Jubel over ny videregående skole på Røros

OPPRØMT OG GLAD: Rektor Hilde Knutsen gleder seg til å klippe snora på ny skole i 2019. Foto Elin Viken

Enstemmig positivt vedtak i fylkestinget om ny videregående skole på Røros

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Fylkestinget i Sør Trøndelag vedtok enstemmig å bygge ny videregående skole på Røros. Bygget er planlagt ferdigstilt innen 2019.

Inntil 165 millioner kroner skal brukes i løpet av de neste to årene på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Eksisterende bygningsmasse inn mot Verket rives og vil få nye verksteder for alle dagens linjer. Forprosjektet i byggesaken har lagt vekt på at det nye bygget skal være fleksibelt og kunne endres dersom opplæringstilbudet ved skolen endres. Både skolen og fylkeskommunen ser for seg at skoletilbud og utleiesituasjonen kan endre seg i løpet av de neste 20 årene.

Høyre, Frp og Venstre foreslo å utsette behandlinga av saken, men trakk senere forslaget.

Anbudet på bygging går ut våren 2017. Det vil i byggeperioden være behov for å benytte midlertidige arealer til skolebygg. Dette er vurdert i forprosjektet og det er lagt en gjennomføringsplan som inneholder tiltak for hvordan bruk av provisoriske fasiliteter løses i de ulike fasene. Det er spesielt tatt hensyn til de mest sårbare elevgruppene og viktigheten av å begrense flyttingen for disse elevene.

Prosjektet finansieres med leieinntekter, momskompensasjon og økt lånopptak.

Det er inngått en intensjonsavtale med Røros kommune om leie av lokaler for den kommunale voksenopplæringen og flyktningetjenesten i deler av skoleanlegget fra 1. august 2019. Intensjonsavtalen går ut på å inngå en 10-årig leiekontrakt.

- Dette er nesten utenkelig. Tenk at vi skal få ny skole. Nå blir det nye verksteder for alle våre linjer og det fortjener de, sier rektor Hilde Knutsen.

- Dette betyr også at fylkeskommunen satser på skolen. Sør Trøndelag Fylkeskommunen som eier av videregående skoler, er opptatt av sine regionale skoler og at disse må bestå, sier en opprømt rektor:

 

Siste nytt i Nyheter

Brannen enda ikke under kontroll
  • Nyheter

Et 300 meter bredt skogsområde står i brann i Åsenfjord.

Skogbrann på Frosta
  • Nyheter

Brannvesenet rykker ut til skogbrann i området Åsenfjord. Helikopter er satt inn for å bistå med slukningen.

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

 
Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE