Kjemper for å bevare skoletilbudet

Kristian Thorve (Ap, opplæringskomiteen i fylket), Hanne Moe Bjørnbet, (Ap, leder i opplæringskomiteen), Liv Hanne Tønset (Ap, fylkestingsrepresant) og ordfører Hans Vintervold. Foto: Nils Kåre Nesvold

Rørosordfører Hans Vintervold frykter at Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Røros videregående skole blir lagt ned, men håper det er mulig å finne en løsning.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Bildeserie

Kjemper for å bevare skoletilbudet

Regionrådet i Fjellregionen diskuterte blant annet tilbudene ved de videregående skolene. Foto: Nils Kåre Nesvold

Rørosordfører Hans Vintervold  frykter at Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Røros videregående skole blir lagt ned, men håper det er mulig å finne en løsning.

Skoletilbudet ved de videregående skolene var tema på onsdagens møte i Regionrådet for Fjellregionen. Det ble ikke fattet noe vedtak i saken.

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag har tidligere i høst foreslått å legge ned Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Røros videregående skole.  Alternativene er å legge ned design og håndverk eller  service- og samferdsel.

Fylkeskommunen anbefaler å ta bort TIP fordi dette vil stryke byggfagene som er det store lærefaget i regionen. Det er få læreplasser innenfor TIP i Sør-Trøndelag.

Bakgrunnen er stort fall i elevtallet. Ved skolestart i år var meldt inn 110 elever fra grunnskolene i Røros og Holtålen som elevgrunnlag for skolen. I prognosen vil dette tallet nesten halveres til 57 neste år. Prognosen for 2025 er 85 elever fra grunnskolene i disse kommunene. Dette er en dramatisk situasjon.

Forslaget har vært ute på høring, og skoleutvalget ved Røros videregående skole mener at teknikk og industriell produksjon må videreføres ved Røros vgs.

- Industrien sysselsetter om lag 20 prosent av arbeidsstokken i Røros-regionen. Det er et studietilbud som er godt søkt. Bransjen er avhengig av kompetanse og fagarbeidere innen teknikk og industriell produksjon, mener skoleutvalget blant annet.

Røros videregående skole ønsker at det fattes en avgjørelse om hvilken tilbudsstruktur skolen skal ha framover i desember 2016.

- Det er ikke gunstig for skolen eller prosessene rundt skolen at denne beslutningen utsettes, mener skolen.

Fylkestingsrepresentant Liv Hanne Tønset fra Røros og representanter fra opplæringskomiteen i fylket deltok på møtet. De besøkte i går også Røros videregående skole og bedriftene Røros Metall og Galåen Transport.

Leder i opplæringskomiteen Hanne Moe Bjørnbet sier at de har fått tilbakemeldinger om at det er viktig å opprettholde dagens skoletilbud på Røros:

I innslaget hørte vi til slutt ordfører Hans Vintervold. Videre hørte vi Kristian Thorve fra opplæringskomitee i fylket, leder i opplæringskomiteen, Hanne Moe Bjørnbet og fylkestingsrepresentant Liv Hanne Tønset fra Røros.

Rektor ved Røros videregående skole, Hilde Knutsen, sier hun frykter at ett av tilbudene ved skolen blir lagt ned:

Vi hørte til slutt rektor ved Røros videregående skole, Hilde Knutsen.

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE