Gankan gïele 1

Gankan gïele 1

FORVALTNINGSKOMMUNE: Aili Keskitalo belyser fordeler ved innlemmelse i forvaltningsområdet for samiske språk. Foto: Marit Fjellheim

Sørsamiske sendinger er tilbake på programmet, nå med utvidet redaksjon, noe endret innhold og med ny innpakning.

Sørsamiske sendinger er tilbake på programmet, nå med utvidet redaksjon, noe endret innhold og med ny innpakning. Sendingene har fått nytt navn og heter nå Gankan gïele. Ganka er det sørsamiske navnet på elva Nea, og gïele betyr både språk og stemme/røst.

Gankan gïele sendes ukentlig på radio, onsdager 19.15, med reprise på lørdager. I tillegg legges alle sendinger ut på nett i etterkant av sendetidspunkt. Sendingene vil inneholde både samiske og lokale nyheter, aktuelle temaer, oppslagstavle, konkurranse og mye god samisk musikk. Sendingene vil være tospråklige med en veksling mellom sørsamisk og norsk.

I denne sendingen belyser vi saken om Røros kommune som forvaltningskommune. Vi får høre Sindre Oterhals, oppvekstkomiteen,  presentere kommunens synspunkter til saken. I tillegg får vi en kommentar fra Sametingspresident Aili Keskitalo, om hva dette vil gi kommunen og den samiske befolkningen. Torsdag kveld blir saken behandlet i kommunestyret.

Vi beklager noe dårlig kvalitet på sangene, dette vil vi ordne til neste sending.

 

 

Siste nytt i Nyheter

Sa ja til helse- og omsorgssenter
  • Nyheter

Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld å starte arbeidet med bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Bygget skal gi 24 heldøgns omsorgsplasser og 21 sykehjemsplasser, og netto byggekostnad er beregnet til 163 millioner kroner.

Kommentarer etter budsjettmøtet

Tore Børresen er mest skuffet over at det ikke blir ny Storhelg i Hovet, men glad for gjennomslag på at Holtålen skal bli en JA-kommune.

Stor enighet om budsjettet
  • Nyheter

Men opposisjonen var misfornøyde med prosessen da Stjørdal kommunestyre skulle behandle forslaget for 2018.

 
Budsjett og økonomiplan i Holtålen vedtatt
  • Nyheter

Det blir både leirskole og drift av terapibasseng, men ikke kreftkoordinator og ny Storhelg i Hovet.

Holtålen blir en JA-kommune
  • Nyheter

Enstemmig vedtatt på kommunetyremøtet torsdag kveld.

Vil bosette ti flyktninger
  • Nyheter

Røros kommunestyre sa torsdag kveld ja til å bosette ti flyktninger i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE