Notiser

Tallet på trafikkdrepte synker

Publisert: 02.01.2018 kl 13:31

Det ble i 2017 registrert 12 dødsulykker med 13 drepte på vegnettet i Trøndelag. Selv om tallene her varierer mer fra år til år, er det på sikt en tydelig trend at også disse tallene går nedover.
Av de 12 dødsulykkene var det 6 møteulykker og 6 utforkjøringsulykker. Av de 13 omkomne var det 12 bilførere og 1 bilpassasjer. Dette er ganske spesielt. Med unntak av 2011 er dette eneste gang at det ikke har omkommet gående eller syklende i trafikken i Trøndelag, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

« Vis alle notiser

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE