Gankan gïele 7

Gankan gïele 7

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har blant annet snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon.

INTERVJU: Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Foto: Sametinget 

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Vi har også snakket med Toini Bergstrøm, leder for Aajege, om deres nye visuelle profil. Den nye nettsiden kan dere besøke her.

Se bildet større

PROSJEKTLEDER: Ida Marie Bransfjell. Foto: Tråante 2017

Hver uke fram mot jubileumsuken Tråante 2017 skal vi presentere litt fra programmet. Denne uken har vi med et intervju med prosjektleder Ida Bransfjell, som senere vil ha et ukentlig innlegg med nyheter fra programmet. Intervjuet er fra GLR.

Forrige ukes konkurranse fortsetter, og du kan fortsatt vinne kjøttprodukter fra Røros Rein.

 

Dan våhkoen Gankan gïele saadtegisnie gellieh vihkeles aamhtesidie vuartasjibie. Mijjieh saemiedigkiepresideentine, Vibeke Larsen, noerhtelaanti saemiekonvensjovnen bïjre soptsestamme. Toini Bergstrøm, Aajegen åejvie, dej orre visuelle profijlen bïjre soptsesteminie, maam maehtede daesnie vuartasjidh.

Fïerhten våhkoen heevehtimmievåhkoen, Tråante 2017, programmem vuesiehtibie. Daan aejkien prosjektenåejviem goltelibie, Ida Marie Bransfjell. Goerehtimmie: GLR.

Evteben våhkoen gaahtjeminie jåerhkebe, jïh maahtah ennje dåeriedidh jïh bearkoeh Røros Rein:ste vïtnedh.

 

 

Siste nytt i Nyheter

Holtålen legekontor best i Sør-Trøndelag
  • Nyheter

Forbrukerrådet har kåret Holtålen legekontor til beste legekontor i Sør-Trøndelag. – Det betyr ikke at Holtålen legekontor er bedre enn andre, sier kommuneoverlegen. Se fullstendig oversikt her.

Ønsker NATO velkommen til Røros
  • Nyheter

Rådmann Bernt Tennstrand og hotelldirektør Terje Lysholm mener militærøvelsen neste høst vil gi næringslivet store muligheter. 35.000 NATO-soldater deltar i øvelsen.

90 bøssebærere klar i Røros
  • Nyheter

– Ta ut kontanter før søndagens TV-aksjon, oppfordrer leder for TV-aksjonen i Røros, Bjørn Salvesen.

 
Statnett ansetter geiter
  • Nyheter

Statnett skal finne ut om geiter kan brukes til å holde vegetasjonen nede under kraftledningene.

Pilegrimsrittet 2018 blir høstritt
  • Nyheter

Styret i Pilegrimsrittet har vedtatt at neste års sykkelritt mellom Stugudal og Selbu skal arrangeres lørdag 8. september. Dette er fire uker seinere enn tidligere år. Bakgrunnen er at en etter årets avlysning ønsker å flytte rittet bort fra fellesferien.

Gir 50.000 til skolegang i Gambia
  • Nyheter

Snart reiser Knut Brandstorp fra Røros til Gambia med nærmere 50.000 kroner gitt av folk i Røros-distriktet som skal brukes i kampen mot analfabetisme. I tillegg har han med seg en sang - «The Alfabet Song».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse