Gankan gïele 7

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har blant annet snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

INTERVJU: Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Foto: Sametinget 

 

I denne ukens Gankan gïele ser vi på flere viktige samiske saker. Vi har snakket med sametingspresident Vibeke Larsen om nordisk samekonvensjon. Vi har også snakket med Toini Bergstrøm, leder for Aajege, om deres nye visuelle profil. Den nye nettsiden kan dere besøke her.

Se bildet større

PROSJEKTLEDER: Ida Marie Bransfjell. Foto: Tråante 2017

Hver uke fram mot jubileumsuken Tråante 2017 skal vi presentere litt fra programmet. Denne uken har vi med et intervju med prosjektleder Ida Bransfjell, som senere vil ha et ukentlig innlegg med nyheter fra programmet. Intervjuet er fra GLR.

Forrige ukes konkurranse fortsetter, og du kan fortsatt vinne kjøttprodukter fra Røros Rein.

 

Dan våhkoen Gankan gïele saadtegisnie gellieh vihkeles aamhtesidie vuartasjibie. Mijjieh saemiedigkiepresideentine, Vibeke Larsen, noerhtelaanti saemiekonvensjovnen bïjre soptsestamme. Toini Bergstrøm, Aajegen åejvie, dej orre visuelle profijlen bïjre soptsesteminie, maam maehtede daesnie vuartasjidh.

Fïerhten våhkoen heevehtimmievåhkoen, Tråante 2017, programmem vuesiehtibie. Daan aejkien prosjektenåejviem goltelibie, Ida Marie Bransfjell. Goerehtimmie: GLR.

Evteben våhkoen gaahtjeminie jåerhkebe, jïh maahtah ennje dåeriedidh jïh bearkoeh Røros Rein:ste vïtnedh.

 

 

Siste nytt i Nyheter

Ta hensyn til rein i påska!
  • Nyheter

Skal du på fjellet i påska? Da er det fint om du tar hensyn til tamrein og villreinen, oppfordrer Fylkesmannen i Trøndelag.

Spritsmuglere stanset på Vauldalen
  • Nyheter

Tre biler med stjålne skilter stanset med med tusenvis av liter øl og sprit.

Hele Norges helsesøster besøkte Holtålen

Fredag var Tale Maria Krohn Engvik på Hov skole i Holtålen. Der snakket hun om alt fra mensen til dickpics.

 
Floka
  • Floka

Acer, Listhaug, påske og ulike sittestillinger på do var blant ukas tema.

Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Samler tomflasker til klassetur
  • Røros / Holtålen

9. trinn ved Hov skole i Ålen håper panteflasker vil føre til utenlandstur.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE