I mål med forhandlingene om nordisk samekonvensjon

I mål med forhandlingene om nordisk samekonvensjon

SAMEKONVENSJON: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Vibeke Larsen.  FOTO: Ann Kristin Lindaas

Forslaget vil nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget vil nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.

- Jeg er glad for at forhandlingene nå er i mål, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. En nordisk samekonvensjon er et felles nordisk og samisk prosjekt.

- Nå ligger alt til rette for at vi vil få et felles rettslig rammeverk for Norge, Sverige og Finland, sier Sanner.

Les forslaget til nordisk samekonvensjon. 

Siste nytt i Nyheter

Sa ja til helse- og omsorgssenter
  • Nyheter

Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld å starte arbeidet med bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Bygget skal gi 24 heldøgns omsorgsplasser og 21 sykehjemsplasser, og netto byggekostnad er beregnet til 163 millioner kroner.

Kommentarer etter budsjettmøtet

Tore Børresen er mest skuffet over at det ikke blir ny Storhelg i Hovet, men glad for gjennomslag på at Holtålen skal bli en JA-kommune.

Stor enighet om budsjettet
  • Nyheter

Men opposisjonen var misfornøyde med prosessen da Stjørdal kommunestyre skulle behandle forslaget for 2018.

 
Budsjett og økonomiplan i Holtålen vedtatt
  • Nyheter

Det blir både leirskole og drift av terapibasseng, men ikke kreftkoordinator og ny Storhelg i Hovet.

Holtålen blir en JA-kommune
  • Nyheter

Enstemmig vedtatt på kommunetyremøtet torsdag kveld.

Vil bosette ti flyktninger
  • Nyheter

Røros kommunestyre sa torsdag kveld ja til å bosette ti flyktninger i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE