Over 20 000 brukere av Skandobs

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige. (FOTO: Jervspor i Tydal: Andreas Reitan)

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Skandobs er et felles rapportsystem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Det er nå cirka 7800 norskregistrerte brukere og cirka 12 500 svenskregistrerte brukere. I overkant av 16 000 av dem er registrert via Skandobsappen for smarttelefoner

Over 14 000 rapporter

- Vi har per 10. januar mottatt 14 193 rapporter om store rovdyr siden oppstarten. Bare siden juli i fjor er det kommet inn neste 3000 observasjoner. Det kan være alt fra bilder av rovdyrene, ofte viltkamerabilder, eller bilder og spor og skit som folk kommer over. Med mobiltelefonen får man enkelt delt observasjoner, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det deles også flest observasjoner i Sverige, med cirka 9500 rapporter i systemet, mot cirka 4660 i Norge. Noe som kanskje ikke er så unaturlig siden det både er flere folk og rovdyr i vårt naboland i øst.

Brukes i overvåkingen

Viktige observasjoner for overvåkingen av de store rovdyrene blir fulgt opp av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og länsstyrelsene i Sverige.

- Det er liten vil om at publikum leverer et viktig bidrag til overvåkingen, både gjennom innmelding av observasjoner av dyr og spor, men også via overlevering av hår- og ekskrementprøver som de finner til SNO. Prøvene blir analysert på laboratoriene til Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Rovdata, og prøvesvarene legges i Rovbase, forklarer Kindberg.

Gir ut årlige rapporter

Eksperter i Rovdata analyserer og kvalitetsikrer dataene fra felt og sammenstiller dem i årlige bestandsrapporter for artene, som tas i bruk av blant annet forvaltning, media og publikum. Dataene fra felt bidrar til en mest mulig riktig oppfatning av bestandsstørrelsene og utviklingen i rovdyrbestandene i Norge.

- Vi inviterer så mange som mulig til å delta i denne kartleggingen, sier Kindberg.

Slik kan du delta i overvåkingen

Og husk: Vær og sporingsforhold gjør det veldig viktig å melde fra om observasjoner så fort som mulig - nøl derfor ikke med å ta direkte kontakt med rovviltkontaktene i SNO på telefon! Se lenke med kontaktinformasjon her.

Siste nytt i Nyheter

Brannen enda ikke under kontroll
  • Nyheter

Et 300 meter bredt skogsområde står i brann i Åsenfjord.

Skogbrann på Frosta
  • Nyheter

Brannvesenet rykker ut til skogbrann i området Åsenfjord. Helikopter er satt inn for å bistå med slukningen.

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

 
Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE