Jubel over ny videregående skole på Røros

Jubel over ny videregående skole på Røros

OPPRØMT OG GLAD: Rektor Hilde Knutsen gleder seg til å klippe snora på ny skole i 2019. Foto Elin Viken

Enstemmig positivt vedtak i fylkestinget om ny videregående skole på Røros

Fylkestinget i Sør Trøndelag vedtok enstemmig å bygge ny videregående skole på Røros. Bygget er planlagt ferdigstilt innen 2019.

Inntil 165 millioner kroner skal brukes i løpet av de neste to årene på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Eksisterende bygningsmasse inn mot Verket rives og vil få nye verksteder for alle dagens linjer. Forprosjektet i byggesaken har lagt vekt på at det nye bygget skal være fleksibelt og kunne endres dersom opplæringstilbudet ved skolen endres. Både skolen og fylkeskommunen ser for seg at skoletilbud og utleiesituasjonen kan endre seg i løpet av de neste 20 årene.

Høyre, Frp og Venstre foreslo å utsette behandlinga av saken, men trakk senere forslaget.

Anbudet på bygging går ut våren 2017. Det vil i byggeperioden være behov for å benytte midlertidige arealer til skolebygg. Dette er vurdert i forprosjektet og det er lagt en gjennomføringsplan som inneholder tiltak for hvordan bruk av provisoriske fasiliteter løses i de ulike fasene. Det er spesielt tatt hensyn til de mest sårbare elevgruppene og viktigheten av å begrense flyttingen for disse elevene.

Prosjektet finansieres med leieinntekter, momskompensasjon og økt lånopptak.

Det er inngått en intensjonsavtale med Røros kommune om leie av lokaler for den kommunale voksenopplæringen og flyktningetjenesten i deler av skoleanlegget fra 1. august 2019. Intensjonsavtalen går ut på å inngå en 10-årig leiekontrakt.

- Dette er nesten utenkelig. Tenk at vi skal få ny skole. Nå blir det nye verksteder for alle våre linjer og det fortjener de, sier rektor Hilde Knutsen.

- Dette betyr også at fylkeskommunen satser på skolen. Sør Trøndelag Fylkeskommunen som eier av videregående skoler, er opptatt av sine regionale skoler og at disse må bestå, sier en opprømt rektor:

 

Siste nytt i Nyheter

Holtålen uten bredbånd - igjen
  • Nyheter

Gauldal IKT sliter etter flere feil på strømnettet.

Nea Radio øker
  • Nyheter

Snart lytter halvparten av innbyggerne på Nea Radio.

Har nettopp kjøpt seg trøorgel og blir student på deltid neste uke
  • Sommergjesten

Guri Heggem er sommerens siste Sommergjest i Nea Radio.

 
Nominert til nordisk matpris
  • Nyheter

Neste torsdag kan Røros bli kåret til Nordens Matdestinasjon.

Refsethås ble valgt til regionrådsleder
  • Nyheter

Trøndelag Sør har konstituert seg.

Skolestart
  • Nyheter

Holtålen og Røros er blant kommunene der det var første skoledag torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse