Gode forhold for sporing av rovdyr

Gode forhold for sporing av rovdyr

Jervspor. Foto: Martin Jensen

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen! Jervspor.

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen!

- Vi oppfordrer alle som observerer gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og andre sportegn etter artene, om å melde fra. Det kan de enkelt gjøre via Skandobs på internett eller via Skandobsappen, eller de kan ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) direkte på telefon, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer om rapportsystemet Skandobs og appen her

Liste over rovviltkontakter i SNO

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og observasjoner fra publikum utgjør et viktig bidrag i overvåkingen.

Registrerer ungekull

Det gjennomføres årlig en registrering og kartlegging av bestandene til de fire store rovdyrene over hele landet, og det meste av aktiviteten pågår i vintermånedene. Siden Stortinget har vedtatt bestandsmål for artene med utgangspunkt i antall årlige ungekull, er overvåkingen spesielt rettet mot å registrere ungekull som fødes hvert år.

- Nå som vi har snø på bakken kan vi registrere spor etter gaupeunger og ulvevalper som ble født i vår. Flere individer som går sammen kan være en ulveflokk eller familiegruppe av gaupe, forklarer Kindberg.

Hiregisteringen av jervekull blir gjort på vårparten og sommeren, siden tisper og valper ikke går sammen lenger nå. Bjørnene går normalt i hi på denne tiden av året, og antall bjørnekull beregnes derfor ut fra hvor mange binner som er identifisert i DNA-overvåkingen og kunnskap fra forskning om hvor mange binner som føder unger hvert år.

Følges opp av SNO

Det samme registreringsarbeidet i felt gjøres både i Norge og Sverige. Publikum har anledning til å bidra i begge land, og skandobsappen kan også anvendes i Sverige.

I Norge utgjør de innmeldte observasjonene fra publikum et viktig supplement til den årlige feltarbeidet som utføres av en rekke aktører, som SNO, Høgskolen i Hedmark og Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF).

- SNO har ansvaret for å følge opp observasjoner med undersøkelser i felt der hvor dette lar seg gjennomføre. Vi i Rovdata kvalitetssikrer og analyserer innmeldte data fra felt. Resultatene fra overvåkingen av de store rovdyrene presenteres i årlige nasjonale og felles skandinaviske rapporter, avslutter Kindberg.

Tips til vinterens sporing

Trenger du hjelp til å kjenne igjen et rovdyrspor eller andre sportegn i vinter? Rovdata har samlet viktig informasjon på disse nettsidene:

Gaupe

Jerv

Brunbjørn

Ulv       

 

Slik bruker du Skandobs:

Når du har gjort en rovdyrobservasjon, velger du om du skal lagre den i databasen via Skandobs-appen eller om du skal vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no.

Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data.

Obs! Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.

Alle observasjonene havner i databasen Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du også følge med på hvilke observasjoner som andre gjør.

Les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her!

(Kilde: Rovdata)

Siste nytt i Nyheter

Refsethås ble valgt til regionrådsleder
  • Nyheter

Trøndelag Sør har konstituert seg.

Skolestart
  • Nyheter

Holtålen og Røros er blant kommunene der det var første skoledag torsdag.

Første jagerflyger som landet på Røros
  • Nyheter

I juli feiret Røros lufthavn 60 år siden det første passasjerflyet landet på Røros. Ålbyggen Jon Reidar Holte var den første som landet med jagerfly på Røros.

 
Sjef for næringshagen med mange drømmer
  • Sommergjesten

Daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid Jansen er dagens sommergjest i Nea Radio.

Seks år siden flommen
  • Nyheter

Se video og bilder fra dramatikken i Ålen sentrum om morgenen tirsdag 16. august 2011.

Etterlysning
  • Nyheter

Forsvant fra Trondheim sentrum natt til tirsdag. Politiet ber om publikums hjelp.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse