Ja til forprosjekt for bibliotek i Røros sentrum

Ja til forprosjekt for bibliotek i Røros sentrum

Formannskapet i Røros vil sette av penger til å lage et forprosjekt for bygging av et framtidig bibliotek. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Røros formannskap vedtok torsdag å sette i gang en prosess for utvikling og plassering av et framtidig bibliotek i kommunen.

Røros formannskap vedtok torsdag å sette i gang en prosess for utvikling og plassering av et framtidig bibliotek i kommunen.

Formannskapet vedtok å sette av 250 000 kroner i 2017 og 250 000 kroner i 2018 i kommunens investeringsbudsjett for å lage forprosjekt for bygging av et framtidig bibliotek. Dette vil ogsa være styrende for samlokalisering med et fremtidig Falkbergetsenter.

Et framtidig bibliotek skal styrke sentrumsutviklingen og samtidig ses i et byutviklingsperspektiv. Sentrum defineres som innenfor  bykjernen.

Representanter for prosjektgruppa Falkbergets Hus inviteres inn i styringsgruppa for samordning og samkjøring av prosjektene.

Bjørn Salvesen pekte på at det nå er viktig å dempe på farten på et Falkbergets Hus slik at prosjektene blir samkjørt.

Reidun Roland (Røroslista) sa at politikerne skal legge premissene og føre denne saken.

- Falkbergets Hus har søkt om støtte fra det interkommunale næringsfondet. Kanskje det ikke skal brukes mer offentlige penger før de har noe mer jordnært å komme med, sa hun blant annet.

Isak Veierud Busk (Ap) mente at Røroslistas forslag vil spenne bein under hele Falkbergets Hus.

- Bibliotek er det overordna målet, og så er det hyggelig at Falkbergets Hus er en del av det, sa han.

Guri Heggem (SP) ønsket ikke at prosjektgruppa for Falkbergets Hus inviteres inn i  kommunens styringsgruppe for dette arbeidet.

- Det virker som vi er mer opptatt av et Falkbergets Hus enn et bibliotek. Vi må ha fokus på biblioteket, sa Anne Grete Beck Andersen (Ap).

Mona Slettum (H) la fram følgende forslag: For ikke å stoppe arbeidet med Falkbergets senter, foreslås det å skille Falkbergets senter og bibliotek fra hverandre. Saken om bibliotek tas opp igjen ved budsjettbehandlingen 2018 .

Forslaget fikk kun Slettums ene stemme.

Flertallet gikk for et omforent nytt forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Røroslista:

1. Et framtidig bibliotek skal styrke sentrumsutviklingen og samtidig ses i et byutviklingsperspektiv. Sentrum defineres som innenfor  bykjernen.

2. Røros kommune setter i gang en prosess for utvikling av biblioteket pa Røros, og for plassering av et framtidig bibliotek. Dette vil ogsa være styrende for samlokalisering med et fremtidig Falkbergetsenter.

3. Det settes av kr 250 000,- i 2017 og 250 000,- i 2018 i kommunens investeringsbudsjett. Disse midlene knyttes om mot et forprosjekt for gjennomføring av arbeidet.

4. Det fastsettes et mandat og en organisering av dette arbeidet. Dette legges fram for formannskapet før oppstart av arbeidet.

5. Representanter for prosjektgruppa Falkbergets Hus inviteres inn i styringsgruppa for samordning og samkjøring av prosjektene.

Siste nytt i Nyheter

 – Hovedkontoret er og vil være på Røros
  • Nyheter

Selv om Rørosregionen Næringshage sin avdeling på Tynset nå samlokaliseres med Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark, så sier daglig leder i næringshagen at dette ikke får negative konsekvenser for hovedkontoret på Røros.

Se vinnerne av RBK-billetter her

I dag delte Nea Radio ut eksklusive billetter til kveldens kamp på Lerkendal.

Geologiens Dag på Røros
  • Kultur

Tur til Funngruva - der det hele startet for snart 375 år siden.

 
Ekstremteater i Tydal

Cathrine Telle både gleder og gruer seg til jubileumsutgaven av Karolinerspelet i Tydal.

Oppturen fortsetter

Ny ildsjelsamling i Tydal samlet politikere, frivillige, privat næringsliv, administrasjon og grunneierlaget for å jobbe videre med prosjektet Opptur i Tydal kommune.

Nå starter utbyggingen av Rørosmeieriet
  • Nyheter

Men først skal mye rives.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse