Over 20 000 brukere av Skandobs

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige. (FOTO: Jervspor i Tydal: Andreas Reitan)

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Skandobs er et felles rapportsystem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Det er nå cirka 7800 norskregistrerte brukere og cirka 12 500 svenskregistrerte brukere. I overkant av 16 000 av dem er registrert via Skandobsappen for smarttelefoner

Over 14 000 rapporter

- Vi har per 10. januar mottatt 14 193 rapporter om store rovdyr siden oppstarten. Bare siden juli i fjor er det kommet inn neste 3000 observasjoner. Det kan være alt fra bilder av rovdyrene, ofte viltkamerabilder, eller bilder og spor og skit som folk kommer over. Med mobiltelefonen får man enkelt delt observasjoner, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det deles også flest observasjoner i Sverige, med cirka 9500 rapporter i systemet, mot cirka 4660 i Norge. Noe som kanskje ikke er så unaturlig siden det både er flere folk og rovdyr i vårt naboland i øst.

Brukes i overvåkingen

Viktige observasjoner for overvåkingen av de store rovdyrene blir fulgt opp av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og länsstyrelsene i Sverige.

- Det er liten vil om at publikum leverer et viktig bidrag til overvåkingen, både gjennom innmelding av observasjoner av dyr og spor, men også via overlevering av hår- og ekskrementprøver som de finner til SNO. Prøvene blir analysert på laboratoriene til Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Rovdata, og prøvesvarene legges i Rovbase, forklarer Kindberg.

Gir ut årlige rapporter

Eksperter i Rovdata analyserer og kvalitetsikrer dataene fra felt og sammenstiller dem i årlige bestandsrapporter for artene, som tas i bruk av blant annet forvaltning, media og publikum. Dataene fra felt bidrar til en mest mulig riktig oppfatning av bestandsstørrelsene og utviklingen i rovdyrbestandene i Norge.

- Vi inviterer så mange som mulig til å delta i denne kartleggingen, sier Kindberg.

Slik kan du delta i overvåkingen

Og husk: Vær og sporingsforhold gjør det veldig viktig å melde fra om observasjoner så fort som mulig - nøl derfor ikke med å ta direkte kontakt med rovviltkontaktene i SNO på telefon! Se lenke med kontaktinformasjon her.

Siste nytt i Nyheter

Omsetningsrekord gir rekordstort kjøpeutbytte
  • Nyheter

Medeierne i Coop Midt-Norge får i disse dager utbetalt 168 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2017. Det er en økning på 43 millioner kroner sammenlignet med 2016.

Røros kommune er fornøyd med innbyggerundersøkelsen
  • Nyheter

Men ser også forbedringpotensiale på flere områder.

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

 
Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE