536 privathjem kontrollert: Mistenker at hver fjerde arbeider jobber svart

Mistenker at hver fjerde arbeider jobber svart

En omfattende kontroll av byggebransjen i privatmarkedet viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler. FOTO: A-krim-aksjon

En omfattende kontroll av byggebransjen i privatmarkedet viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler. Kontrollen ble gjennomført i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i begynnelsen av mai.

Tekst:

Publisert:

Faktaboks

Fakta: Tverretatlig samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet
 Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater som har eksistert siden 2015.
 Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet. Dette kan være brudd på
arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare
arbeidstakere.
 Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport.
 Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV og lokale
kemnere. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
 Etablerte sentre for samarbeid i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand og Bodø.
Nytt senter i Tønsberg åpner 2. juni.

Resultater etter kontrollen:
 536 kontroller hjemme på privatadresser.
 1200 personer kontrollert.
 60 team med 320 medarbeidere fra Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll og
lokale kemnere.
 5 prosent av virksomhetene var ikke registrert i mva-registeret.
 23 prosent av arbeiderne som ble kontrollert hadde ikke innrapportert lønn eller var uregistrert.
 54 personer mistenkes for trygdesvindel og vil bli utredet nærmere.
 54 av personene var ikke registrert i Norge eller kunne ikke identifisere seg.
 Utestående skatter og avgifter for 35 millioner kroner i de kontrollerte virksomhetene.
 44 prosent av arbeiderne manglet eller hadde avvik på HMS-kort.
 1 av 10 arbeidsplasser (57 byggeplasser) ble stengt umiddelbart under kontrollene pga farlig
arbeid.
 58 prosent av arbeiderne var norske, de resterende hovedsakelig fra EØS-land.
 72 personer bortvist fra arbeidsplassen ihht politiloven.
 11 personer utvist fra Norge.

Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.

– Resultatene viser at de fleste virksomhetene driver seriøst, men også at mange forbrukere benytter seg av useriøse selskaper, eller de beveger seg langt inn i gråsonene for hva som er lov, sier Øystein Andersen, felles talsperson for den tverretatlige kartleggingsaksjonen.

Til sammen 320 medarbeidere fra Skatteetaten, politiet, NAV, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførtekontrollen av 1200 byggearbeidere på 536 privatadresser.

Mistenker omfattende svart arbeid

Hver fjerde arbeider var ikke registrert eller innmeldt med lønn, og over 5 prosent av de kontrollerte virksomhetene var ikke registrert i mva-registeret. Dette er forhold som kan bety at det helt eller delvis driftes svart.

I virksomheter som er registrert i mva-registret avdekket utestående skatter og avgifter for til sammen 35 millioner kroner. I begge tilfeller er det grunn til å mistenke at bedriftseierne sitter igjen med pengene som skal finansiere velferdsstaten.

– Alle kan bidra til å bekjempe svart økonomi og forbrukerne har et ansvar for å sikre et seriøst marked.

Benytter du deg av en virksomhet som gir valget mellom å kjøpe svart eller hvitt, er du del av å opprettholde et useriøst og ulovlig marked, sier Andersen.

Trygdesvindel, ulovlig opphold og farlig arbeid

I aksjonen ble til sammen 11 personer utvist, og så mange som 54 personer vil utredes videre for mulig trygdesvindel. I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid.

– Hos noen virksomheter brytes lover og regler bevisst, men vårt inntrykk er at de fleste arbeiderne ikke har kriminelle hensikter, men på grunn av liten fagkompetanse, mangel på kontakter og språkvansker har mange problemer med å få seg jobb. Derfor risikerer de å bli utnyttet av kriminelle aktører, sier Andersen.

En slik kartleggingskontroll gir et situasjonsbilde av arbeidsmarkedskriminalitet. I tillegg til å sanksjonere mot firmaer som bryter lover og regler, kan etatene jobbe enda mer kunnskapsbasert i fremtiden.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

- Dramatisk!
  • Nyheter

Rådmann Heidi Horndalen i Tydal beskriver forslaget til statsbudsjett som "dramatisk" for kraftkommunen Tydal. Kommunens politiske ledelse kaller det en distriktsfientlig "villet politikk".

Bli bøssebærer!
  • Nyheter

100.000 bøssebærere vil søndag besøke alle husstander i Norge. Nå utfordrer Selbu kommune næringslivet til giverstafett.

Skjønnhetstyranniet
  • Kultur

Mange unge idag sliter med dårlig sjølbilde på grunn av kroppspress fra reklame og media. Sanitetsforeninger rundt omkring i landet setter i år søkelyset på skjønnhetstyranniet og ønsker å løfte fram årsakene og konsekvensene.

 
Leder suksessbedrift i Molde
  • Nyheter

Hilde Aspås, opprinnelig fra Ålen, leder en Molde-bedrift som har fått status som nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. – Den store forskjellen på Ålen og Møre er kremmerånden, sier Aspås.

Her bygges landets tøffeste ladestasjon
  • Nyheter

Røros E-verk og Røros Produkter samarbeider om å bygge den første hurtigladestasjonen mellom Støren og Alvdal. – Dette blir landets tøffeste hurtigladestasjon, sier Bjørn Flagestad ved Røros E-verk.

Og slik svarer politikerne på hvorfor de vil rive terapibassenget i Ålen
  • Nyheter

Holtålen SV bryter ufravikelige krav de gikk til valg på og Arbeiderpartiet kan finne på å snu om det kommer vettige nok argumenter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse