Kinesisk selskap skal bygge Beitstadsundbrua

Sichuan Road and Bridge Group skal bygge Beitstadsundbrua. FOTO: Statens vegvesen

Kinesiske Sichuan Road and Bridge Group hadde det laveste anbudet og er tildelt oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua på Fv 17. Det bestemte Statens vegvesen mandag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.11.2017 kl 21:51

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Sichuan Road and Bridge Group er et statseid kinesisk selskap med hovedsete i Sichuan. Så langt har selskapet den vesentligste del av virksomheten sin i Kina, men er også representert i Eritrea, Tanzania, Kambodsja, De forente arabiske emirater - og i Norge.

I Norge fikk selskapet kontrakten med å bygge den 1553 meter lange stålbrua Hålogalandsbrua, rundt 2 km fra Narvik. Brua skal være ferdigstilt i løpet av året.
Hålogalandsbrua gjør E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetida til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg ledes trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Kilde: Statens vegvesen og Sichuan Road and Bridge Group

Mandag ble det klart at Sichuan Road and Bridge Group blir tildelt oppdraget med å bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune.

Statens vegvesens prosjektleder for Fv. 17 og Fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, sier i ei pressemelding at de har satt fullt trykk på arbeidet med anskaffelsen av Beitstadsundbrua de siste dagene.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.Vi har satt fullt trykk på å få gjennomført den siste delen av anskaffelsen så raskt som overhodet mulig. Byggetida på brua er i utgangspunktet stram. Ved å unngå forsinkelser i anskaffelsesprosessen, kan bygging av Beitstadsundbrua starte i begynnelsen av desember.

- Vi er opptatt av å ha god fremdrift i prosjektet, sier Brønstad.

Kvalifikasjoner og pris

Statens vegvesen har foretatt en fullstendig kvalifikasjonsvurdering av den innstilte tilbyderen. Tildelingskriteriet i denne konkurransen er pris, og Statens vegvesen har valgt tilbudet med lavest pris, som er Sichuan Road and Bridge Group, heter det i pressemeldinga.

Det er alltid en klagefrist etter at tildeling skjer. Klagefristen er ti dager, og er dermed 16. november 2017.

- Signering av kontrakt skjer etter at klagefristen er gått ut og vi har vurdert eventuelle klager, opplyser Brønstad.

God fremdrift på alle kontrakter

Tidsmessig har prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm frem til nå vært i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektet er delt inn i seks kontrakter:

1. Forberedende arbeid: Arbeidet er gjennomført. Entreprenør var Odd Einar Kne AS.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og har startet arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Målet er å gjennomføre kontraktsignering i november.
5. Ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Antar annonsering av denne entreprisen i løpet av året 2017.
6. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanlegging av veg gjennom Kvarvingdalen og til Dyrstad er startet opp, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Påskehare i Tydal
  • Nyheter

Tydal kommunes påskehare gjemmer påskeegg rundt omkring i kommunen. Nå kan alle delta i jakten på påskeeggene - i hele påska!

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

 
Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE