110 000 kroner til forprojektet for sørsamisk barnehage i Røros

Ida Ljungberg (t.v) og Aino Danielsen har jobbet hart for å få en sørsamisk barnehage på Røros. Nå får de projektmidler til et forprosjekt. Arkivoto: Erik Brenli.

Sametinget har bevilget tilskudd til et forprojekt på 110 000 kroner til Aajege samisk språk - og kompetansesenter for etablering av en sørsamisk barnehage i Røros. Sametinget har bevilget tilskudd til totalt seks prosjekter. Pengene går blant annet til samiske mattradisjoner, språkutvikling og joik i barnehager.

- Det store mangfoldet i det samiske samfunnet gjør at de ulike barnehagene må legge til grunn den lokale kulturen for sin barnehage. Det finnes en rekke variasjoner i dagens barnehager for hvilket språktilbud det gis, og hvorvidt den lokale samiske kulturen kan legges til grunn i barnehagenes arbeid. Prosjektsøknadene viser mangfoldet og lokale behov i barnehagene. Det sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

 

Siste nytt i Nyheter

1. mai på Røros
  • Nyheter

Fortsetter med demonstrasjonstog i Bergstaden også i år.

Skal starte utdanning i lokalmatproduksjon på Røros

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT kan du fra høsten av starte utdanning i lokalmatproduksjon på Røros.

Antall tunge motorsykler øker kraftig
  • Nyheter

Med våren kommer trekkfuglene og motorsyklistene. Motorsykkelsesongen er i gang, og bilistene må igjen dele veien med brummende tohjulinger. Å se ett lys i speilet er et sikkert vårtegn.

 
Designnominasjoner til Røros, Melhus og Trondheim
  • Nyheter

Espen Voll fra Trondheim, Sigurd Resell fra Melhus og Flokk, med fabrikk i Røros, er nominert til forskjellige bransjepriser under Innovasjonskraft 2018.

Rekordmange lærere får videreutdanning
  • Nyheter

Til høsten får 606 trønderske lærere videreutdanning. - Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Politikontakter likevel
  • Nyheter

Politiet har snudd i saken om politikontakter i Værnesregionen. – Vi ønsker selvsagt at folk skal føle seg trygge på at de har god nok politidekning, sier politimester Nils Kristian Moe.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE