- Oppretthold Kulturminnefondet som i dag

Rørosordfører Hans Vintervold og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under presentasjon av evalueringsrapporten om Kulturminnefondet i september. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Styrking av Riksantikvaren må ikke gå på bekostning av Kulturminnefondets rammer eller stillinger på Røros, skriver ordfører Hans Vintervold i et brev til klima-og miljøministeren.

- Styrking av Riksantikvaren må ikke gå på bekostning av Kulturminnefondets økonomiske rammer eller stillinger som i dag er lokalisert på Røros. Det skriver ordfører i Røros, Hans Vintervold, i et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Bakgrunnen for brevet er et ønske om å styrke Riksantikvaren, og Vintervold ønsker å presisere at det ikke må skje på bekostning av Kulturminnefondet.

Bekymret

- Hele lokalsamfunnet er bekymret for den fremtidige utviklingen. Det er viktig at statsråden klargjør at Kulturminnefondet skal opprettholde dagens organisering med et eget styre og nåværende plassering på Røros, heter det i brevet fra ordføreren til klima- og miljøministeren.

I brevet viser Vintervold til evalueringen av Kulturminnefondet i sommer der formålet blant annet var å se på organisering og plassering av virksomheten.

Rapporten dokumenterer gode resultater og konkluderer med at Kulturminnefondet har lykkes med å nå målene sine, og at organisasjonen fremstår stadig som mer effektiv og profesjonell.

- Røros kommune mener derfor at det er mange gode grunner til at Klima-og miljødepartementet bør opprettholde dagens organisering og plassering av Kulturminnefondet. Den store veksten i søknadsmengden er en god indikator på at Kulturminnefondet når bredt ut, til viktige målgrupper over hele landet, heter det i brevet til statsråden.

Ordfører Vintervold ber om en snarlig avklaring på disse spørsmålene.

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6470

 

Siste nytt i Nyheter

Sveian til fylkesstyret?
  • Nyheter

Varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveian, er foreslått som 2. nestleder i Senterpartiets nye fylkeststyre i Trøndelag.

Trøndelag til Berlin
  • Nyheter

Trønderske produkter og reiselivspakker er klar for klar Grüne Woche i Berlin.

Flere reagerer på åpningstidene til landbrukskontoret
  • Nyheter

Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen holder stengt for publikum tre dager i uka.

 
Vil fjerne avskiltingen av 33.000 lærere
  • Nyheter

Arbeiderpartiet tar nå til orde for å fjerne avskiltingen som rammet mange norske lærere etter innføringen av nye kompetansekrav.

Kutt i eiendomsskatten
  • Nyheter

Huseiernes Landsforbund er fornøyd med at den nye regjeringsplattformen til H, FrP og V slår fast at eiendomsskattesatsen skal settes ned med to promille, men vil fortsette å jobbe for ytterligere reduksjon og avvikling av skatten.

Trafikken går som normalt etter trailertrøbbel
  • Nyheter

Trafikken går som normalt etter at to trailere sperret veien ved Nesvoldbakken mellom Ålen og Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE