ANNONSE
Annonse

Arbeiderpartiet vil stoppe velferdskutt i kommunene

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, går i mot endringer i "Verk og Bruk", en endring som i følge ordføreren og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol ville ha medført et årlig inntektsbortfall på rundt 7 millioner kroner for Selbu kommune. Foto: Stian Elverum

Ordførere over hele landet har protestert mot regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten. Arbeiderpartiet støtter kommunene og varsler nå at partiet vil stemme mot regjeringens forslag om å unnta produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fra eiendomsskatt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Med regjeringens forslag vil kommunene tape 1,2 milliarder kroner som i dag blant annet brukes til barnehageplasser, skoler og eldre. Det er penger vi fremdeles trenger for å sikre innbyggernes velferd, sier Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant og ordfører Ole Morten Balstad i Selbu kommune.

- Eiendomsskatten er den eneste inntekten som tilfaller kommunene selv og hvor det premieres å være næringsvennlig og legge til rette for større produksjonsbedrifter.

- Høyre og FrP leverer ikke på de store utfordringene Norge står ovenfor. Vi har for mange utenfor arbeid, for mange faller fra i skolen og vi blir stadig flere eldre. Regjeringen gjør det vanskeligere å løse disse utfordringene gjennom å kutte til kommunene. Det er feil vei å gå.
Regjeringen foreslår å kompensere kommunene, men kompensasjonen på 160 mill. kroner fra 2019, vil langt fra dekke de tapte inntektene i kommunene.

- Dette forslaget vil bety mindre til barnehager, skole og eldre, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol.

Ap vil ha løsning for datalagring

Usikkerhet om eiendomsskatt på servere og løsøre har vært et hinder for å etablere datasentre i Norge. Arbeiderpartiet vil be regjeringen tydeliggjøre regelverket knyttet til eiendomsskatt i verk og bruk, slik at utstyr benyttet til datalagring og håndtering av data i større datasentre unntas fra beskatning.

- Vi må sikre at både norske og utenlandske aktører som vil etablere datasentre i Norge, får den forutsigbarheten de trenger, sier Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant.

Fakta/mer om forslaget:
Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom kategorisert som «verk og bruk» inngår i dag i eiendomsskattegrunnlaget når de anses integrert i anlegget. Regjeringen foreslår å frita «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år.
Endringene vil ikke gjelde for vannkraftanlegg og vindkraftanlegg, eller anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Nettanlegg (overføringsanlegg) vil i all hovedsak bli fritatt for eiendomsskatt. Også anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt.
Forslaget vil føre til inntektsbortfall for en rekke kommuner. Regjeringen foreslår en overgangsperiode på fem år, slik at kommunene kan tilpasse seg inntektsbortfallet. Kommunenes Sentralforbundet (KS) anslår at kommunenes inntekter til 1,2 mrd, mens regjeringen anslår at kommunene taper om lag 800 mill. kroner. Regjeringen foreslår å kompensere for kommunenes inntektsbortfall. Kompensasjonen settes til 160 mill. kroner i 2019.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Til sykehus med luftambulanse etter arbeidsulykke i Ålen

Til sykehus med luftambulanse etter arbeidsulykke i Ålen

En mann skal være alvorlig skadet etter å ha kommet under en traktor i Ålen.

Brann i trafo på Røros

Brann i trafo på Røros

Brannvesenet har nå kontroll etter at det begynte å brenne i en trafo på Røros.

– Dette er dramatisk

– Dette er dramatisk

Brannmannskap fra Fjellregionen og Stjørdal bidrar i slukningsarbeidet i Sverige. – Et lynnedslag er alt som skal til før vi kan risikere lignende her, sier beredskapsleder Bjørn Ivar Sevatdal

Populær mursteinjakt på Øverhagaen

Populær mursteinjakt på Øverhagaen

Mandag ble det satt ut fem trimposter i nærområdet ved sykehjemmet på Øverhagaen. Postene er allerede blitt godt besøkt.

Skogbranner i Sverige fører til røyklukt i Trøndelag

Skogbranner i Sverige fører til røyklukt i Trøndelag

Brannmannskaper fra Røros og Stjørdal bistår i slukningsarbeidet.

Starter søk i Glomma etter funn av fiskeutstyr

Starter søk i Glomma etter funn av fiskeutstyr

Det er funnet ei fiskestang og fiskeutstyr ved Vikabrua på Glåmos.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE