110 000 kroner til forprojektet for sørsamisk barnehage i Røros

Ida Ljungberg (t.v) og Aino Danielsen har jobbet hart for å få en sørsamisk barnehage på Røros. Nå får de projektmidler til et forprosjekt. Arkivoto: Erik Brenli.

Sametinget har bevilget tilskudd til et forprojekt på 110 000 kroner til Aajege samisk språk - og kompetansesenter for etablering av en sørsamisk barnehage i Røros. Sametinget har bevilget tilskudd til totalt seks prosjekter. Pengene går blant annet til samiske mattradisjoner, språkutvikling og joik i barnehager.

- Det store mangfoldet i det samiske samfunnet gjør at de ulike barnehagene må legge til grunn den lokale kulturen for sin barnehage. Det finnes en rekke variasjoner i dagens barnehager for hvilket språktilbud det gis, og hvorvidt den lokale samiske kulturen kan legges til grunn i barnehagenes arbeid. Prosjektsøknadene viser mangfoldet og lokale behov i barnehagene. Det sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

 

Siste nytt i Nyheter

Snart kan du kjøpe kjøpe en andel i RørosBanken
  • Nyheter

Styret i RørosBanken har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

USS med folkespleis i ulvesaken
  • Nyheter

Landsstyret i USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) åpner for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF (Verdens naturfond) har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfelling av ulv, og USS blir nå partshjelper for staten.

Nytt pukkverk på Lia i Trondheim
  • Nyheter

Franzefoss bygger nytt pukkverk på Lia i Trondheim. Det nye anlegget er dimensjonert til å ha en inngående kapasitet på 500 tonn i timen, en dobling sammenliknet med det gamle verket.

 
Norge nå i Trøndelag
  • Kultur

Denne uka er "Norge nå" i Trøndelag og sender direkte på NRK1 fra Levanger, Selbu, Røros og Hessdalen. I kveld går programmet fra Nea Radio i Selbu.

Dale: – Fint avbrekk fra bondeaksjoner

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Rørosmartnan for første gang i år.

Besøker kommunene i Trøndelag
  • Nyheter

Fylkesmannen Frank Jenssen starter denne uka en omfattende reiserunde til kommunene i fylket. Målet er å bli bedre kjent med kommunene i hele Trøndelag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE