Over 20 000 brukere av Skandobs

Over 20 000 brukere av Skandobs

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige. (FOTO: Jervspor i Tydal: Andreas Reitan)

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige.

Skandobs er et felles rapportsystem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Det er nå cirka 7800 norskregistrerte brukere og cirka 12 500 svenskregistrerte brukere. I overkant av 16 000 av dem er registrert via Skandobsappen for smarttelefoner

Over 14 000 rapporter

- Vi har per 10. januar mottatt 14 193 rapporter om store rovdyr siden oppstarten. Bare siden juli i fjor er det kommet inn neste 3000 observasjoner. Det kan være alt fra bilder av rovdyrene, ofte viltkamerabilder, eller bilder og spor og skit som folk kommer over. Med mobiltelefonen får man enkelt delt observasjoner, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det deles også flest observasjoner i Sverige, med cirka 9500 rapporter i systemet, mot cirka 4660 i Norge. Noe som kanskje ikke er så unaturlig siden det både er flere folk og rovdyr i vårt naboland i øst.

Brukes i overvåkingen

Viktige observasjoner for overvåkingen av de store rovdyrene blir fulgt opp av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og länsstyrelsene i Sverige.

- Det er liten vil om at publikum leverer et viktig bidrag til overvåkingen, både gjennom innmelding av observasjoner av dyr og spor, men også via overlevering av hår- og ekskrementprøver som de finner til SNO. Prøvene blir analysert på laboratoriene til Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Rovdata, og prøvesvarene legges i Rovbase, forklarer Kindberg.

Gir ut årlige rapporter

Eksperter i Rovdata analyserer og kvalitetsikrer dataene fra felt og sammenstiller dem i årlige bestandsrapporter for artene, som tas i bruk av blant annet forvaltning, media og publikum. Dataene fra felt bidrar til en mest mulig riktig oppfatning av bestandsstørrelsene og utviklingen i rovdyrbestandene i Norge.

- Vi inviterer så mange som mulig til å delta i denne kartleggingen, sier Kindberg.

Slik kan du delta i overvåkingen

Og husk: Vær og sporingsforhold gjør det veldig viktig å melde fra om observasjoner så fort som mulig - nøl derfor ikke med å ta direkte kontakt med rovviltkontaktene i SNO på telefon! Se lenke med kontaktinformasjon her.

Siste nytt i Nyheter

Holtålen uten bredbånd - igjen
  • Nyheter

Gauldal IKT sliter etter flere feil på strømnettet.

Nea Radio øker
  • Nyheter

Snart lytter halvparten av innbyggerne på Nea Radio.

Har nettopp kjøpt seg trøorgel og blir student på deltid neste uke
  • Sommergjesten

Guri Heggem er sommerens siste Sommergjest i Nea Radio.

 
Nominert til nordisk matpris
  • Nyheter

Neste torsdag kan Røros bli kåret til Nordens Matdestinasjon.

Refsethås ble valgt til regionrådsleder
  • Nyheter

Trøndelag Sør har konstituert seg.

Skolestart
  • Nyheter

Holtålen og Røros er blant kommunene der det var første skoledag torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse