Ja til forprosjekt for bibliotek i Røros sentrum

Formannskapet i Røros vil sette av penger til å lage et forprosjekt for bygging av et framtidig bibliotek. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Røros formannskap vedtok torsdag å sette i gang en prosess for utvikling og plassering av et framtidig bibliotek i kommunen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Røros formannskap vedtok torsdag å sette i gang en prosess for utvikling og plassering av et framtidig bibliotek i kommunen.

Formannskapet vedtok å sette av 250 000 kroner i 2017 og 250 000 kroner i 2018 i kommunens investeringsbudsjett for å lage forprosjekt for bygging av et framtidig bibliotek. Dette vil ogsa være styrende for samlokalisering med et fremtidig Falkbergetsenter.

Et framtidig bibliotek skal styrke sentrumsutviklingen og samtidig ses i et byutviklingsperspektiv. Sentrum defineres som innenfor  bykjernen.

Representanter for prosjektgruppa Falkbergets Hus inviteres inn i styringsgruppa for samordning og samkjøring av prosjektene.

Bjørn Salvesen pekte på at det nå er viktig å dempe på farten på et Falkbergets Hus slik at prosjektene blir samkjørt.

Reidun Roland (Røroslista) sa at politikerne skal legge premissene og føre denne saken.

- Falkbergets Hus har søkt om støtte fra det interkommunale næringsfondet. Kanskje det ikke skal brukes mer offentlige penger før de har noe mer jordnært å komme med, sa hun blant annet.

Isak Veierud Busk (Ap) mente at Røroslistas forslag vil spenne bein under hele Falkbergets Hus.

- Bibliotek er det overordna målet, og så er det hyggelig at Falkbergets Hus er en del av det, sa han.

Guri Heggem (SP) ønsket ikke at prosjektgruppa for Falkbergets Hus inviteres inn i  kommunens styringsgruppe for dette arbeidet.

- Det virker som vi er mer opptatt av et Falkbergets Hus enn et bibliotek. Vi må ha fokus på biblioteket, sa Anne Grete Beck Andersen (Ap).

Mona Slettum (H) la fram følgende forslag: For ikke å stoppe arbeidet med Falkbergets senter, foreslås det å skille Falkbergets senter og bibliotek fra hverandre. Saken om bibliotek tas opp igjen ved budsjettbehandlingen 2018 .

Forslaget fikk kun Slettums ene stemme.

Flertallet gikk for et omforent nytt forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Røroslista:

1. Et framtidig bibliotek skal styrke sentrumsutviklingen og samtidig ses i et byutviklingsperspektiv. Sentrum defineres som innenfor  bykjernen.

2. Røros kommune setter i gang en prosess for utvikling av biblioteket pa Røros, og for plassering av et framtidig bibliotek. Dette vil ogsa være styrende for samlokalisering med et fremtidig Falkbergetsenter.

3. Det settes av kr 250 000,- i 2017 og 250 000,- i 2018 i kommunens investeringsbudsjett. Disse midlene knyttes om mot et forprosjekt for gjennomføring av arbeidet.

4. Det fastsettes et mandat og en organisering av dette arbeidet. Dette legges fram for formannskapet før oppstart av arbeidet.

5. Representanter for prosjektgruppa Falkbergets Hus inviteres inn i styringsgruppa for samordning og samkjøring av prosjektene.

Siste nytt i Nyheter

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

 
Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE