Røros kommune innrømmer at det er vanskelig å håndtere boplikten.

KONTROLLUTVALGET: Rådmannen rigger seg til for en orientering til møtet. Foto Elin Viken.

Røros kommune innrømmer ovenfor kontrollutvalget et det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Både teknisk sjef og rådmann i Røros kommune innrømmer ovenfor kontrollutvalget at det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

I sentrum av Røros er det boplikt. Unntak fra boplikten er i all hovedsak kun når du har arvet boligen. En boligeier kan også få unntak fra boplikt mens hun pusser opp. Dersom eier leier ut mer enn 50% av boligen er også boplikten oppfylt. Til tross for dette er det mange boliger i sentrum som ikke brukes som det er forventet etter konsesjonsloven og lokal forskrift om boplikt.

I kontrollutvalgets møte i går kom det klart fram at kommunen er klar over at man ikke har gode nok sanksjonsmuligheter til at man klarer å fange opp alle brudd på boplikten.

Det kan være boliger som er blitt kjøpt av utenbygds personer og som melder flytting til Røros. Noen av disse melder flytting ut av Røros igjen etter svært kort tid. Når dette skjer klarer ikke kommunenes system å fange opp utflyttingen. Da blir denne boligen i praksis en fritidsbolig, men er egentlig en helårsbolig med boplikt.

- Flere boligkjøpere dekker seg også under at de pusser opp den nyinnkjøpte boligen. Når dette foregår over mange år er det klart en uthuling av boplikten.  Dette klarer vi ikke å avdekke uten å drive dyneløfting og det er ikke noe vi ønsker å gjøre. Men vi ønsker å ha klare regler for hva som er lovlig og ikke lovlig, sier rådmann Bernt Tennstrand under møtet.

Kontrollutvalget ba rådmannen om at hans stab innarbeider klare retningslinjer for sanksjonsmuligheter nå når sentrumsplanen skal drøftes og revideres. Videre ønsket utvalget at man statuerer noen eksempler, slik at uthulingen av boplikten opphører.

Teknisk sjef i Røros kommune Dag Øyen sier dette om ulovligheter og sanksjonsmuligheter:

 

Siste nytt i Nyheter

Brannen enda ikke under kontroll
  • Nyheter

Et 300 meter bredt skogsområde står i brann i Åsenfjord.

Skogbrann på Frosta
  • Nyheter

Brannvesenet rykker ut til skogbrann i området Åsenfjord. Helikopter er satt inn for å bistå med slukningen.

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

 
Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE