Røros Vekst AS selger sine aksjer i Rørosbaker'n Eiendom AS

 

Familien Lien kjøper samtlige aksjer.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

I en pressemelding fra Røros Vekst og Rørosbaker'n står det at aksjene kjøpes av Rørosbaker'n Holding AS som eies av familien Lien, og som dermed har full kontroll på hele virksomheten, fra produksjon til lokaler og eiendom.

Rørosbaker'n drev i mange år sin virksomhet fra Veksthuset Røros. Virksomheten vokste etter hvert ut av lokalene, og etter lengre tid på leting etter nye lokaler ble det besluttet å bygge nytt i Gjøsvika. Den gang var ikke Rørosbaker'n i stand til å realisere et nytt bygg på egenhånd. Høsten 2013 ble Rørosbaker'n Eiendom stiftet med Røros Vekst og Rørosbaker'n som aksjonærer, med eierandeler på henholdsvis 52,5 prosent og 47,5 prosent.

Et topp moderne bygg sto ferdig sommeren 2014, tilpasset Rørosbaker'n sin produksjon, og som satte selskapet istand til å møte den voksende etterspørselen etter deres produkter.

For Røros Vekst representerer en sådan investering en viss risiko. Et bygg spesialtilpasset kun en leietager. Historien har senere vist at dette er en suksesshistorie og et vellykket engasjement for Røros Vekst AS sin del. Det har ligget i kortene at Rørosbaker'n skulle kunne ta over Røros Vekst sine aksjer når tiden var moden og økonomien tilsa det. At Røros Vekst nå trekker seg ut er helt i tråd med selskapets målsettinger.

Røros Vekst AS er et eiendomsselskap som alene, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre aktører erverver, bygger, utvikler og driver utleie av næringseiendommer.

Gjennom sin virksomhet vil Røros Vekst AS 

Bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen gjennom investering i og utvikling av næringseiendommer.

Samarbeide med andre investorer for å realisere større prosjekter.

Være en langsiktig investor med normalt krav til avkastning på kapitalen.

Forvalte og drifte næringsbygg.

Være en synlig og respektert samfunnsaktør.

Røros Vekst sin policy er å fremstå som en seriøs, kompetent, solid og resultatorientert aktør som tilbyr konkurransedyktige leiebetingelser og som over tid viser resultater og økonomi som gjør det mulig å hente ny kapital og investere i nye prosjekter.

 

Siste nytt i Nyheter

Ta hensyn til rein i påska!
  • Nyheter

Skal du på fjellet i påska? Da er det fint om du tar hensyn til tamrein og villreinen, oppfordrer Fylkesmannen i Trøndelag.

Spritsmuglere stanset på Vauldalen
  • Nyheter

Tre biler med stjålne skilter stanset med med tusenvis av liter øl og sprit.

Hele Norges helsesøster besøkte Holtålen

Fredag var Tale Maria Krohn Engvik på Hov skole i Holtålen. Der snakket hun om alt fra mensen til dickpics.

 
Floka
  • Floka

Acer, Listhaug, påske og ulike sittestillinger på do var blant ukas tema.

Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Samler tomflasker til klassetur
  • Røros / Holtålen

9. trinn ved Hov skole i Ålen håper panteflasker vil føre til utenlandstur.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE