Bekymret for strømforsyningen til Røros

E-verkssjef Anders Rønning er bekymret for strømforsyningen til Røros. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Dersom strømforsyningen til Røros bryter sammen, kan det ramme halvparten av kundene til Røros E-verk. Torsdag møttes næringslivsfolk og politikere for å diskutere situasjonen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Direktør Anders Rønning ved Røros E-verk er bekymret for strømforsyningen til Røros.

Torsdag møtte Rønning politikere og folk fra næringslivet for å informere om situasjonen.

- Strømforsyningen til Røros er ikke god nok sett ut fra et beredskapssynspunkt. Situasjonen kan bli alvorlig dersom det oppstår problemer eller feil på strømforsyninga til Røros sørfra, sier Rønning.

I dag får Røros strøm sørfra fra kraftleverandøren Eidsiva Energi i Hedmark. I tillegg får Røros strøm fra Trønderenergi via linja fra Tydal til Ålen.

- Denne høyspentoverføringen er gammel og dårlig og må enten skiftes ut eller oppgraderes kraftig. Dersom strømforsyningen sørfra bryter sammen, kan ikke E-verket forsyne boliger og næringslivet med strøm. Det kan ramme om lag 50 prosent av kundene våre, og vi må starte en form for rasjonering, sier Rønning.

Han håper det er mulig å forsterke strømforsyningen nordfra:

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE