av 33.000 lærere
  • Nyheter

Arbeiderpartiet tar nå til orde for å fjerne avskiltingen som rammet mange norske lærere etter innføringen av nye kompetansekrav.

Kutt i eiendomsskatten
  • Nyheter

Huseiernes Landsforbund er fornøyd med at den nye regjeringsplattformen til H, FrP og V slår fast at eiendomsskattesatsen skal settes ned med to promille, men vil fortsette å jobbe for ytterligere reduksjon og avvikling av skatten.

Trafikken går som normalt etter trailertrøbbel
  • Nyheter

Trafikken går som normalt etter at to trailere sperret veien ved Nesvoldbakken mellom Ålen og Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE