Gode forhold for sporing av rovdyr

Jervspor. Foto: Martin Jensen

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen! Jervspor.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen!

- Vi oppfordrer alle som observerer gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og andre sportegn etter artene, om å melde fra. Det kan de enkelt gjøre via Skandobs på internett eller via Skandobsappen, eller de kan ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) direkte på telefon, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer om rapportsystemet Skandobs og appen her

Liste over rovviltkontakter i SNO

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og observasjoner fra publikum utgjør et viktig bidrag i overvåkingen.

Registrerer ungekull

Det gjennomføres årlig en registrering og kartlegging av bestandene til de fire store rovdyrene over hele landet, og det meste av aktiviteten pågår i vintermånedene. Siden Stortinget har vedtatt bestandsmål for artene med utgangspunkt i antall årlige ungekull, er overvåkingen spesielt rettet mot å registrere ungekull som fødes hvert år.

- Nå som vi har snø på bakken kan vi registrere spor etter gaupeunger og ulvevalper som ble født i vår. Flere individer som går sammen kan være en ulveflokk eller familiegruppe av gaupe, forklarer Kindberg.

Hiregisteringen av jervekull blir gjort på vårparten og sommeren, siden tisper og valper ikke går sammen lenger nå. Bjørnene går normalt i hi på denne tiden av året, og antall bjørnekull beregnes derfor ut fra hvor mange binner som er identifisert i DNA-overvåkingen og kunnskap fra forskning om hvor mange binner som føder unger hvert år.

Følges opp av SNO

Det samme registreringsarbeidet i felt gjøres både i Norge og Sverige. Publikum har anledning til å bidra i begge land, og skandobsappen kan også anvendes i Sverige.

I Norge utgjør de innmeldte observasjonene fra publikum et viktig supplement til den årlige feltarbeidet som utføres av en rekke aktører, som SNO, Høgskolen i Hedmark og Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF).

- SNO har ansvaret for å følge opp observasjoner med undersøkelser i felt der hvor dette lar seg gjennomføre. Vi i Rovdata kvalitetssikrer og analyserer innmeldte data fra felt. Resultatene fra overvåkingen av de store rovdyrene presenteres i årlige nasjonale og felles skandinaviske rapporter, avslutter Kindberg.

Tips til vinterens sporing

Trenger du hjelp til å kjenne igjen et rovdyrspor eller andre sportegn i vinter? Rovdata har samlet viktig informasjon på disse nettsidene:

Gaupe

Jerv

Brunbjørn

Ulv       

 

Slik bruker du Skandobs:

Når du har gjort en rovdyrobservasjon, velger du om du skal lagre den i databasen via Skandobs-appen eller om du skal vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no.

Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data.

Obs! Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.

Alle observasjonene havner i databasen Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du også følge med på hvilke observasjoner som andre gjør.

Les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her!

(Kilde: Rovdata)

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

 
Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE