Ja til teknisk senter i Gjøsvika

Røros kommunestyret er positiv til teknisk senter i Gjøsvika. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Kommunestyret i Røros vedtok torsdag kveld at rådmannen setter i verk utvikling av et teknisk senter i Gjøsvika som skal være klart til bruk før 2020.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Røros kommune skal bort fra sektortenking og levere tjenester smartere og på en mer effektiv mate ved å samle en rekke tjenester i et teknisk senter i Gjøsvika.

Kommunestyret vedtok torsdag at rådmannen setter i verk utvikling av et teknisk senter som skal være klart til bruk før 2020. Prosjektering av nytt bygg og rehabilitering av eksisterende bygg for samlokalisering av flere enheter starter i 2017 slik at det er klart for byggestart i 2018.

I vedtaket heter det videre at radmann sørger for a utvikle en organisasjonsstruktur med en kompetanseplan hvor det avklares hvilken kjernekompetanse og teknologietablering som ma pa plass. Rolle og ansvarsfordeling for drift og vedlikehold av systemer, teknologi og hjelpemidler skal ogsa avklares. Radmannen får fullmakt til a invitere med nabokommuner til a utrede et utvidet interkommunalt samarbeid som inkluderer funksjoner i et teknisk senter og responsfunksjonen. Lokaliteter til ambulanse og sivilforsvaret skal innga som en del av helheten i prosjektet.

Videre skal radmannen legge fram en plan som viser gevinstrealiseringen med teknisk senter i et tiarsperspektiv frem til 2026. Det redegjøres for reduksjon av kostnader gjennom dette prosjektet.

- Politiet bør være med

- Det eneste minuset med et teknisk senter i Gjøsvika er beliggenheten. Det ligger på feil side av elva, sa Reidun Roland fra Røroslista, som mente at politiet også burde inngå i planene.

Roland foreslo at kommunen går aktivt ut og utreder om politiet kan inngå i planene og at kommunehuset kan inngå som en enhet i prosjektet.

Arne Drøyvollsmo fra Arbeiderpartiet var skeptisk til at ambulansetjenesten skal inngå i et teknisk senter.  Hilde Fjorden fra Arbeiderpartiet foreslo å utrede andre lokaliteter for ambulansetjenesten.

Ole Jørgen Kjellmark foreslo å ta ambulansetjenesten tast ut av utredningen. Forslaget falt og fikk 13 stemmer.

 

- Vi har vært i dialog med ambulansetjenesten. De ønsker primært å være lokalisert på sykehuset, sa rådmann Bernt Tennstrand.

 

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE