Presenterte folkehøgskoleplaner

FOLKEHØGSKOLE: Bjørn Salvesen (fra venstre), Aud Selboe og Hans Vintervold presenterte planene for Røros Folkehøgskole. FOTO: Privat

Prosjektgruppa presenterte planene for Røros Folkehøgskole for stortingsrepresentanter fra Trøndelag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Medlem av prosjektgruppa for Røros Folkehøgskole Aud Selboe, ordfører Hans Vintervold og varaordfører Bjørn Salvesen møtte torsdag stortingsrepresentanter fra Trøndelag for å legge fram planene for skolen.

- Flere uttalte støtte til prosjektet, og ingen hadde kritiske bemerkninger, sier Aud Selboe.

- Det nærmer seg sluttfasen i budsjettforhandlingene, og det er et berettiget håp om å nå fram til partiene i posisjon, utrykker både Vintervold og Salvesen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE