Røros Vekst AS selger sine aksjer i Rørosbaker'n Eiendom AS

Røros Vekst AS selger sine aksjer i Rørosbaker'n Eiendom AS

 

Familien Lien kjøper samtlige aksjer.

I en pressemelding fra Røros Vekst og Rørosbaker'n står det at aksjene kjøpes av Rørosbaker'n Holding AS som eies av familien Lien, og som dermed har full kontroll på hele virksomheten, fra produksjon til lokaler og eiendom.

Rørosbaker'n drev i mange år sin virksomhet fra Veksthuset Røros. Virksomheten vokste etter hvert ut av lokalene, og etter lengre tid på leting etter nye lokaler ble det besluttet å bygge nytt i Gjøsvika. Den gang var ikke Rørosbaker'n i stand til å realisere et nytt bygg på egenhånd. Høsten 2013 ble Rørosbaker'n Eiendom stiftet med Røros Vekst og Rørosbaker'n som aksjonærer, med eierandeler på henholdsvis 52,5 prosent og 47,5 prosent.

Et topp moderne bygg sto ferdig sommeren 2014, tilpasset Rørosbaker'n sin produksjon, og som satte selskapet istand til å møte den voksende etterspørselen etter deres produkter.

For Røros Vekst representerer en sådan investering en viss risiko. Et bygg spesialtilpasset kun en leietager. Historien har senere vist at dette er en suksesshistorie og et vellykket engasjement for Røros Vekst AS sin del. Det har ligget i kortene at Rørosbaker'n skulle kunne ta over Røros Vekst sine aksjer når tiden var moden og økonomien tilsa det. At Røros Vekst nå trekker seg ut er helt i tråd med selskapets målsettinger.

Røros Vekst AS er et eiendomsselskap som alene, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre aktører erverver, bygger, utvikler og driver utleie av næringseiendommer.

Gjennom sin virksomhet vil Røros Vekst AS 

Bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen gjennom investering i og utvikling av næringseiendommer.

Samarbeide med andre investorer for å realisere større prosjekter.

Være en langsiktig investor med normalt krav til avkastning på kapitalen.

Forvalte og drifte næringsbygg.

Være en synlig og respektert samfunnsaktør.

Røros Vekst sin policy er å fremstå som en seriøs, kompetent, solid og resultatorientert aktør som tilbyr konkurransedyktige leiebetingelser og som over tid viser resultater og økonomi som gjør det mulig å hente ny kapital og investere i nye prosjekter.

 

Siste nytt i Nyheter

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
Telia på Bringen
  • Nyheter

Torsdag ettermiddag kunne Telia slå på ny og oppgradert sender på Bringen. Hytteområdene i Selbu har virkelig fått årets julegave.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE