Avslører avskoging med mobilen

-Global Forest Watch gjør det mulig for alle å kikke aktører som ødelegger regnskog i kortene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. FOTO: Elisabeth Brinch Sand

Med en smarttelefon på baklomma kan nå hvem som helst avsløre avskoging i tropisk regnskog. Appen Forest Watcher gir brukere tilgang på satellittdata som viser endringer i skogdekke, enten det skyldes hogst eller skogbranner. Appen fungerer uten mobilnett og kan derfor brukes i felt av f.eks. skogvoktere, urfolk, aktivister og journalister.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Appen er utviklet av Global Forest Watch i Washington med støtte fra det norske Klima- og skoginitiativet. Siden 2013 har Norge bidratt med om lag 80 millioner kroner til prosjektet.
Avgjørende i kampen mot avskoging
-Prosjektet er svært viktig fordi gode data og gode analyser er avgjørende i kampen mot avskogingen i de tropiske regnskogslandene. Og stans i avskogingen og gjenoppbygging av skog er avgjørende i kampen mot klimaendringer. Så mye som 30% av klimaløsningen kan ligge i verdens skoger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

-Nå kan vi kikke aktører som driver ulovlig hogst, brenner skog, eller starter gruvedrift i verneområder i kortene, og det er et kraftfullt verktøy, sier klima- og miljøministeren.

Global Forest Watch – GFW - er et internasjonalt samarbeidsprosjekt drives av World Resources Institute i Washington. På nettstedet legges det gratis ut mengder av informasjon om verdens skoger og globale satellittanalyser av skogendringer og arealbruk.

Gratis satellittdata

GFW kombinerer satellitteknologi, eksisterende databaser for skoginformasjon og løpende bidrag fra mennesker på bakken i hele verden.
-Den viktigste rollen til Global Forest Watch er å tilby fullstendig åpenhet om hva som skjer i verdens skoger. I mange år visste ikke folk hva som skjedde i skogen, selv ikke i deres egen bakgård, og nå gir vi alle denne informasjonen gratis i lett tilgjengelige format, sier fungerende direktør Rachael Peterson i Global Forest Watch.

I Perus Amazonas avslørte satellittbilder at det ble bygget ut en gigantisk kakaoplantasje i uberørt regnskog. De rosa områdene viser områder som ble hugget på bare ett år. Bilder som dette er fritt tilgjengelig på Global Forest Watch.

Se bildet større

I Perus Amazonas avslørte satellittbilder at det ble bygget ut en gigantisk kakaoplantasje i uberørt regnskog. De rosa områdene viser områder som ble hugget på bare ett år. Bilder som dette er fritt tilgjengelig på Global Forest Watch. FOTO: Global Forest Watch

Høy oppløsning

Hvert år offentliggjør GFW en måling av hvor mye skog som forsvinner. Satellittbildene som brukes har en oppløsning på 30x30 meter. Man ”ser” derfor avskogingshendelser av også relativt små områder med disse bildene. Man kan fremdeles ikke se alle detaljer, men systemet er i kontinuerlig videreutvikling og forbedring.
Kart over vernede områder, konsesjoner for gruvedrift, hogst, palmeoljeplantasjer osv. er også tilgjengelig for utvalgte land. Dermed kan man avsløre om det for eksempel etableres plantasjer eller bygges skogsbilveier i verneområder.
Databasen utvides fortløpende med informasjon fra flere land.

Skogvoktere kan rykke ut

Global Forest Watch sender også ut månedlige avskogingsvarsler fra noen utvalgte land.
Varslene er basert på analyser av verdens tropiske skoger som skjer hver 16. dag.
Satellittbildene som brukes til denne målingen er av relativt lav oppløsning. Ambisjonen er et informasjonssystem som nærmest i sanntid gir oppdatert informasjon om verdens skoger.
Tidligvarslene gjør det mulig for skogvoktere eller myndigheter å rykke ut i felt og undersøke hva som faktisk skjer i skogen. Det er ofte i svært utilgjengelige områder, uten verken strøm eller mobilnett. Det gjør appen Forest Watcher svært verdifull.

Se bildet større

Med Forest Watcher appen på smarttelefonen kan alle få detaljert tilgang til satelittbilder av avskoging fra i hele verden, selv uten nett, forteller fungerende direktør Rachael Petersen og forskningsleder Michaela Weisse fra Global Forest Watch. FOTO: Snorre Tønset

Fungerer uten nett

Med Forest Watcher kan alle data fra Global Forest Watch lastes ned på smarttelefonen og brukes offline. Vede hjelp av posisjonsdata i appen kan man oppsøke steder der satellittbildene indikerer at det skjer avskoging. Det kan være ulovlig gruvedrift, hogst, skogsbilveier, skogbranner, hva som helst som blir oppdaget og verifisert på denne måten. Brukere kan ta bilder og gjøre undersøkelser og notater som blir lagret i appen og kan lastes opp til Global Forest Watch databaser når man er hjemme igjen.
-Vi håper appen kan føre til at folk reagerer raskere på avskoging og kan stanse ulovlige aktiviteter mens de skjer. Samtidig håper vi at det kan føre til uhederlige aktører ikke ødelegger skogen fordi de vet at de blir sett, sier forskningsleder Mikaela Weisse fra Global Forest Watch.
Appen har vært testet i løpet av det siste året av bla. skogvoktere tilknyttet Jane Goodall Institute i Kasyoha Kitomi Forest Reserve i Uganda og HAkA i Indonesia's Leuser.
Alle som har interesse av å forvalte verdens skoger bærekraftig, enten det er regjeringer, næringsliv, forskere, urfolk eller miljøorganisasjoner, kan ha nytte av GFW og den nye appen.
Den kan lastes gratis ned av hvem som helst både til Apple og Androidprodukter. Det finnes også en versjon for PC som kan lastes ned her.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Bil kolliderte med stolpe i Selbu

Tre personer var i bilen. Ingen skal være alvorlig skadd.

Lars Sollie spiller under hele Rørosmartnan

En av martnas mange artister besøkte Nea Radio i mellom spilleoppdragene.

- Lei ut campingvogna di!
  • Nyheter

Skyttercampansvarlig for Landsskytterstevnet 2018, Ole Petter Sætnan, har en bønn til campingvogneiere i distriktet. Lei ut vogna di under Landsskytterstevnet!

 
Snart kan du kjøpe kjøpe en andel i RørosBanken
  • Nyheter

Styret i RørosBanken har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

USS med folkespleis i ulvesaken
  • Nyheter

Landsstyret i USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) åpner for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF (Verdens naturfond) har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfelling av ulv, og USS blir nå partshjelper for staten.

Nytt pukkverk på Lia i Trondheim
  • Nyheter

Franzefoss bygger nytt pukkverk på Lia i Trondheim. Det nye anlegget er dimensjonert til å ha en inngående kapasitet på 500 tonn i timen, en dobling sammenliknet med det gamle verket.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE