Ja til teknisk senter i Gjøsvika

Røros kommunestyret er positiv til teknisk senter i Gjøsvika. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Kommunestyret i Røros vedtok torsdag kveld at rådmannen setter i verk utvikling av et teknisk senter i Gjøsvika som skal være klart til bruk før 2020.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Røros kommune skal bort fra sektortenking og levere tjenester smartere og på en mer effektiv mate ved å samle en rekke tjenester i et teknisk senter i Gjøsvika.

Kommunestyret vedtok torsdag at rådmannen setter i verk utvikling av et teknisk senter som skal være klart til bruk før 2020. Prosjektering av nytt bygg og rehabilitering av eksisterende bygg for samlokalisering av flere enheter starter i 2017 slik at det er klart for byggestart i 2018.

I vedtaket heter det videre at radmann sørger for a utvikle en organisasjonsstruktur med en kompetanseplan hvor det avklares hvilken kjernekompetanse og teknologietablering som ma pa plass. Rolle og ansvarsfordeling for drift og vedlikehold av systemer, teknologi og hjelpemidler skal ogsa avklares. Radmannen får fullmakt til a invitere med nabokommuner til a utrede et utvidet interkommunalt samarbeid som inkluderer funksjoner i et teknisk senter og responsfunksjonen. Lokaliteter til ambulanse og sivilforsvaret skal innga som en del av helheten i prosjektet.

Videre skal radmannen legge fram en plan som viser gevinstrealiseringen med teknisk senter i et tiarsperspektiv frem til 2026. Det redegjøres for reduksjon av kostnader gjennom dette prosjektet.

- Politiet bør være med

- Det eneste minuset med et teknisk senter i Gjøsvika er beliggenheten. Det ligger på feil side av elva, sa Reidun Roland fra Røroslista, som mente at politiet også burde inngå i planene.

Roland foreslo at kommunen går aktivt ut og utreder om politiet kan inngå i planene og at kommunehuset kan inngå som en enhet i prosjektet.

Arne Drøyvollsmo fra Arbeiderpartiet var skeptisk til at ambulansetjenesten skal inngå i et teknisk senter.  Hilde Fjorden fra Arbeiderpartiet foreslo å utrede andre lokaliteter for ambulansetjenesten.

Ole Jørgen Kjellmark foreslo å ta ambulansetjenesten tast ut av utredningen. Forslaget falt og fikk 13 stemmer.

 

- Vi har vært i dialog med ambulansetjenesten. De ønsker primært å være lokalisert på sykehuset, sa rådmann Bernt Tennstrand.

 

Siste nytt i Nyheter

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

 
Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

Røros har gjennomført sin første innbyggerundersøkelse
  • Nyheter

Undersøkelsen er et av flere forbedringstiltak i det omfattende omstillingsarbeidet som har pågått de siste årene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE