Ny undersøkelse:

Fire av ti norske ledere jobber i ferien

Fire av ti norske ledere jobber i ferien

– Mange ledere klarer ikke å skille mellom jobb og fritid, sier administrerende direktør Haakon Gellein i EGN Norge. FOTO: EGN Norge

Fire av ti nordmenn med lederansvar jobber i løpet av ferien. Det viser en undersøkelse Epinion har gjennomført for EGN, verdens nest største profesjonelle nettverk for ledere og spesialister.

Tekst:

Publisert:

Faktaboks

EGN-undersøkelsen i tall: Perspektiv på ledelse 2017
• 42% av norske ledere svarer, at de enten helt eller delvis har brukt feriedager til å jobbe i løpet av det siste året – det er ikke signifikant forskjell mellom mannlige (43%) og kvinnelige (44%) ledere
• 25% har helt eller delvis brukt en fjerdedel av feriedagene til å jobbe
• 11% har helt eller delvis brukt minimum halvparten av feriedagene til å jobbe
• 5% svarer ’vet ikke’
• Det er spesielt yngre ledere som bruker feriedagene til å jobbe. Således svarer halvdelen (50%) av ledere mellom 28-40 år, at de enten helt eller delvis har brukt feriedagene til å jobbe i løpet av det siste året. Nesten hver sjette (14%) har brukt halvparten eller flere av feriedagene til jobb.
• Blant ledere mellom 41-50 år bruker 36% feriedager på å jobbe, mens tallet for ledere over 51 år er 40%
• En av seks ledere (17%) opplever å ha for liten tid til å utføre sine arbeidsoppgaver – dette gjelder spesielt kvinnelige ledere, hvor tallet er 22%, mens det ikke er bemerkelsesverdig forskjell på tvers av aldersgrupper i undersøkelsen.
• Hver femte leder (19%) svarer, at manglende tid til å utføre oppgavene kan føre til overveielser om jobbskifte - spesielt blant kvinnelige ledere (23%) og yngre ledere mellom 28-40 år (25%), mens ledere i aldersgruppen 41-50 år (19%) og hver sjette leder (14%) i gruppen 51+ år går med samme overveielser.
• I Norden er danske ledere den gruppen hvor flest jobber i ferien (44%), men ledere i Norge og Sverige følger like bak med en andel på 42% i begge land

Når hjørnekontoret i disse dager byttes ut med sol og sommer, vil mange ledere fortsatt holde et øye med forretningen fra der de ferierer. I en undersøkelse Epinion har gjennomført for EGN Norge blant 500 norske ledere, svarer 42% at de jobber i ferien. Av de spurte oppgir en av fire dessuten at de jobber hver fjerde feriedag, men hver tiende (11%) jobber i halvparten av ferien eller mer.
Ifølge ledelsesekspert og daglig leder i EGN Norge, Haakon Gellein, er overarbeidets omfang både overraskende og bekymringsverdig.

– Ferien skal jo nettopp være det pusterommet hvor man samler energi og er sammen med sine nærmeste, uansett om man er leder eller medarbeider. Det er ingen tvil om at mange ledere har stort tidspress, men det interessante er også de dypere årsakene som ligger bak at så mange jobber i ferien, sier han.

Lederne har ikke tilstrekkelig tid til oppgavene En av hovedforklaringene på den store arbeidsmengden i feriene, skal i følge Haakon Gellein være at norske ledere i dag opplever et stort arbeidspress og krav om tilgjengelighet. Det bekreftes av undersøkelsen, hvor en av seks ,17 prosent, av de spurte lederne svarer at de opplever at de ikke har tilstrekkelig tid til å utføre sine arbeidsoppgaver – dette gjelder spesielt kvinnelige ledere, hvor tallet er 22 prosent.

Det er viktig at ledere blir flinkere til å sette grense mellom fritid og ferie på tross av det store arbeidspresset, lyder det klare rådet fra Haakon Gellein.
– Mange ledere klarer ikke å skille mellom jobb og fritid. De venner sin organisasjon, sine kunder og samarbeidspartnere til at de alltid er tilgjengelige, noe som skaper et uhensiktsmessig forventningspress. I bunn og grunn handler det jo om at lederen ikke setter grenser og herved viser manglende respekt for seg selv og sine nærmeste, forklarer han.

Hver femte vurderer å slutte Og konsekvensen ved å jobbe kvelder, helger og i feriene er til å ta og føle på: Hver femte leder, 19 prosent, svarer nemlig at manglende tid får dem til å vurdere jobbskifte, og igjen er tendensen mer tydelig blant kvinnelige ledere, hvor tallet er 23 prosent.
– Det er alarmerende for ledere på alle nivåer. For toppledere er det jo en påminnelse om at det er viktig å skape gode rammer for å tiltrekke og beholde de dyktigste lederne. Og hvis hver femte leder overveier et jobbskifte på grunn av manglende tid, så har han eller hun sannsynligvis en håndfull medarbeidere som går rundt med de samme overveielsene, sier Haakon Gellein.

Undersøkelsen er utarbeidet av Epinion for EGN Group og omhandler norske, danske og svenske lederes arbeid utenfor normal arbeidstid. Data er innsamlet gjennom e-survey fra 2.-27. mars 2017. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra 1.504 ledere i alderen 28-65 år – herav 500 personer med lederansvar i Norge. Respondentene er representativt fordelt ift. alder, kjønn og region og etterfølgende vektet i henhold til opplyste gjeldende demografiske data.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Oppturen fortsetter

Ny ildsjelsamling i Tydal samlet politikere, frivillige, privat næringsliv, administrasjon og grunneierlaget for å jobbe videre med prosjektet Opptur i Tydal kommune.

Nå starter utbyggingen av Rørosmeieriet
  • Nyheter

Men først skal mye rives.

Hvem har ripet opp bilen til Anne-Mari?
  • Nyheter

Påført skader for flere tusen kroner.

 
TV-aksjonen til Unicef

«Hvert barn er en mulighet» er navnet på årets TV-aksjon som skal gi barn i krigsrammede områder mulighet til skolegang.

Passasjertallene ved Røros lufthavn går rett til værs
  • Nyheter

I juli reiste 1556 passasjerer over Røros lufthavn, en økning på hele 40,3 prosent målt mot samme periode i 2016.

Sigrid har sagt opp
  • Nyheter

Sigrid Jansen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse