Miljøseier for Norge

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen: Viktig miljøseier for Norge FOTO: Bjørn Stuedal

Norge har rett til å forby bruk av det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA. Det slår EFTA-domstolen fast. Miljøgiften brukes blant annet i impregnering av tekstiler, i matemballasje og i belegg i stekepanner og kokekar.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Det er viktig å regulere PFOA fordi:
• Stoffet ikke brytes ned. Vi finner det overalt i miljøet og i blodprøver fra vanlige folk.
• Det hoper seg opp i mennesker og miljø. Norske forskere har vist at stoffet hoper seg opp over tid i mennesket, og at kvinner overfører stoffet til barna sine via navlestrengsblod og morsmelk.
• Det er giftig. Forårsaker blant annet leverskade ved gjentatt eksponering i rotte.
• Det kan gi redusert fødselsvekt hos barn. Dyrestudier har vist at mus som utsettes for PFOA har lavere fødselsvekt enn mus som ikke er utsatt for miljøgiften. Resultater fra befolkningsstudier i Norge, Danmark, England og USA viser samme tendensen; det er en sammenheng mellom PFOA nivåene og redusert fødselsvekt.
• Det kan øke kolesterolnivået hos mennesker. Større befolkningsstudier viser at det er en sammenheng mellom PFOA nivåer og kolesterolnivåer blant arbeidere. Når PFOA nivåene gikk ned, sank også kolesterolnivåene.
• I tillegg er man bekymret for om stoffet kan gi testikkel og nyrekreft, overvekt og tarmsykdom.
(Kilde: Miljødirektoratet)
 

– Det er svært gledelig at EFTA-domstolen støtter Norges rett til forby miljøgiften PFOA for å beskytte helse og miljø, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

PFOA er et såkalt perfluorert stoff. Stoffet er giftig, det brytes ikke ned, men hoper seg opp i miljøet og i mennesker. Forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet viser at PFOA overføres fra mor til barn via navlestrengsblod og morsmelk.

Norge innførte et nasjonalt forbud mot denne miljøgiften i 2014. Det førte til at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) klaget Norge inn for EFTA-domstolen. ESA mente at hele prosessen med å regulere kjemikalier skal skje gjennom EUs kjemikalieregelverk REACH, som er en del av EØS-avtalen, og at Norge derfor ikke har adgang til å innføre egne nasjonale regler. Norge mente derimot at vi har adgang til å regulere PFOA så lenge det ikke er i strid med regler om miljøgiften som allerede er fastsatt i REACH.

Nå gir EFTA-domstolen Norge medhold i saken. Ved utløpet av den fristen ESA ga Norge for å oppheve sitt nasjonale forbud, var det ikke tatt en beslutning i REACH om regulering av PFOA i forbrukerprodukter. Forbudet er derfor ikke i strid med Norges forpliktelser under REACH, ifølge domstolen.

– Dommen i EFTA-domstolen som støtter Norges rett til å forby miljøgiften PFOA, er en viktig seier for Norge, miljøet og norske forbrukere. Men den er også viktig for andre land i EØS. Dommen slår fast at nasjonal regulering av miljøgiften PFOA for å beskytte helse og miljø, ikke er i strid med EUs regelverk, sier Vidar Helgesen.

Etter mange års innsats, ledet an fra miljømyndighetene i Norge og Tyskland, ble det på slutten av fjoråret kjent at EU vil forby miljøgiften PFOA. Forbudet vil tre i kraft i 2020 og omfatter PFOA og et hundretalls andre stoffer som kan brytes ned til PFOA.

EU-kommisjonen jobber også for et globalt forbud mot stoffet.

Dette er viktig fordi stoffet ikke bare spres gjennom produktene det brukes i, men også via hav- og luftstrømmer på tvers av land og kontinenter.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

 
Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE