- Bjørnen gjorde store skader i fjor

GODT HOLD: Denne hannbjørnen veide 121 kilo og er trolig rundt fem år gammel. Den ble skutt etter fellingstillatelse fra Miljødirektoratet FOTO: Statens naturoppsyn

Bjørnen som gjorde stor skade på beitedyr i Gauldal i fjor er skutt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.04.2018 kl 19:02

Nea Radio
Nea Radio

Rovviltansvarlig Frode Aalbu I Statens Naturoppsyn forteller at bjørnen som ble felt ved Singsås i Midtre gauldal denneuka, har gjort stor skade blant sau på beite.

– Vi i SNO var ute på ti sauekadaver i denne bjørnens fotspor, og sauebøndene har nok mistet mye mer sau enn det vi var ute på, sier han til OPP.

I fjor ble det plukket DNA-prøver av bjørnen, og på bakgrunn av dem ble bjørnen kalt HE169 i databasen gjenkjent.Den dukket opp i databasen første gang i 2015.

– Det er en innvandrer fra Elverum, og det var gitt mange skadefellingstillatelser etter beitesesongen i fjor.

Det dukket opp spor på snøen i slutten av mars, like før påske. Disse indikerte at det var samme bjørn.

– Det ble plukket skitprøver og hårprøver, og vi fikk bekreftet at det var den samme bjørnen. Det første til at Miljødirektoratet fattet vedtak om felling 11. april, og det ble vedtatt at SNO skulle håndtere det.

Folk fra kommunale skadefellingslag fant ferske sportegn og risset området grovt, og dit dro to mann fra SNO og ti mann fra skadefellingslaget.

– Det ble iverksatt utpostering i kombinasjon med helikopter, og bjørnen kom på en av postene og ble felt av skadefellingslaget umiddelbart.

På spørsmål om det er andre bjørner i sørdelen av Trøndelag nå, mener Aalbu det er lite trolig.

– Per nå tror vi ikke det er noen. Ikke sør for Trondheimsfjorden. De fleste er ute av hiet nå, og har begynt å sette spor.

Han forklarer at bjørnen i vårt område er streifere, og de kommer fra øst. Derfor havner de også stort sett i Gauldal. I denne delen av landet er det folk som jobber i fjellet;

– Det er store tamreinområder der bjørnespor oppdages raskt, forklarer han.

Men det finnes ingen garantier.

– Jeg blir ikke overrasket om det dukker opp bjørn.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE