- Oppretthold Kulturminnefondet som i dag

Rørosordfører Hans Vintervold og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under presentasjon av evalueringsrapporten om Kulturminnefondet i september. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Styrking av Riksantikvaren må ikke gå på bekostning av Kulturminnefondets rammer eller stillinger på Røros, skriver ordfører Hans Vintervold i et brev til klima-og miljøministeren.

- Styrking av Riksantikvaren må ikke gå på bekostning av Kulturminnefondets økonomiske rammer eller stillinger som i dag er lokalisert på Røros. Det skriver ordfører i Røros, Hans Vintervold, i et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Bakgrunnen for brevet er et ønske om å styrke Riksantikvaren, og Vintervold ønsker å presisere at det ikke må skje på bekostning av Kulturminnefondet.

Bekymret

- Hele lokalsamfunnet er bekymret for den fremtidige utviklingen. Det er viktig at statsråden klargjør at Kulturminnefondet skal opprettholde dagens organisering med et eget styre og nåværende plassering på Røros, heter det i brevet fra ordføreren til klima- og miljøministeren.

I brevet viser Vintervold til evalueringen av Kulturminnefondet i sommer der formålet blant annet var å se på organisering og plassering av virksomheten.

Rapporten dokumenterer gode resultater og konkluderer med at Kulturminnefondet har lykkes med å nå målene sine, og at organisasjonen fremstår stadig som mer effektiv og profesjonell.

- Røros kommune mener derfor at det er mange gode grunner til at Klima-og miljødepartementet bør opprettholde dagens organisering og plassering av Kulturminnefondet. Den store veksten i søknadsmengden er en god indikator på at Kulturminnefondet når bredt ut, til viktige målgrupper over hele landet, heter det i brevet til statsråden.

Ordfører Vintervold ber om en snarlig avklaring på disse spørsmålene.

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6470

 

Siste nytt i Nyheter

Påskehare i Tydal
  • Nyheter

Tydal kommunes påskehare gjemmer påskeegg rundt omkring i kommunen. Nå kan alle delta i jakten på påskeeggene - i hele påska!

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

 
Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE