110 000 kroner til forprojektet for sørsamisk barnehage i Røros

Ida Ljungberg (t.v) og Aino Danielsen har jobbet hart for å få en sørsamisk barnehage på Røros. Nå får de projektmidler til et forprosjekt. Arkivoto: Erik Brenli.

Sametinget har bevilget tilskudd til et forprojekt på 110 000 kroner til Aajege samisk språk - og kompetansesenter for etablering av en sørsamisk barnehage i Røros. Sametinget har bevilget tilskudd til totalt seks prosjekter. Pengene går blant annet til samiske mattradisjoner, språkutvikling og joik i barnehager.

- Det store mangfoldet i det samiske samfunnet gjør at de ulike barnehagene må legge til grunn den lokale kulturen for sin barnehage. Det finnes en rekke variasjoner i dagens barnehager for hvilket språktilbud det gis, og hvorvidt den lokale samiske kulturen kan legges til grunn i barnehagenes arbeid. Prosjektsøknadene viser mangfoldet og lokale behov i barnehagene. Det sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

 

Siste nytt i Nyheter

Røros Slakteri og Røroskjøtt samlokaliseres
  • Nyheter

Setter opp nytt bygg i Havsjøveien.

Snart må du ha egen dunk for matavfall
  • Nyheter

Krav til utsortering av matavfall er like rundt hjørnet, og abonnentene må betale regninga.

Delte ut 55.000 kroner til kultur
  • Kultur

Røros formannskapet bevilget torsdag 55.000 kroner i tilskudd til fritidskulturlivet. Bergstaden Teaterlag fikk mest. Se hele lista her.

 
Opprettholder dagens støtte til turistkontoret
  • Nyheter

Røros formannskap vedtok torsdag enstemmig å opprettholde dagens støtte til drift av Røros Turistkontor og at en eventuell økning av støtten må ses som en del av budsjettprosessen.

Inviterer til famliefest
  • Nyheter

COOP Røros, Arbeidets Rett og Rørosbanken jubilerer i år og inviterer til stor famliefest på Nilsenhjørnet fredag med blant annet underholdning, konkurranser og matservering.

Svak økning av sykefraværet i Sør-Trøndelag
  • Nyheter

Ved utgangen av andre kvartal 2017 økte det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag fra 5 prosent i fjor til 5,1 prosent i år. Røros har det laveste sykefraværet i fylket.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse