Færre kongeørn-skader

Kongeørn har gjort mindre skade på beitedyr i år enn i noen av de siste ti årene, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

Kongeørn har gjort mindre skade på beitedyr i år enn i noen av de siste ti årene, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ola Morten Græsli i Tydal hadde ørn over utmarka etter slippet i vår, men savner likevel 13 lam etter denne sesongen. I Tydal er det likevel ikke registrert at ørn har tatt lam eller sau denne beitesesongen. 

Det er SNO som dokumenterer skader som rovvilt gjør på beitedyr. I følge NTB viser registreringene at kongeørna i år har gjort mindre skade på beitedyr enn den har gjort noen av de ti foregående åra.

Kongeørnen tar mest rein i mai, mens sauen er mest utsatt i juni. Da kalver reinen, og lammene slippes i utmarka. Åtte av ti rein som blir drept av kongeørn er kalver, mens om lag ni av ti sauer som går tapt til kongeørn er lam.

Fristen for å søke erstatning for sau tapt til rovvilt gikk ut 1. november, og ifølge statistikken påvises det relativt få ørneskader på slutten av året, naturlig nok, siden de fleste sauer nå er hentet inn fra beite.

- Mellomstore byttedyr, som ryper og hare, er viktige for kongeørna. De er av overkommelig størrelse, på samme måte som reinkalver og lam. At kongeørnen forsyner seg mest av beitedyr tidlig på sommeren, skyldes at den klekker eggene i mai. Ungene vokser fort og har stort behov for mat de første leveukene, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO) til NTB.

-Rovdyrpolitikk prioriterer rovdyr foran beitebruk

-Det er positivt at færre husdyr blir tatt av rovdyr, men det skyldes ikke en rovdyrpolitikk som fungerer. Det skjer fordi vi har en rovdyrpolitikk som prioritere rovdyr foran beitebruk, der beitebruken går ned, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner til NTB.

Dersom det er ønskelig å redusere tapstallene, må jervebestanden reduseres til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen, mener han.

-Slik det er nå, er presset på den norske beitenæringa langt høyere enn det som er politisk vedtatt, og det truer beitenæringa og matproduksjonen i flere områder av landet, sier han.

Færre sauer skades

Så langt i år er det registrert rundt 660 rovviltskader på sau, færre enn de allerede lave tallene fra de siste to årene, ifølge Miljødirektoratet.

- 1. august var det påvist 20 prosent færre skadetilfelle enn på samme tid i 2015. Vi ser en klar nedgang for alle rovviltarter, bortsett fra bjørn, som har gjort betydelig mer skade enn i fjor, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens Naturoppsyn (SNO) til NTB.

Siste nytt i Nyheter

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

 
Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE