Kinesisk selskap skal bygge Beitstadsundbrua

Sichuan Road and Bridge Group skal bygge Beitstadsundbrua. FOTO: Statens vegvesen

Kinesiske Sichuan Road and Bridge Group hadde det laveste anbudet og er tildelt oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua på Fv 17. Det bestemte Statens vegvesen mandag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.11.2017 kl 21:51

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Sichuan Road and Bridge Group er et statseid kinesisk selskap med hovedsete i Sichuan. Så langt har selskapet den vesentligste del av virksomheten sin i Kina, men er også representert i Eritrea, Tanzania, Kambodsja, De forente arabiske emirater - og i Norge.

I Norge fikk selskapet kontrakten med å bygge den 1553 meter lange stålbrua Hålogalandsbrua, rundt 2 km fra Narvik. Brua skal være ferdigstilt i løpet av året.
Hålogalandsbrua gjør E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetida til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg ledes trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Kilde: Statens vegvesen og Sichuan Road and Bridge Group

Mandag ble det klart at Sichuan Road and Bridge Group blir tildelt oppdraget med å bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune.

Statens vegvesens prosjektleder for Fv. 17 og Fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, sier i ei pressemelding at de har satt fullt trykk på arbeidet med anskaffelsen av Beitstadsundbrua de siste dagene.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.Vi har satt fullt trykk på å få gjennomført den siste delen av anskaffelsen så raskt som overhodet mulig. Byggetida på brua er i utgangspunktet stram. Ved å unngå forsinkelser i anskaffelsesprosessen, kan bygging av Beitstadsundbrua starte i begynnelsen av desember.

- Vi er opptatt av å ha god fremdrift i prosjektet, sier Brønstad.

Kvalifikasjoner og pris

Statens vegvesen har foretatt en fullstendig kvalifikasjonsvurdering av den innstilte tilbyderen. Tildelingskriteriet i denne konkurransen er pris, og Statens vegvesen har valgt tilbudet med lavest pris, som er Sichuan Road and Bridge Group, heter det i pressemeldinga.

Det er alltid en klagefrist etter at tildeling skjer. Klagefristen er ti dager, og er dermed 16. november 2017.

- Signering av kontrakt skjer etter at klagefristen er gått ut og vi har vurdert eventuelle klager, opplyser Brønstad.

God fremdrift på alle kontrakter

Tidsmessig har prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm frem til nå vært i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektet er delt inn i seks kontrakter:

1. Forberedende arbeid: Arbeidet er gjennomført. Entreprenør var Odd Einar Kne AS.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og har startet arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Målet er å gjennomføre kontraktsignering i november.
5. Ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Antar annonsering av denne entreprisen i løpet av året 2017.
6. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanlegging av veg gjennom Kvarvingdalen og til Dyrstad er startet opp, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Røros kommune er fornøyd med innbyggerundersøkelsen
  • Nyheter

Men ser også forbedringpotensiale på flere områder.

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

 
Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE