Norsk beiteteknologi skal revolusjonere landbruket

 

Ny teknologi gjør at beitedyr i framtida kan ferdes fritt uten fysiske gjerder.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Teknologi fra blant annet Com4 gjør at beitedyr i fremtiden kan ferdes fritt uten fysiske gjerder. Noe som i tillegg til å bedre dyrevelferden åpner opp for helt nye inntektskilder for bønder i vårt langstrakte land i form å for eksempel kunne tilby landskapspleie.

Sammen med underleverandørene Lillebakk Engineering, Axbit, Minoko og Partnerplast har Com4 bidratt til å utvikle Nofence AS sitt lydgjerde for beitedyr. Det hele begynte når gründeren av Nofence for mange år siden fikk en idé om å gjerde inn dyr - bare uten gjerder. Først ut i verden testet i sommer hele 80 pilotkunder ut beiteteknologien, og teknologien er patentert i Norge og USA mens det ligger inne en søknad for Europa.

Usynlig gjerde

Enkelt forklart går teknologien ut på at beitedyrene bærer en klave som inneholder en GPS-mottaker og et simkort fra Com4. Fra klaven sendes og mottas det signaler via mobilnettet til et datasenter. Når et dyr er på vei ut av et forhåndsdefinert område gir klaven et varsel i form av en pipelyd og vibrasjon som gradvis øker opp til en definert tone forklarer Stein André Larner, administrerende direktør i Com4.

- Erfaring viser at dyrene bruker kort tid på lære dette. Dyreholderen kan enkelt definere beiteområdet via en app eller nettportal. Behov for gjerder og vedlikehold er med andre ord en saga blott. Til det beste for beitedyr, ville dyr og mennesker, sier han.

Mer enn én milliard beitedyr 

Bare i Norge er det ca, 1,4 millioner beitedyr i form av sau, geit og storfe. På verdensbasis mer enn én milliard.

- Nå kan norskutviklet beiteteknologi sørge for at disse dyrene i fremtiden kan ferdes fritt uten noen som helst form for fysiske gjerder, sier Stein André Larner.

Nye inntektskilder

Teknologien åpner opp for nye inntektskilder for bønder. For eksempel har noen av kundene begynt å tilby landskapspleie. Altså beitetjenester med geit for å hindre gjengroing. Oscar Hovde Berntsen, daglig leder i Nofence, sier at man tidligere måtte betale for beitemark, mens man nå kan ta seg betalt for dyrenes beiting.

- Til tross for lav medieprofil viser bønder i hele landet stor interesse for løsningen. I første omgang er teknologien testet ut på geiter, hvilket har fungert over all forventning. Teknologien gir adferdsinformasjon om dyrene, slik at integrert logikk kan varsle om det som kan indikere sykdom, skade, rovdyrangrep eller at et dyr sitter fast. Med enkle tastetrykk kan du hindre at dyrene får tilgang til farlige områder eller områder hvor beitedyr ikke ønskelig. Dette er disruptiv teknologi i praksis, sier han.

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE