Bekymret for strømforsyningen til Røros

E-verkssjef Anders Rønning er bekymret for strømforsyningen til Røros. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Dersom strømforsyningen til Røros bryter sammen, kan det ramme halvparten av kundene til Røros E-verk. Torsdag møttes næringslivsfolk og politikere for å diskutere situasjonen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Direktør Anders Rønning ved Røros E-verk er bekymret for strømforsyningen til Røros.

Torsdag møtte Rønning politikere og folk fra næringslivet for å informere om situasjonen.

- Strømforsyningen til Røros er ikke god nok sett ut fra et beredskapssynspunkt. Situasjonen kan bli alvorlig dersom det oppstår problemer eller feil på strømforsyninga til Røros sørfra, sier Rønning.

I dag får Røros strøm sørfra fra kraftleverandøren Eidsiva Energi i Hedmark. I tillegg får Røros strøm fra Trønderenergi via linja fra Tydal til Ålen.

- Denne høyspentoverføringen er gammel og dårlig og må enten skiftes ut eller oppgraderes kraftig. Dersom strømforsyningen sørfra bryter sammen, kan ikke E-verket forsyne boliger og næringslivet med strøm. Det kan ramme om lag 50 prosent av kundene våre, og vi må starte en form for rasjonering, sier Rønning.

Han håper det er mulig å forsterke strømforsyningen nordfra:

Siste nytt i Nyheter

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

 
Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

Røros har gjennomført sin første innbyggerundersøkelse
  • Nyheter

Undersøkelsen er et av flere forbedringstiltak i det omfattende omstillingsarbeidet som har pågått de siste årene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE