Ikke så dystert som først antatt

FORMANNSKAPET: Små justeringer frigjør store beløp. Foto:Per Magne Moan.

Noe tastetrykk og endring av rentesatsen og vips - så ser alt så mye bedre ut for Holtålenbudsjettet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Noe tastetrykk og endring av rentesatsen og vips - så ser alt så mye bedre ut for Holtålenbudsjettet.

Formannskapet i Holtålen hadde budsjett og økonomiplan på dagsorden da de møttes tirsdag.  Det var et heller dystert utgangspunkt til møtet, med tøffe innsparingsforslag.

Det kom raskt fram at ingen av politikerne ville verken legge ned frivilligsentralen, flytte legekontoret til Røros eller flytte mellomtrinnet i Haltdalen til Ålen. I stedet ble rådmannen bedt om å justere rentesatsen på lånerenta fra 2,9 prosent til 2,3 prosent, noe som frigjorde 1,5 millioner kroner.  Dette gjør at utgangspunktet for det videre arbeidet blir atskillig bedre.

Flere av punktene på den opprinnelige kuttlista kunne dermed fjernes eller endres, deriblant legekontoret som fikk status omorganiseres, i stedet for flytting til Røros. Også mellomtrinnet i Haltdalen, øking av eiendomsskatten og frivilligsentralen ble fjernet fra lista.

Punktet om å avslutte samarbeidsavtalen med Nea Radio om blant annet overføring av kommunestyremøter på radio og TV, ble også tatt vekk fra den opprinnelige kuttlista.

Det ble ikke fattet noe vedtak på møtet.  I stedet skal formannskapsmedlemmene ta med resultatet til sine respektive grupper. Vedtak fattes først på neste møte, til uka. Etter det skal budsjettet legges ut på høring.

Ordfører Jan Håvard Refsethås og Arbeiderpartiets Tore Børresen tok begge til orde for å gjenoppta debatten rundt kommunesammenslåing av Os, Røros og Holtålen.

Refsethås og Børresen sier møtet ble akkurat like utfordrende som forventet:

Siste nytt i Nyheter

Påskehare i Tydal
  • Nyheter

Tydal kommunes påskehare gjemmer påskeegg rundt omkring i kommunen. Nå kan alle delta i jakten på påskeeggene - i hele påska!

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

 
Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE