Røros kommune innrømmer at det er vanskelig å håndtere boplikten.

KONTROLLUTVALGET: Rådmannen rigger seg til for en orientering til møtet. Foto Elin Viken.

Røros kommune innrømmer ovenfor kontrollutvalget et det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Både teknisk sjef og rådmann i Røros kommune innrømmer ovenfor kontrollutvalget at det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

I sentrum av Røros er det boplikt. Unntak fra boplikten er i all hovedsak kun når du har arvet boligen. En boligeier kan også få unntak fra boplikt mens hun pusser opp. Dersom eier leier ut mer enn 50% av boligen er også boplikten oppfylt. Til tross for dette er det mange boliger i sentrum som ikke brukes som det er forventet etter konsesjonsloven og lokal forskrift om boplikt.

I kontrollutvalgets møte i går kom det klart fram at kommunen er klar over at man ikke har gode nok sanksjonsmuligheter til at man klarer å fange opp alle brudd på boplikten.

Det kan være boliger som er blitt kjøpt av utenbygds personer og som melder flytting til Røros. Noen av disse melder flytting ut av Røros igjen etter svært kort tid. Når dette skjer klarer ikke kommunenes system å fange opp utflyttingen. Da blir denne boligen i praksis en fritidsbolig, men er egentlig en helårsbolig med boplikt.

- Flere boligkjøpere dekker seg også under at de pusser opp den nyinnkjøpte boligen. Når dette foregår over mange år er det klart en uthuling av boplikten.  Dette klarer vi ikke å avdekke uten å drive dyneløfting og det er ikke noe vi ønsker å gjøre. Men vi ønsker å ha klare regler for hva som er lovlig og ikke lovlig, sier rådmann Bernt Tennstrand under møtet.

Kontrollutvalget ba rådmannen om at hans stab innarbeider klare retningslinjer for sanksjonsmuligheter nå når sentrumsplanen skal drøftes og revideres. Videre ønsket utvalget at man statuerer noen eksempler, slik at uthulingen av boplikten opphører.

Teknisk sjef i Røros kommune Dag Øyen sier dette om ulovligheter og sanksjonsmuligheter:

 

Siste nytt i Nyheter

Omsetningsrekord gir rekordstort kjøpeutbytte
  • Nyheter

Medeierne i Coop Midt-Norge får i disse dager utbetalt 168 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2017. Det er en økning på 43 millioner kroner sammenlignet med 2016.

Røros kommune er fornøyd med innbyggerundersøkelsen
  • Nyheter

Men ser også forbedringpotensiale på flere områder.

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

 
Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE