Delte ut prikker til to skjenkesteder for brudd på alkoholloven

 

Formannskapet i Røros vedtok torsdag å dele ut fire prikker hver til to serveringssteder på Røros for brudd på alkoholloven.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Formannskapet i Røros vedtok torsdag å dele ut fire prikker hver til to serveringssteder på Røros for brudd på alkoholloven.

På begge skjenkestedene ble det observert en person som åpenbart var beruset og vedkommende fikk servert alkohol.  Ifølge rapporten var det samme person som fikk kjøpe alkohol ved begge serveringsstedene. Ingen av de to serveringsstedene er prikkbelastet tidligere.

2016 var første år med prikkbelastning til skjenkesteder i Røros. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker, og 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av skjenkebevilling i én uke. Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden.

- Det begynner å fylles opp med prikker. Hvis det fortsetter i samme trenden, er det fare for at noen mister skjenkebevillingen, sa rådmann Bernt Tennstrand på møtet.

- De som driver med skjenking, må ta dette på alvor, var budskapet fra politikerne.

- Systemet er ment å føre til en forenkling av saksbehandlingen av inndragingssaker i kommunen, sier rådmann Bernt Tennstrand:

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE