Rørosbanken investerer for framtida

TAR GREP: Administrerende banksjef Even Kokkvoll i Rørosbanken sier at den 174 år gamle banken skal fortsette å vokse, og da er det nødvendig å investere. Foto: Marit Manfredsdotter.

Færre og færre bruker kontanter, men Rørosbanken satser penger i en banksone med uttaksautomat der kunder kan betjene seg sjøl.

Færre og færre bruker kontanter, men Rørosbanken satser penger i en banksone med uttaksautomat der kunder kan betjene seg sjøl.

Ombyggingen, som snart er gjennomført ved Rørosbanken, vil innebære at daglige banktjenester ved kundesenteret flytter tilbake inn i banklokalene igjen etter ei tid i eksil rett over gata. Også køene inn i  Stengelveta er snart en saga blott.

- Rørosbanken skal fortsette å vokse, og vi tror at kontanter i flere år til vil være viktig for våre kunder. Derfor samler vi våre uttaksautomater i en banksone i Rørosbankens entré, sier administrerende banksjef Even Kokkvoll:

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE